Efe Erten'in 2021 Yılı Astroloji Analizi Serisi
2: Jüpiter Uranüs Karesi

jüpiter uranüs.JPG

Efe Erten'in 2021 Yılı Astroloji Analizi Serisi 2:
Jüpiter Uranüs Karesi

Efe Erten

2021 yılının önemli yavaş gezegen açılarından biri 18 Ocak’ta yaşanacak Jüpiter Uranüs karesidir. Jüpiter Uranüs karesi tek başına değil, 21 Aralık 2020’de yaşanacak ve 200 yıllık bir hava çağı “Yeni Düzen”ini başlatan Jüpiter Satürn kavuşumuyla ve 2021 boyunca 17 Şubat, 15 Haziran ve 24 Aralık’ta yaşanacak ve “eski sistemi yıkacak”, “özgürlüğü yapılandıracak” Satürn Uranüs karesiyle beraber düşünülmelidir. Bu üç yavaş gezegen açısı, 2021’i “Yeni Düzen”in inşa edileceği, özgürlüğün, ilericiliğin, bireyleşmenin ve yeni bir insanlığın sorumluluğunun alınıp, somut bir şekilde yapılandırılacağı bir yıl yapmaktadır.

 

Öncelikle Jüpiter Uranüs karesini tek başına sembollerin ifade ettiği “Gölge” anlamla değerlendirelim. Jüpiter ve Uranüs kare yaptığında özgürlük talebi sağlıksız büyür. İsyan büyümeyi engelleyebilir. Dini, ahlaki, etik, değer yargıları, kanılar, kanaatler ve prensipler sebepli anlaşmazlıklar cereyan eder. Yerleşik değer sistemleri altüst olur. Toplumsal değerler yıkılır. Anarşi, isyan ve başkaldırı isteği sağlıksız bir şekilde büyür. Fanatizm görülür. Tuhaf inançlar ortaya çıkabilir. Aslında gerçek bireyliğin ifade edilemediği yerde, sırf farklı olmak için tuhaf isyanlar, eksantrik başkaldırılar ve garip taleplerde inatçı bir şekilde diretmek gözlemlenebilir. Çok büyük ve temelsiz riskler alınabilir. Bu karenin sabit burçlarda gerçekleşiyor olması, 18 Ocak 2021 ve etrafındaki 9 günde bu isyankâr eğilimlerin esneyerek, uyum sağlayarak ve adapte olarak gerçekleşmeyeceğini, tam tersi aniden, beklenmedik, şaşırtıcı ve sürpriz bir şekilde ortaya çıkacağını vurgular. Özgürlük talebi bir anda yıldırım hızıyla tezâhür edecektir.

 

Jüpiter ve Uranüs kare yaptığında, idealler ütopyayla çarpışır. Gerçekleşemeyecek, sağlam olmayan ütopik idealler gündeme getirilir. Kova burcundaki Jüpiter teoride mükemmel ama uygulamada başarısız özgürlük ideallerinin peşinden koşar. Boğa’daki Uranüs bu teorik ideallerin sağlıksızca şişmesi karşısında mevcut katma değer yaratma modellerini, gelir yaratma sistemlerini, maddi ürün sunan yetenekleri ve fiziki bereket kaynaklarını sağlam olmayan özgürlük talepleri uğruna heba eder. Bu durumda insan özgür olmaya çalışırken, halihazırda değer üreten maddi yöntemlerini yıkabilir. Bu durumda ekonomik özgürlük bir hiç uğruna feda edilir. Farklı olmak isterken maddi, gerçekçi ve somut gelir yaratma modelleri yıkılır. Bu değerlerin yerine bir yenisi konmaz. Bu sağlıksız genişlemiş bir isyandır. Bu bozgunculuğun neticesinde eski sistem yıkılır ama yerine yeni bir bereket sistemi inşa edilemez.

 

Jüpiter ve Uranüs’ün sağlıksız sürtüşmesinde, sosyal değerler protesto edilir. Toplumun uzun yıllar boyunca inşa ettiği değerlere özgürlük amacıyla karşı çıkışılır. Jüpiter bu sorunun özellikle dini alanda cereyan edeceğini vurgular. Dini inançlar, felsefeler, hayatı anlamlandırma öğretileri, bakış açıları ve kanaatler karşısında isyan edilir. Bunların yerine tuhaf inançlar önerilebilir. Ütopik yaşam felsefeleri ve eksantrik değer sistemleri öne sürülür. Bunlar aşırı bir inatçılıkla savunulur. İlericilik, modernizm ve fütürizm aşırı bilimsel, pozitivist ve teorik bir formda gelişir. Akıl, mantık ve rasyonalite aşırı değer kazınıp denenmiş ve fiziki olarak işleyen modelleri devirebilir. Bu durumda maddi dünyada kazanılmış pek çok değer kaybedilebilir.

 

 

Jüpiter Uranüs’le kare yaptığında insan inançlarında, ideolojisinde ve kanaatlerinde aşırı bir iyimserlik hisseder ve bu temelsiz bir özgüvene sebep olur. Gerçekçi düşünülmemiş ve çok tehlikeli maddi riskler alınır. Hayatla kumar oynanır. Bu sebeple bu aşırı iyimserlik, gerçekçilik imtihanına tabi tutulmalıdır. Aşırı iyimserliğin neleri göz ardı etmeye sebep olabileceği etraflıca düşünülmelidir. İnandıklarına sıkı sıkıya bağlı kalmak neleri görmeyi engellemektedir? İnsanı nelere karşı kör kılmaktadır. Hangi tehlikeleri unutup aşırı riskler alınmaktadır? İnsanın mevcut ekonomik sistemle ilişkisinin ne kadar sağlıklı ya da sağlıksız olduğunu test edecek ani olaylar 18 Ocak 2021 ve etrafındaki 9 günlük süreçte cereyan edecektir. Bu sebeple 18 Ocak 2021 ekonomik açıdan menfi ani sürprizleri gündeme getirebilir.

 

 

Peki Jüpiter Uranüs karesine verilecek hiç mi olumlu bir cevap yok? Elbette Jüpiter Uranüs karesine sağlıklı bir yanıt verilebilir ve bu transit müspet kullanılabilir. Bunun için öncelikle hem Uranüs’ün bulunduğu Boğa psikolojik süreci doğru değerlendirilmelidir, hem de Jüpiter’in ifade ettiği zenginlik, servet ve para konusu olumlu ele alınmalıdır. Yani gerçekçi olunmalıdır. Boğa psikolojik süreci, kaynaklarına sahip çıkarak, geliştirerek, maddesel dünyada kendine güvence sağlamak gerektiğini gösterir. Buradaki Uranüs bu kaynakların bireye özgü, bireysel, farklı, orijinal ve nevi şahsına münhasır kaynaklar olduğunu gösterir. İnsan kendinde farklı olana sahip çıkmalıdır. Kendi farklılığına sahip çıkmalıdır. Birey, İngilizcede “individual” kelimesiyle ifade edilir. “Individiual” kelimesi, Latince olumsuzluk öneki “in” ve bölünebilir anlamındaki “dividuus” kelimesinden meydana gelir, yani “bölünemez” demektir. Birey, eğer ondan bir özelliğini çekip alırsak artık o olmayacak “bölünemez bir bütün” anlamına gelir. Jüpiter, Kova burcundaki seyri boyunca, yani 19 Aralık 2020’den 14 Mayıs 2021’e kadar ve 28 Temmuz 2021’den 29 Aralık 2021’e kadar, bu “bireyleşme sürecini” büyütecektir. Bireyleşmek Jung psikolojisinde de analizin nihai hedefidir. Bireyleşmek, Jung psikolojisinde, insanın bilinçli ve bilinçdışı tüm yönlerini kabul edip, kendi denge merkezini bilinç ve bilinçdışının tam ortasında konumlandırmasıdır. Bu durumda birey hem kendi gölgesini görür, kabul etmediği karanlık yanlarını ile karşılaşır, bunları anlar, kavrar ve bu bilinçdışı süreçlerin kendi eğiminde akmasına izin verir. Bu bilinçdışı süreçlerin hâkimiyetine girmez, bilincin bu bilinçdışı süreçleri gözlemlemesine, eleştirmesine, kavramasına ve anlamasına uygun akli pozisyonu korur. Ama akıldışı süreçlerin kendi istikametinde akmasına izin verilir. Böylece insan ruhunun sadece bilinçli tarafı, yani benliği (Ego’su) ve toplumsal ünvanı, işi, maskesi (Persona) ile özdeşleşmez. O hem bunlardır, ruhunun bu parçasıdır, hem de ruhunun diğer parçası olan “Gölge”si, Anima’sı/Animus’u ve tüm kolektif bilinçdışı arketipleriyle temas hâlindedir. İnsan ruhunun bilinçli ve bilinçdışı tüm yanlarını kabul eder. Bunları kendine bütünler. Bütün insan olur. Birey olur.

 

Şimdi 2020’nin sonunda 21 Aralık’ta kurulacak 200 yıllık Hava Çağı ve Yeni Düzen’de anahtar kelime “Birey”dir. İnsanoğlu bireyleşme sürecinde kritik bir aşamadadır. İnsan evrimi, binlerce yıldır Big Bang’den, tek hücreli canlılardan, primatlardan Homo Saphiens Saphiens evresine çok uzun yıllarda geçmiştir. Bunlardan çok daha kısa sayılabilecek bir zamanda ateşi ve tekerleği keşfetmiş, taş, bakır, tunç ve demir çağlarını geçmiştir. Son on bin yılda Neolitik devrimle tarımı keşfetmiş, son 6 bin yılda ise yazıyı bulmuştur. Bunlardan çok daha kısa sürede Semavi dinler, Antik Yunan şehir devletlerinin demokrasisi, felsefe, Orta Çağ skolastik düşüncesi, Rönesans, Hümanizm, Monarşi, Aydınlanma, Bilim Devrimi ve Modern Demokrasi icat edilmiştir. Şimdi 21 Aralık 2020’de kurulacak 200 yıllık Hava Çağı ve “Yeni Düzen”de artık yukarıda değinilen evrimsel sıçramalar çok daha kısa sürede ve çok daha bireysel ölçekte cereyan edecektir. Artık her bir birey bir evrimsel sıçrayış kanalıdır. Ve bunun gerçekleşebilmesi için tek tek bireylerin bireyleşme sürecinde ilerlemesi, “Birey” olması ve “kendini gerçekleştirmesi” gerekmektedir.

 

21 Aralık 2020’de yaşanacak Satürn Jüpiter kavuşumu 200 yıllık Hava Çağını ve birey merkezli bir “Yeni Düzeni” kurarken, 2021 yılı Kova elementindeki ağır gezegen hareketleriyle ve bireyleşmenin gezegeni Uranüs’ün yıl boyunca dört kez tetiklenmesi sonucu bir “bireyleşme yılı” olarak göze çarpmaktadır. Bu sebeple 2021’in anahtar kelimesi “Bireyleşmek”tir.

 

2021’de Jüpiter 19 Aralık 2020’den 14 Mayıs 2021’e kadar ve 28 Temmuz 2021’den 29 Aralık 2021’e kadar, bireyleşmenin burcu Kova burcunda ilerleyecektir. Aynı şekilde Satürn, 17 Aralık 2020’den 7 mart 2023’e kadar bireyleşmenin burcu Kova burcunda ilerleyecektir. Bu iki gezegen Kova burcundayken, bireyleşmenin gezegeni Uranüs’le 4 kez kare yapacaktır. Bu tarihler:

  • 18 Ocak 2021

  • 17 Şubat 2021

  • 15 Haziran 2021

  • 24 Aralık 2021’dir.

Tüm bu tarihler, dolayısıyla 2021, bireyleşmenin büyüdüğü, sorumluluğunun alındığı, sürpriz ani olaylarla genişlediği ve beklenmedik havadislerle inşa edildiği bir yıl olacaktır. 2021’de sosyal, politik ve ekonomik olaylar dünya sahnesini bireyleşme lehine set eter. Kişisel hayatlarda ise bireyleşme isteği derinden hissedilir. Her bir kişi, bu etkiyi farklı konularda yaşayacaktır. Siz “bireyleşme” sürecini 2021’de hangi yaşam alanlarında tecrübe edeceğinizi tespit etmek için Doğum Haritanızda Kova burcunun hangi eve tekabül ettiğini saptamalısınız. Kova burcunun Doğum Haritanızda düştüğü evde bu Kova burcundaki gezegenleriniz üzerinden 2021’in bireyleşme etkisini tecrübe edeceksiniz. Aynı şekilde 6, 7, 11 ve 13 derece Boğa burcu (ve etraflarındaki 5 derece) Doğum Haritanızda hangi eve düşüyorsa, bu evin temsil ettiği yaşam alanında özgürleşme, ani olaylar, beklenmedik gelişmeler ve sürpriz şoklar tecrübe edeceksiniz. Doğum Haritanızda 6, 7, 11 ve 13 derece Boğa burcunda bulunan gezegenler “bireyleşme” sürecinden geçecek. 2021’de bu evin ve gezegenin konusunda eski sistemi yıkmak, birey olmanın sorumluluğunu almak ve bireysel yetenekleriniz için taşın altına elinizi koymanız gerecek. Böylece bu yaşam alanında 2021’de özgürlük ve bireylik inşa edilecek.

Satürn 2021’de Kova burcunun 1 derecesinden, 13 derecesine kadar seyir edecek. 13 derece Kova’da 23 Mayıs 2021’de geri gitmek üzere duracak, 6 derece Kova’da 11 Ekim 2021'de ileri gitmek üzere duracak. 2021 boyunca 1 ilâ 13 derece arası Kova burcu Doğum Haritanızda hangi eve düşüyorsa ve burada hangi gezegenler varsa, bu gezegenler öncelikle özgürlüğün kısıtlanması imtihanından geçecek. Bireylik sınırlandırılacak. Bireyin, onu o yapan özelliklerinden vaz geçmesi istenecek. Bu imtihanlardan sağlıklı geçilmesi takdirinde, 1-13 derece Kova’nın düştüğü ev ve gezegenlerin konusunda özgürlüğün sorumluluğu alınacak. Bu konuda özgürlük inşa edilecek. Bireyleşme sürecinde ilerlenecek ve bireysel bir sistem yapılandırılacak.

 

Şimdi tekrar soralım: Jüpiter ve Uranüs karesine verilecek hiç mi olumlu yanıt yok? Nasıl Jüpiter Uranüs karesi sağlıklı değerlendirilebilir?

 

Jüpiter Uranüs karesine verilecek sağlıklı cevap, bireyleşmektir. Birey olmaktır. Birey özelliklerine sahip çıkıp bunlarla genişlemektir. Sağlıklı bir “özgürlük ideali” geliştirmektir. Erdem (Jüpiter) ve özgürlük (Uranüs) harmanlanır. Geleceğe güvenilir. İnsan yeniliğe doğru büyür. Bireye uygun inançlar, değer sitemleri, yaşam felsefeleri ve kanaatler gelişir. Yaşama bireysel bir anlam bulunur. İnsan, bireysel bir yolculuğa çıkar. Bireye saygılı inançlar, din özgürlüğünü gündeme gelir. İnanç özgürlüğü büyür. 18 Ocak 2021’de bunlar aniden büyüyebilir. İyi ve şanslı ani olaylar yaşanabilir.

 

Jüpiter Uranüs karesine verilecek sağlıklı cevap, gerçekçilik ışığında sağlıklı bir özgür ruh geliştirmektir. Bu özgür ruhu hissetmektir. Uranüs, modern astrolojide Merkür’ün bir üst oktavı olarak kabul edilir. Merkür akıl demekse, Uranüs yüksek akıldır. Kolektif akıldır. Uranüs, Kova’daki Jüpiter tarafından büyütüldüğünde, bu yüksek aklın hareket sahası genişler. Kolektif bilinçdışındaki arketipler, dünya sahnesinde icatlar, buluşlar, sanat eserleri, ilham, esinlenme ve yaratıcılık şeklinde gelişmelere sebep olacak şekilde büyür. Yüksek bilgi gelip insanı bulur. Böylece insan bilimsel icat yapar, felsefi bir orijinal görüş bulur ya da özgün bir sanatsal eser ortaya koyar. Jüpiter, Uranüs’ün temsil ettiği bu arketipsel buluşları geliştirir, genişletir, büyütür ve yayar.

 

Jüpiter Uranüs’ün bu buluş anlamı, kişisel hayatlarda (Kova ve Boğa’nın düştüğü evde) devrimci içgörüleri gündeme getirir. İnsan içinde bu arketipsel buluşu hisseder ve Doğum Haritasındaki evin ifade ettiği yaşam alanında bu devrimsel içgörüyü izler. Özgürlüğü ve bireyliği büyütür, ve bunların sorumluluğu alınır. Böylece bu evin ifade ettiği konuda özgürlük ve bireylik inşa edilir. Jüpiter Uranüs karesinin uyandırdığı arketipsel buluş, kolektif bilinçdışı bir süreç olduğu için geçmiş, gelecek ve şimdiki zamandan bağımsızdır. Bu sebeple Jüpiter Uranüs karesi, 18 Ocak 2021’in etrafındaki 9 gün boyunca geleceği sezme kabiliyeti bahşeder. Gelecekteki ihtimal hissedilir. İnsan duyarlı ve hassas bir şekilde, bir içgörü formatında, gelecekte yeni bir yaşamın ve yeni bir insanlığın mümkün olduğunu hisseder. Böylece hayatında yenilik yapar. Daha ileri olana doğru eski kalıpları yıkar. Yeni olanı inşa eder. Buluş yapar. Özgürleşir. Birey olur. Geniş bir uzak görüşlülükle, yeni ve bireysel olanı büyütür. Yaratıcı ve buluşçu faaliyetlerde bulunur. Yaşamının bireysel anlamını arama yolculuğuna çıkar. Kendi bireysel yaşam felsefesini inşa eder. Tüm inançlar ve felsefeler için özgürlük ve saygı talep eder. Tüm insanlar da kendisi gibi bireyleşme yolculuğunda eşit ve özgür kardeşleridir. Ancak tüm insanlığın tek tek bireyler olarak bireyleşme sürecinde ilerlemesiyle kolektif özgürlük gelebilir. Bu sebeple sosyal özgürlüklere hassasiyet artar. Sosyal baskılara karşı protesto büyür. Bireyin özgürlüğünü kısıtlayan köhneleşmiş eski sistemlere isyan edilir. Bunlar revizyon, reform veya revolüsyon süreçleriyle yenilenir. Bireyi, tüm farklı özellikleriyle içine kabul etmeyen toplumlara, bu birey tarafından kendisine yer açılması için meydan okunur. Birey tüm farklılarıyla topluma katılabileceği şekilde toplumsal değerleri değiştirir. Bu isyan, protesto ve başkaldırı şeklinde gerçekleşebilir. Daha sağlıklı versiyonu ise gerçekçi reform talepleri ile bu Dünya’da fiziki olarak implement edilebilecek ıslahatları inşa etmektir. İnsan özgürlüğüne ve bireyliğine sahip çıkıp, bunu gerçekçi bir şekilde yapılandırır.

 

Jüpiter Uranüs karesine verilecek sağlıklı cevap, birey olarak kendini tanımlayan insanın kendisine özgü ideallere sahip olmaya cesaret göstermesidir. İnsanı o insan yapan, değiştirilirse artık o insan kalamayacağı bireysel özelliklerine uygun, tutarlı ve erdemli idealler tespit edilmeli ve bunlara sahip çıkılmalıdır. Bu idealler 2021’de sorumlulukla ve gerçekçi bir şekilde inşa edilmelidir. Sabit burçlar, ani, kopucu, yıkıcı, isyankâr, inatçı ve bozguncu beklenmedik olayları ima etse de, insan bilinçli ve farkındalıklı yaklaşıp gerçekçi, uygulanabilir, sağlam ve kalıcı reformlar icra edebilir. 2021 yılına verilecek sağlıklı cevap gerçekçi bir bireyleşmedir.

 

Böylece 2021’de Jüpiter Uranüs karesi süresince, insan bireyleşerek büyür. Orijinal, ilerici, liberal, özgürlükçü ve eşitlikçi değerler büyür. Uzak görüşlülükle gelecekteki ihtimal sezilir. İyimser ve gerçekçi bir şekilde bu “özgürlük idealleri” yapılandırılır. “Büyük Özgürlük” inşa edilebilir.

 

Boğa’daki Uranüs’ün kendine özgü, farklı, bireysel kaynaklarına sahip çıkarak, geliştirerek, maddesel dünyada kendine güvence sağlamak amacında olduğunu söylemiştik. Boğa’daki Uranüs bireysel ve sıra dışı bir şeylere form vermek, sağlamlaştırmak ve yeryüzü bereketine şükran ve huzur duyma hedefindedir.

 

Kova’daki Jüpiter, katılaşmış yapıların yerine yenilikler düşünmek, kendisinin hangi açılardan farklı olduğunu (bireyliğini) ifade etmek ve insanlığı ileriye götürecek teorileri geliştirmek süreçlerini büyütür. Böylece bireysel bir anlam bulur. Özgürlükte ve eşitlikte anlam bulur. Kendini ve toplumu bu yönde ileri götürür. Kova’daki Satürn ise bu bireyliği ve özgürlüğü daraltarak ve kısıtlayarak imtihana tabi tutar. Bu imtihanlara verilecek gerçekçi, sabırlı ve sorumlu cevaplarla bireylik ve özgürlük inşa edilir.

 

2021 boyunca bu üç gezegen zorlayıcı hareketleriyle, insanın hangi açılardan farklı olduğunu (bireyliğini) ifade etmek ve bu bireyliğin getirdiği kendine özgü kaynaklarına sahip çıkmak imtihanlarını gündeme getirir. Bunların tarihleri, 18 Ocak 2021, 17 Şubat 2021, 15 Haziran 2021 ve 24 Aralık 2021’dir. Bu tarihlerde insan, bireyliğine sahip çıkmalı ve bireysel kaynaklarını geliştirmelidir. Böylece bu bireysel ve farklı kaynaklarla kendine maddi dünyada bir güvence inşa eder. Bu bilinen modellerden farklı bir ekonomik özgürlük modelidir. Bu 3 gezegen bahsedilen tarihlerde ayrıca toplumdaki katılaşmış yapıların yerine yenilikler düşünmek ve insanlığı ileriye götürecek teorileri geliştirmek için kendine özgü kaynaklarını seferber etme imtihanını gündeme getirecektir. Bu tarihlerde insan, sıra dışı yeteneklerini ve kaynaklarını sağlamlaştırmalı, bunlarla bir şeylere form vermeli ve maddi dünyada bereket sistemleri kurmalıdır. Bu bizi tekrardan bireye özgü bir ekonomik özgürlük modeline getirmektedir.

 

Jüpiter Uranüs karesinin ifade ettiği bu bireyleşme sürecini siz 18 Ocak 2021 ve etrafındaki 9 günde:

  1. Doğum Haritanızda 6 derece Kova ve Boğa’nın düştüğü evde

  2. 6 derece Kova ve Boğa’daki gezegenlerinizle

  3. Bu gezegenlerin yönettiği evlerde

  4. 6 derece Aslan ve Akrep’teki gezegenleriniz ve ev konumuyla

  5. Bu gezegenlerin yönettiği evlerde, etkileneceksiniz.

Sizin Doğum Haritanızda 6 derece Kova hangi evde? Burada gezegen var mı?

Sizin Doğum Haritanızda 6 derece Boğa hangi evde? Burada gezegen var mı?

 

Efe Erten, 30 Kasım 2020, İstanbul

 

Fotoğraf:  NASA

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

 

Barbault, André. Planetary Cycles Mundane Astrology, The Astrological Association CIO, 2016

 

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

 

Brady, Bernadette, Predictive Astrology: The Eagle and the Lark, Weiser Books, 1998

 

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

 

Fordham, Frieda. Jung Psikolojisinin Ana Hatları. Say Yayınları, 2019

 

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

 

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

 

Jacobi, Jolande. C.G. Jung Psikolojisi, İlhan Yayınevi, 2002

 

Jung, Carl Gustav. 6 Psychologische Typen. H.G. Baynes, Princton University Press, 1976

 

Jung, Carl Gustav. Analitik Psikoloji Sözlüğü. Pinhan Yayınları, 2016

Jung, Carl Gustav. Analitik Psikoloji Üzerine İki Deneme. Pinhan Yayıncılık, 2016.

Jung, Carl Gustav. Maskülen. Pinhan Yayıncılık, 2016.

 

Meridian, Bill. “Mundane Predictions with Eclipses.” NCGR Geocosmic Journal, Winter 2017, 4-5

Sepharial, Güneş ve Ay Tutulmaları: Dünya'ya Etkileri, İlhan Yayınevi, 2000

 

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008