28 Şubat Darbesinin Astrolojik Analizi

28 Şubat Darbesinin Astrolojik Analizi

28 Şubat darbesine adını veren olay, 28 Şubat 1997’de, 15:10’da, toplanan Milli Güvenlik Kuruludur.

Bu kurulda asker, dini gerekçe göstererek, hükümete 18 maddelik bir karar listesi dayatmıştır.

Asker hükümete «bu listede yazılanların tümünün uygulanmasını istiyoruz» diyerek talimatta bulunmuştur.

Bu demokrasiye müdahaledir.

28 Şubat Darbesi, seçilmiş REFAHYOL Hükümetini, özellikle Refah Partisini ve Başbakan Prof.Dr. Necmettin Erbakan’ı hedef almıştır. Millet iradesinin üzerine askeri vesayeti yerleştirmeyi amaçlamıştır.

Demokratik seçilmiş hükümete yapılan bu darbede yer alan 18 madde içinde: Laikliğin uygulanması, tarikat okullarının MEB’e devri, 8 yıllık eğitim, Kuran kurslarının denetlenmesi, Tevhid-i Tedrisatın uygulanması, tarikatların kapanması, medya kontrolü, kamusal alanda dini kıyafetlerin yasaklanması, kurban derilerinin nereye bağışlanacağı ve Atatürk’e karşı suçların cezalandırılması vardı.

Bu liste, özetle askerin dini gerekçe göstererek hükümete darbe yaptığının ve demokrasiyi askıya aldığının altını çizmektedir.Peki 28 Şubat Darbesinin astrolojik göstergeleri nelerdir?1)Plüto (Zor kullanma) Yay’da (Din), orduyu gösteren 6.evde. Asker, «irticayı» bahane ederek hükümete zorla 18 kararı dikte etmiştir.


2)12 yılda bir yaşanan Jüpiter-Uranüs kavuşumu, ani bir askeri kalkışmayı vurgular. Jüpiter orduyu gösteren 6.evi yönetir. Uranüs, bunun aniden ve düzen bozucu bir şekilde olduğunu gösterir. Neticede ordu aniden yetkisini aşıp, mevcut hükümeti yıkmaya yeltenmiştir.


3)Ani askeri kalkışma anlamına gelen bu kavuşum, Başbakanı ve hükümeti gösteren Güneş’e kare yapmaktadır. Bu, hükümete karşı askerin aniden darbe yaptığını vurgular.


4)Güneş aynı zamanda 3.evin yöneticisidir. Bu, bu sefer darbenin formatının «bir evrak» şeklinde, bir liste halinde, yazılı verildiğini vurgular.


5)3.ev medyayı da gösterdiğinden, hem 28 Şubat Darbesine giden süreçte, hem de esnasında medyanın yoğun bir şekilde kullanıldığını gösterir.

 

6)Ay Düğümleri Türkiye Cumhuriyetininkiyle hizalanmıştır ve 10.evdedir (iktidar). Bu, içinde bulunulan 19 ayın, Türkiye Cumhuriyetinin kendisi, itibarı, hükümeti ve yöneticisi açısından çok önemli dönüşümlere gebe olduğunu vurgular.


7)Transit Güneş, MC’yle kavuşumda olan Uranüs’le ve Güney Ay Düğümüyle kavuşmaktadır. Yani, bu günlerde Türkiye Cumhuriyetinin yönetimiyle ilgili ani sürprizler beklenmektedir. İktidar aniden al aşağı edilebilir. Bu başkaldırı, ülkenin geçmişiyle ilgilidir. Mevzu geçmişten gelen Osmanlı Devleti ve dindir.


8)Mevzunun din olduğunu, bunların 9.evde olması ayrıca vurgular.


9)Transit Güneş ile Güney Ay Düğümü kavuşumu, Başbakanın (Güneş) yutulduğunu (Güney Ay Düğümü) gösterir. Bu aniden (Uranüs) olur.


10)Başbakanı yutan, askerin dini bahane ederek zor kullanmasıdır. (6.evdeki Yay Plüto, Güneş’e kare yapar).


11)Ülke aniden, zor kullanarak, hükümetini yiyerek, bir anda dönüşür. (Plüto-Kare-Güneş/Uranüs/Güney Ay Düğümü)


12)Ay Düğümlerinin bir ayağı Başbakanı (10.ev) yutarken, diğer ayağı «muhalefeti» (4.ev) güçlendirir. Ancak «muhalefette» tam da o sırada döngüsünü yaşayan Mars (Ordu) vardır. Asker demokrasiyi çiğneyerek «muhalefet» rolü üstlenir.


13)Orduyu gösteren Mars zararda, peregrin ve retro’dur. Yani uğursuzluğu artmıştır. Bir gündüz haritasında en uğursuz Mars’dır. 28 Şubat 1997’de belaların ve uğursuzluğun kaynağıdır.
 

14)Diğer uğursuz Satürn 10.evden, tam yükselene kare yapar. Ülkenin Başbakanı (10.ev) düşürüldüğü için ülke (yükselen) ve halk (yükselen) zarar görmektedir.
 

15)Mars-Satürn 4-10.ev ekseninde yükselene T-kare yapar. Malefikler Mars (ordu) ve Satürn birlikte, iktidara da (10.ev), muhalefete de (4.ev), ülkeye de (yükselen) halka da (yükselen) büyük zarar vermektedir.
 

16)Transit Ay, Venüs’le kavuşur. Ay 1.evi yani ülkeyi gösterir. Venüs hem 11.evi yani meclisi, hem de 5.evi yani «gölge meclisi» gösterir. Ülke, gözünü meclise ve «vesayet meclisine» dikmiştir.

 

 

28 Şubat'a Götüren Olaylar

 

1996

REFAHYOL Hükümeti Kuruldu

 

Haziran 1996’da Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi REFAHYOL Hükemetini kurdu. Temmuz 1996’da hükümet zorlanarak güven oyu aldı.

Başbakan Prof.Dr. Necmettin Erbakan oldu. Başbakan yardımcısı Prof.Dr. Tansu Çiller oldu.

Bunun göstergeleri:
1)Plüto Yay (Rejimin yüzleşemediği Din Meselesi)
2)10. ev yöneticisi Jüpiter düşük (Hükümet güçlü değil)

3)Bu yüzleşmenin Devletin başı tarafından/üzerinden yapılacağının göstergesi:
-Transit Jüpiter, Natal Plüto’ya karşıt (Transit Plüto Yay’dayken)
4)Bunun özellikle Temmuz’da olduğunu gösteren:
- Gökyüzünde Jüpiter-Ay Düğümü T-Karesinin Temmuz’da 3 kez exact olması.
5)Bahsedilen sene, muhalefet ve iktidarın da çok sert çatıştığı bir seneydi. Bunu gösteren:
- 1996’da Güneş ve Ay Tutulmaları 10.ev (iktidar) ve 4.evde (muhalefet)
- Ay Düğümleri bu iki evde
- Jüpiter bunlara T-kare, yani ülkenin Başbakanını, rejim, düşman (7.ev) gibi görüyor.
6)Bunlara ek göstergeler:
- Neptün hâlâ Oğlak’ta, yerleşik otorite yapıları uzun süredir dağılmakta, çözülmekte ve hayal kırıklığı yaratmakta
- Satürn Koç’ta, Türkiye’nin 10.evinde (iktidar), Ay Düğümlerinin ve Tutulmaların yarattığı gerilimi sertleştiriyor. Başbakanı zorluyor.

 

 

 

 

Erbakan'ın Libya Ziyareti

 

1996’da REFAHYOL Hükümetinin karşılaştığı ilk zorlayıcı olaylardan biri 6 Ekim 1996 Libya ziyareti ve Kaddafi’yle görüşmesiydi. Bu görüşmede Kaddafi hem Türkiye Cumhuriyetine hem de Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına büyük nezaketsizlikte bulundu. Medyada «Türkiye’nin onuru ayaklar altına alındı» gibi eleştiriler yer aldı. Bunun Astrolojik göstergeleri nelerdir?

1)Hem Türkiye’nin itibarını hem de yöneticisini gösteren Jüpiter Oğlak’ta düşüktü. Bu hem Türkiye’nin geçtiğimiz 3 yılda Kürt sorunuyla mücadelede insan hakları ihlallerine giriştiği için itibarını kaybettiğini, hem de rejimin «irticacı» diye yaftaladığı Başbakan Necmettin Erbakan’ın gücünün düşük olduğunu gösteriyor.
2)Başbakan (Jüpiter) düşman ülkeyi gösteren 7.evde zayıf durumda.
3)Plüto Yay’da, hem din konusunda hem de etnik azınlıklar konusunda Türkiye’nin yüzleşmediği meseleler sorun yaratmaktadır.

 

 

 

Çiller ve Yüce Divan

 

Haziran 1996’da REFAHYOL Hükümetinin kurulmasının en önemli sebeplerinden biri, Tansu Çiller’in yolsuzluk iddialarıyla Yüce Divan’a gitmesinin engellenmesiydi. Refah Partisinin desteğiyle 1996’da Çiller hakkında TBMM’ye gelen tüm önergeler reddedildi. Meclisteki Komisyonlar yolsuzluk tespit etmedi.

Bunun göstergeleri:
1)Hükümet kurulduğu gün Venüs, Mars, Merkür 12.evde (gizli konular). Bunlar ülkenin parasını gösteren, 2.ev yöneticisi Ay’a yakın.
2)Hükümetin parasını gösteren Mars’ın (11. ev yöneticisi, 10’un 2’si, hükümetin parası) üzerinde Ay Düğümleri ve tutulmalar meydana geldi.
3)Güçsüz haldeki Başbakan (Jüpiter Oğlak), hükümetin parasına (Mars) ay düğümleriyle T-kare yapıyor.
4)Bunlar 4.-10.evde (Muhalefet-İktidar) yaşanıyor. Muhalefet, iktidardaki Refah Partisine «Refah-matik» lakabını takarak yolsuzluğu aklamakla suçladı.
5)Türkiye’nin parasını gösteren Ay, hükümetin kurulduğu gün yüzleşilmeyen meseleleri gösteren Plüto’yla tam kavuşumda.

 

 

 

Susurluk Skandalı

 

3 Kasım 1996’da Susurluk Skandalı patlak verdi. Bir araba kazasıyla, devletin içindeki çürüme (Plüto) ortaya çıktı. Arabadaki kişiler, devletin terörle mücadelede mafyayla işbirliği yaptığı imasını ortaya atıyordu.

Bunun göstergeleri:
1)Olay sırasında (19:25) Türkiye’nin 12.evi (gizli şeyler) yükseliyor.
2)Hem olay haritasında hem de TC haritasında Uranüs 8.evde (mafyayla ilgili şok).
3)Plüto Yay’da, ülke etik değerler ve insan hakları prensipleri konusunda «çürüdü.»
4)11.ev yöneticisi Venüs hem natal’de hem transit’te çok aktif. 11.ev «Devletin Dostları» demek. Bu olayda, 12.ev yöneticisi Merkür’le kavuşumu, «Devletin gizli ve suçlu dostlarını» vurgulamaktadır.
5)Bu olay bir araba kazası. Arabaları ve yolları gösteren 3.evin yöneticisi Güneş, mafyayı gösteren 8.evdeki şoke edici Uranüs’ten kare alıyor. Beklenmedik bir araba kazası mafyayı şoke edici bir şekilde ortaya koydu.
6)Arabaları ve yolları gösteren 3.evde Türkiye’nin skandalları gösteren Neptün’ü var. Olay olurken Ay 3.eve girip Neptün’le kavuştu. Araba kazasıyla skandal patlak verdi.
7)Keza, olay sırasında kazaları gösteren Mars da 3.evdeydi.

 

 

1997

 

Başbakanlık Kriz Masası

 

1997 yılının en önemli olayı, Refah Partisine karşı yapılan 28 Şubat Darbesidir.

Bu darbeye götüren ilk adımlardan biri 9 Ocak 1997’de kurulan Başbakanlık Kriz Masasıdır. Bu yönetmelik, kriz durumunda Başbakanın yetkilerini Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine devrediyordu. Yani hükümetin işleyişi askere devredilmiş oldu.

Bunun göstergeleri:
1)9 Ocak’ta, 12 yılda bir gerçekleşen Jüpiter-Neptün kavuşumu yaşandı. Ülkenin Başbakanı (Jüpiter) zaten zayıf bir durumdayken (Oğlak’ta düşük), bir de gizli kumpaslar (Neptün) tarafından güçsüzleştirilmekteydi.
2)Kriz Masası kurulurken Ay da bu önemli Jüpiter/Neptün kavuşumuyla tam kavuşum yaptı. Ay Türkiye’nin kendisini ve genel durumunu gösterir. Başbakanın (Jüpiter) demokratik hakkının gasp edilmesi, ülkeyi de güçsüzleştirmekte, itibarını zedelemekte ve çözmekteydi (Neptün). Hem Başbakan eridi, hem de ülke çözüldü.
3)Zor kullanmayı, zorbalığı ve baskıyı gösteren Plüto, orduyu gösteren 6.evde. Konuyu ise bulunduğu Yay burcu (Din) göstermektedir. Asker, «irtica» bahanesiyle demokratik yollarla seçilmiş Başbakanın yetkilerine zor kullanarak el koymuştur.
4)Satürn ve Güney Ay Düğümü iktidarı gösteren 10.evde, İktidar zorlanmakta.
5)Jüpiter’i 6.evin yöneticisi (ordu) olarak okursak, Neptün’ü 10.evin (Başbakan) modern yöneticisi kabul edersek, 9 Ocak’ta askerin Başbakanın yetkilerine el koyduğunu görebiliriz.

 

 

 

28 Şubat Medyası

 

28 Şubat Darbesine giderken darbeci askerlerin yaptığı en kritik hamlelerden biri medyayı ele geçirmekti. TRT ve RTÜK’e asker temsilciler atandı. Asker, medya kuruluşlarına doğrudan içerik servis etti. O dönemin medyası da buna iştirak etti.

Bunun göstergeleri:
1)Orduyu gösteren 6.ev yöneticisi Jüpiter, 12 yılda bir yaptığı Neptün kavuşumuyla, ülkenin medyasını ve iletişimini gösteren Merkür’e kare yapıyordu. Başbakanın (Neptün) yetkilerini ele geçiren asker (Jüpiter), medyayı (Merkür) da yönetmeye başladı.
2)Medyayı gösteren 3.evin yöneticisi Güneş, Transitte Jüpiter/Neptün’le (Ordu/Yönetimi) kavuşuyordu. Medya ordu yönetimine girdi.
3)Orduyu gösteren 6.evdeki Plüto (manipülasyon), askerin manipüle ettiğini göstermektedir.
4)Bu manipülasyonu medyayla yaptığını, ilk iki maddede görüyoruz.

 

 

 

 

Başbakanlıkta İftar

 

28 Şubat Darbesine giden yoldaki en önemli kilometre taşlarından biri 11 Ocak 1997’de Başbakanlıkta tarikat liderlerine verilen iftardır.

Bunun göstergeleri:
1)Plüto Yay’da (Din). Rejim, 74 yıldır din meselesiyle yüzleşemedi. İlk defa sarıklı, cüppeli tarikat liderleri Başbakanlığa girdi. Rejim ve ordu (6.ev) dehşete (Plüto) düştü.
2)Bu olay yaşanırken Ay, Türkiye’nin 9.evindeydi. 9.ev dini, din adamlarını, tarikatları ve tarikat liderlerini gösterir. Ay olayların doğal yöneticisi olduğu için bu olayın dini bir seremoni (9.ev) olduğunu gösterir; hakikaten bu bir Ramazan İftar davetidir. Ay ayrıca 1.ev yöneticisi olduğu için Türkiye’yi gösterir. Bu olay ile Türkiye tüm vücut din ve din adamlarına odaklanmıştır.
3)9.ev (tarikatlar) yöneticisi Satürn, Başbakanlığı gösteren 10.evdeydi. Yani tarikat liderleri başbakanlıktaydı!
4)Olay haritasında bu Satürn (Tarikatlar) MC’de, Ay Düğümleri, Mars, Venüs ve Merkür’le T-kare oluşturuyordu. Bu Başbakan’ın (MC/10.ev) üstünde tarikat liderlerinin (Satürn) olduğunu, tam karşısında «muhalefette» (4.ev) orduyu gösteren Mars’ın bulunduğunu, bunların beraberce orduyu temsil eden 6.evi fokal noktaya aldığını ve askeri olayın merkezine taşıdığını gösterir. Fokal Merkür, olayın askerin (6.ev) güdümündeki medyada (Merkür) büyütülüp, «irtica korkusunun» (Plüto Yay) hortlatıldığını vurgular. Merkür ayrıca 4.evi yönettiği için muhalefeti, Mars da 11.evi yönettiği için meclisi gösterir. Meclisteki muhalefet de, bu olayı iktidara karşı kullanmıştır.
5)Dördüncü maddedeki konum Türkiye’nin doğum haritasında da aynı evlere tekabül ederek, konuları pekiştirir. (4-10-6.evler:Başbakanlık, «Muhalefet», Asker)

 

 

 

 

Sincan'da Tanklar Sokağa İndi

 

28 Şubat Darbesinin en somut anlarından biri 4 Şubat 1997’de, sabahın erken saatlerinde Sincan sokaklarında 20 tank ve 15 zırhlı aracın geçiş yapmasıdır.

Bunun göstergeleri:
1)Plüto Yay’da (Din), orduyu gösteren 6.evde. Asker dini bir meseleyi (Sincan Belediyesinin “Kudüs Gecesi”) bahane ederek zor kullanmıştır.
2)Olay anında, hem olayları hem de Türkiye’yi gösteren Ay Yay’da (Din), orduyu gösteren 6.evde. Gerçekten de Türkiye sokaklarında tanklar gezmektedir.
3)12 yılda bir meydana gelen Jüpiter/Uranüs kavuşumu yaşanmaktaydı. Jüpiter 6.evi (orduyu) yönetir. Uranüs’le kavuşumu ordunun şoke edici, beklenmedik bir olay yaptığını gösterir. Uranüs isyanı ve anarşiyi de gösterir. Aslında bu olan, askerin (Jüpiter) bir kalkışmasıdır (Uranüs).
4)Bu kavuşum 8.evdedir. 8, 6’nın 3.evidir, yani ordunun eğitimi. Asker, bu olayı «eğitim için bir tatbikat, bir nakil» (3.ev) olarak örtmüştür.
5)Bu kavuşuma 5.ev (meydanlar) yöneticisi Venüs eşlik etmiştir. Bu olayla asker ve tankları, aniden meydanlara dökülmüştür. Buna ek olarak 11 Şubat’ta “Şeriata karşı kadın yürüyüşü” Ankara’da yapıldı. Askerin ani kalkışması, kadınları (Venüs) meydanlarda (5.ev) kullanmıştır.
6)12 yılda bir yaşanan ve ordunun aniden kalkışma yaptığını gösteren Jüpiter/Uranüs, Türkiye’nin Başbakanını gösteren Güneş’e tam kare yapmaktaydı. Bu sebeple bu olay darbenin en grafik sahnesini teşkil etti. Hükümete (Güneş) karşı askerin tankları (Jüpiter) aniden (Uranüs) sokağa (3.ev yöneticisi Güneş) indi.

Efe Erten, 9 Haziran 2020, İstanbul

© 2021 by Efe Erten Astrolojik Danışmanlık. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • Beyaz Instagram Simge
  • Beyaz YouTube Simgesi
  • Beyaz Blogger Simge

 / Istanbul, Turkey