Efe Erten'in 2021 Yılı Astroloji Analizi Serisi
3: 4 Aralık 2021 Güneş Tutulması

NASA-Eclipse.jpg

Efe Erten'in 2021 Yılı Astroloji Analizi Serisi 3:
4 Aralık 2021 Güneş Tutulması

Efe Erten

 

2021 yılının ikinci yarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri 4 Aralık 2021 tarihinde Yay burcunun 12 derecesinde meydana gelecek Güneş Tutulmasıdır. Güneş Tutulmaları etraflarındaki +/- 1 yıllık süreci etkiler. Özellikle tutulma tarihine yaklaştıkça bu etki artmaktadır. Bu sebeple kabaca, 2021’in ikinci yarısının 4 Aralık 2021’de yaşanacak Güneş Tutulmasının ifade ettiği dönüşümler, olaylar ve etkiler ışığında şekilleneceğini söyleyebiliriz.

 

4 Aralık 2021’de yaşanacak Güneş Tutulması, Saros Serisi 5 Güney ailesine dahildir. Bu tutulmanın anlamını daha iyi kavramak için Saros Serisi 5 Güney’i, Bernadette Brady’nin açıklamalarıyla inceleyelim.

 

Bernadette Brady, Saros Serisi 5 Güney ailesini, “çok neşeli, mutlu” bir seri olarak tanımlamıştır. “İyi haberler” gelir. İnsanı zirveye çıkaran çok mutluluk verici havadisler cereyan eder. Brady, bu tutulma yaşandıktan sonra da insanın hayatında iyi gelişmelerin devam edeceğini müjdeler.

 

Saros Serisi 5 Güney ailesi, ilk defa 14 Temmuz 1787’de Güney Kutbunda doğmuştur. İlksel tutulma haritasında, Güneş Tutulması Yengeç burcunun 22 derecesindedir ve Uranüs’le kavuşumdadır. Tutulma, Merkür/Venüs orta noktasında meydana geldiği için iyicil kabul edilir. Bu konum Uranyen Astrolojide Alfred Witte’nin tanımıyla, “insanın bedenini sevmesi, kendine hayran olma, sanata ilgi, tablo gibi yatay biçimde sanat eserleriyle ilgilenmek, yeni insanlarla tanışmak ve buluşmak, seyahat, genç güzellik, kadınlarla tanışmak” anlamlarına gelir. Saros Serisi 5 Güney ailesinin ilksel tutulması aynı zamanda, Ay Düğümleri=Tutulma/Jüpiter gezegensel resmine sahiptir. Bu şanslı yerleşim, Witte’nin tanımıyla “Vücudun mutluluğunu hazırlamak, şanslı bağlar kurmak, zengin, servet sahibi ve varlıklı kişilerle bağlantı kurmak, neşelendirici, güler yüzlü ve mutlu insanlarla bağlantıya geçmek, kadınlarla mutlu ve neşeli olmak, hamile kalmak” anlamına gelir. 4 Aralık 2021’de meydana gelecek Güneş Tutulması, 2021 yılının ikinci yarısı boyunca bu şanslı etkileri gündeme getirecektir. Kişisel Doğum Haritaları, bu iyicil etkiyi, 2021’deki tutulmanın cereyan ettiği 12 derece Yay’ın düştüğü evin ifade ettiği konularda alacaktır. Özellikle Doğum Haritasında 12 derece Yay’da ve etrafındaki 5 derecede bulunan gezegenler ve bu gezegenin yönettiği evler bu iyicil etkiyi alır.

 

Saros Serisi 5 Güney’in ilksel tutulma haritasında, tutulma malefiklerden sert bir açı almamaktadır. Tutulma yöneticisi Ay, asalet bakımından iyi ve güçlü konumlanmıştır. Bu olumlu nitelikler, tutulmanın iyicil etkisini artırmaktadır. Ayrıca ilksel tutulma haritasında hava elementindeki büyük üçgen, hava elementinin ifade ettiği düşünme, zihin, bilgi, akıl, rasyonalite, mantık ve iletişim konularında iyicil gelişmeleri vaat etmektedir. Bilim, bilimsel buluşlar, teknoloji, bilişim, online icatlar, mobil icatlar, medya icatları, tıpta gelişmeler, Covid-19 için aşı/ilaç/tedavi cihazı konularında olumlu gelişmeleri gündeme getirmektedir. Bu pozitif olaylar, 2021’in Haziran’ından itibaren aktive olacaktır, 2022’nin ilk aylarında da gündeme gelmeye devam edecektir. Özellikle tutulmanın meydana geldiği 4 Aralık 2021 etrafında etki güçlenmekte, yoğunlaşmakta ve fiziki olarak tezâhür etmektedir.

 

Saros Serisi 5 Güney ailesinin ifade ettiği iyicil anlamın Dünya’da fiziki olarak nasıl cereyan ettiğini daha iyi anlamak için, bu ailenin meydana getirdiği son 6 altı tutulmanın civarında meydana gelen olayları inceleyelim:

 • 30 Eylül 1913

  • “Mona Lisa” tablosu 2 sene önce çalındıktan sonra kurtarıldı. (11 Aralık 1913)

 • 11 Ekim 1931

  • Mao Zedong Çin Halk Cumhuriyetini ilan etti. (7 Kasım 1931)

  • Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve İrlanda, İngiltere’den yasama bağımsızlığı kazandı.

 • 21 Ekim 1949

  • Sovyetler Birliği, Berlin ablukasını sonlandırdı. (29 Temmuz 1949)

  • Hindistan, Hintçeyi resmi dil olarak kabul etti. (14 Eylül 1949)

  • Komünist liderler Çin Halk Cumhuriyetini ilan etti. (21 Eylül 1949)

  • Hollanda, eski sömürgesi Endozya’yı egemen bir devlet olarak kabul etti. Hollanda Kraliçesi Juliana, Endozya’ya bağımsızlığını verdi. (2 Kasım – 27 Aralık 1949)

 • 2 Kasım 1967

  • İngiliz Bilim Kadını Jocelyn Bell Burnell ve Cambridge Üniversitesindeki süpervizörü Antony Hewish ilk kez radyo pulsarlarını keşfetti. (28 Kasım 1967)

  • İlk insan kalp nakli gerçekleştirildi. (3 Aralık 1967)

 • 12 Kasım 1985

  • ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyet Lideri Mihail Gorbaçov ilk kez görüştü.(19 Kasım 1985)

 • 23 Kasım 2003

  • Irak eski başkanı Saddam Hüseyin yakalandı. (13 Aralık 2003)

 

Saros Serisi 5 Güney ailesinin iyicil anlamı gerçekten de bu tutulma ailesinin tutulma meydana getirdiği yıllarda cereyan eden olumlu havadislerle doğrulanmaktadır. Dikkat çeken bir tema uluslararası sorunların çözülmesi, devletlerin bağımsızlık kazanması ve egemen devletlerin kurulmasıdır. Diğer bir olumlu tema, bilimde yapılan keşifler, buluşlar ve icatlardır. 2021 yılının genel olarak icat anlamı taşımasına ek olarak, hem bu yıl yaşanan ilk Güneş Tutulması olan 10 Haziran 2021 Güneş Tutulması, hem de ikinci Güneş Tutulması olan 4 Aralık 2021 Güneş Tutulması bilimsel icat anlamına gelmektedir. Bu sebeple hem yılın ilk yarısını belirleyen ilk tutulma, hem de yılın ikinci yarısını belirleyen ikinci tutulma bilimsel icatları müjdelemektedir. Yıl boyunca ve 10 Haziran 2021 ile 4 Aralık 2021’in etrafındaki dönemde Covid-19 pandemisine rahatlatıcı ve kolaylaştırıcı yeni aşı/ilaç/tedavi cihazı icatları gündeme gelebilir.

 

4 Aralık 2021’de meydana gelecek Güneş Tutulmasının mensup olduğu Saros Serisinin iyicil ve olumlu olduğunu gördük. Bu aile, “çok neşeli, mutlu, iyi haberleri ve mutlu eden olayları” gündeme getirmektedir. Şimdi 4 Aralık 2021’de yaşanacak tutulma haritasını inceleyerek, 2021’de nasıl bir etki yaşanacağını anlayalım.

 

4 Aralık 2021 Güneş Tutulması, 12 derece Yay’da meydana gelmektedir. Zarar görmüş bir Merkür’le kavuşan tutulma, Neptün’le kare yapmaktadır. Bu yerleşim, tutulma ailesinin ilksel tutulma haritasındaki hava elementindeki büyük üçgenin ifade ettiği düşünme, zihin, bilgi, akıl, rasyonalite, mantık ve iletişim konularında iyicil gelişmelerin gücünü azaltmaktadır. Kafa karışıklığı, bağnaz inançlar, fanatizm, doğruyu bildiğini düşünmek ve yargılamak, tutulmanın vaat ettiği bilgiyi tehlikeye düşürmektedir. Bu tutulmanın iyicil etkisinden istifade etmek için Yay psikolojik sürecine olumlu cevap vermek, yani farklı kültürlere, bakış açılarına, düşüncelere, inançlara ve hayat tarzlarına hoşgörülü yaklaşmak gerekir. Bu farklı olanla temas etmek ve hayatın içinde onunla deneyim yaşamak gerekir. Etnografide “katılımcı gözlemci” yöntemi benimseyen bir Antropolog gibi onu deneyimleyerek anlamak gerekir. Böylece farklı olanı anlamak, ona hoşgörü geliştirmek ve büyük resmi gören, bilgece bir yaşam felsefesi geliştirmek mümkün olur. Ancak farklı olanı dinleyerek, ona soru sorarak, onunla diyalog kurarak 4 Aralık 2021 Güneş Tutulmasının iyicil anlamından istifade edilebilir. Tüm varoluşun bir olduğunu hissederek kabulleniciliği geliştirmek buna eşlik eden bir koşuldur. Bilinçli aklın isteklerini bırakıp, suni bir egonun kendi programını hayata dayatmasına izin vermeden, gözle görülemeyen elle tutulamayan akışı hissetmek gerekir. Bu evrensel akıntı, dalga, titreşim ya da enerji denebilecek akışı hissederek, farklı olanı ve tüm yaratılışı kabul ederek hissetmek ve sezgi geliştirmek anlamına gelir. Böylece 4 Aralık 2021 Güneş Tutulmasının iyicil etkisi tezâhür eder.

 

4 Aralık 2021 Güneş Tutulmasının yöneticisi Jüpiter Kova’da sadece iştirakçi üçlü asaletine sahiptir. Bu yeteri kadar güçlü bir asalet yerleşimi değildir. Ayrıca Malefik Mars’tan kare almaktadır. Maalesef bu negatif konfigürasyon da 4 Aralık 2021’in iyicil etkisini düşürmektedir. Kibir, kendini büyük görme, enâniyet, yapabileceklerinden daha fazlasını vaat etme, kazanamayacağı savaşlara girme ve cepheleri anlamsızca genişletme, tehlikeleri gündeme gelir. Bu durumda kazanılacak savaşlar bile kaybedilir. Bu gölgeye karşı gerçekçilik ve yapabileceklerini-yapamayacaklarını saptamak panzehir görevi görür. O zaman iyimserlikle sağlıklı riskler alınabilir. Bugüne kadar istenen ama ulaşılamayan şey şimdi erişilebilir hâle gelmiştir. Tutulmanın bahşettiği girişimcilik, bol enerji, inanma cesareti, maceraya atılma, idealleri için savaşma, doğru olan için mücadele etme, uzak olana doğru genişleme ve geleceğe doğru ilerlemek yetenekleri başarıyla kullanılabilir. Bu tutulmanın bir başka olumlu kullanımı yüksek idealleri ve inandıkları için mücadele etmektir. Ancak fanatizm zaafına yenilmemek ve karşı tarafı dinlemek gereklidir.

 

4 Aralık 2021 Güneş Tutulmasına eşlik eden bir ağır gezegen açısı da, tüm 2021 boyunca etkili olan Satürn Uranüs Karesidir. Tutulma civarında, Satürn ile Uranüs üçüncü ve son karesini 24 Aralık’ta gerçekleştirecektir. Bu tutulmayla güçlenen bir özgürlükleri kısıtlama enerjisine karşı aynı şiddette bir özgürlük talebini gündeme getirir. Ani isyan, başkaldırı ve protesto hareketleri gündeme gelebilir. Dünya’nın içinde bulunduğu konjonktür, bunun Covid-19 pandemisiyle bozulan Dünya ekonomisini ve devletlerin vatandaşların özgürlük haklarını kısıtlayan kararlar almasını akıllara getirmektedir. Bu menfi iktisâdi ve içtimâî şartlar, toplumsal ayaklanmaları, isyanları ve başkaldırıları düşündürmektedir. Jüpiter ve Satürn, Uranüs’le Ocak-Şubat 2021’de çarpışarak, bu toplumsal başkaldırıları ilk kez gündeme getirir. 15 Haziran 2021’de ikinci kez aktive olan Satürn Uranüs karesi tekrar bu sosyal isyan tehlikesini tetikler. Son olarak 4 Aralık 2021 Güneş Tutulmasının dönüştürücü enerjisini alan son Satürn Uranüs Karesi 24 Aralık 2021’de son kez bu Dünya genelinde halk isyanları riskini ortaya çıkarır.

Özetleyecek olursak, 4 Aralık 2021 Güneş Tutulması, çok olumlu niteliklere sahip Saros Serisi 5 Güney ailesine dahil olduğu için iyicil bir tutulmadır. Ancak güncel 4 Aralık 2021 tutulmasındaki olumsuz yerleşimler bu iyicil etkiyi azaltmaktadır. Tutulma, yine de neşeli, mutlu gelişmeleri, bilimsel icatları ve uluslararası arenada bazı sorunların çözülmesini vaat etmektedir.

 

Bilim, bilimsel buluşlar, teknoloji, bilişim, online icatlar, mobil icatlar, medya icatları, tıpta gelişmeler, Covid-19 için aşı/ilaç/tedavi cihazı konularında olumlu gelişmeleri gündeme getirecektir. Kişisel hayatlarda da iyicil etkiler, mutlu edici, neşeli ve iyi haberler ve neşelendiren olaylar yaşanacaktır. Özellikle, özgüven, iyimserlik, inanma cesareti, başarılı hareketler ve geleceğe doğru genişleme deneyimlenecektir. İnsanın mutluluğu, neşeli olmak, insanın kendini sevmesi, kendine güvenmesi ve vücudun mutluluğu anlamları yaşanacaktır. Ayrıca yeni insanlarla tanışmak, kadınlarla tanışmak, şanslı bağlar kurmak, varlıklı kişilerle bağlantı kurmak, neşelendirici, güler yüzlü ve mutlu insanlarla bağlantıya geçmek deneyimlenecektir. Bu tutulma sanatla ilgili olumlu gelişmeleri göstermektedir. Siz bu tutulmadan Doğum Haritanızda 12 derece Yay’ın düştüğü ev üzerinden ve 12 derece Yay’daki gezegenleriniz üzerinden etkileneceksiniz.

Sizin Doğum Haritanızda 12 derece Yay hangi evde?

Sizin Doğum Haritanızda 12 derece Yay’da gezegen var mı?

Efe Erten, 1 Aralık 2020, İstanbul

 

Fotoğraf:  NASA

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

 

Barbault, André. Planetary Cycles Mundane Astrology, The Astrological Association CIO, 2016

 

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

 

Brady, Bernadette, Predictive Astrology: The Eagle and the Lark, Weiser Books, 1998

 

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

 

Ebertin, Reinhold. The combination of stellar influences. American Federation of Astr, 1994.

 

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

 

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

 

Meridian, Bill. “Mundane Predictions with Eclipses.” NCGR Geocosmic Journal, Winter 2017, 4-5

Rudolph, Ludwig. Rules for planetary pictures. Hamburg, Germany: Witte-Vertag, 1974

 

Sepharial, Güneş ve Ay Tutulmaları: Dünya'ya Etkileri, İlhan Yayınevi, 2000

 

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008