Efe Erten'in 2021 Yılı Astroloji Analizi Serisi
4: Satürn Uranüs Karesi

saturn 2021.jpg

Efe Erten'in 2021 Yılı Astroloji Analizi Serisi 4:
Satürn Uranüs Karesi

Efe Erten

2021 yılının en önemli yavaş gezegen hareketlerinden biri Satürn Uranüs Karesidir. Satürn ve Uranüs:

 • 17 Şubat 2021

 • 15 Haziran 2021

 • 24 Aralık 2021

Tarihlerinde üç kez sürtüşmeli bir kare meydana getirecek.

 

Öncelikle Michael Munkasey’in Satürn ve Uranüs kontakları için yaptığı tanımlamayı hatırlayalım: Satürn ve Uranüs prensipleri sürtüştüğünde, geleneksel yöntemlerle yenilikçi yaklaşımlar arasında bir gerilim meydana gelir. Satürn ve Uranüs’ün sağlıklı sentezi, yeni fikirlerle gelenek arasında bir uzlaşma sağlamaktır. Ancak 2021’de yaşanan açı çatışmacı, gergin, sürtüşmeli, çelişkili ve gerilimli bir karedir. Bu sebeple bu uzlaşma aşamasına gelmeden önce, hiç beklenmedik bir anda, aniden sınırlandırmaların, kısıtlamaların, limitlerin, daraltmaların ve yasakların gündeme gelmesi beklenmektedir. Sürpriz reddetmeler, bir anda gelen terslemeler ve ani azarlamalar cereyan edebilir.

 

Satürn, Uranüs’ün ifade ettiği yeni bakış açılarını kısıtlayabilir. Hem içsel olarak yenilikçi yöntemler geliştirme becerisi azalabilir, hem de dışsal yasaklar ve kısıtlamalar yeni fikirleri engelleyebilir. Bu yasaklar ve olumsuz geribildirimler hiç beklenmedik bir şekilde bir şokla gelebilir. Dış etkenlerden gelen revizyonlar, iş yapma biçimini mecburen değiştirebilir; ilk bakışta sinir bozucu ve olumsuz görünen bu müdahaleler aslında işi basitleştirmesi ve sadeleştirmesi açısından olumludur. Üstelik bu sayede iş daha gerçekçi, yapılabilir ve ete kemiğe büründürülebilir hâl alır ve somut bir şekilde yapılandırılır.

 

Satürn ve Uranüs gerilimli bir temas kurduğunda, eski bakış açısı ile yeni bakış açısı harmanlanmalıdır. Statüko ile devrimci görüş diyalog kurmalıdır. Denenmiş yöntemlerle çizgi dışı düşünceler birbirlerine en iyi yanlarını öğretmelidir.

 

Satürn Uranüs karesi, insanın bariyerleri yıkma arzusunu artırır. Yenilik, reform, icat ve ilericilik isteği artar. Bu yenilikçi yaklaşımlar planlı, programlı, metodik ve kontrollü bir şekilde uygulamaya dâhil edilmelidir. Ancak kare açı, bu noktaya gelmeden önce aniden yasakların ortaya çıkacağını vurgular. Modernizasyon talebi önce yasaklanır.  Birden bire ortaya çıkan sıra dışı koşullar, ilericiliği kısıtlamak için bir meşruiyet aracı olur. Ani olaylar bu yenilik talebinde gecikmeye yol açar. Ancak devamında insan, yenilikçi fikirlerinin sorumluluğunu almalı ve sabırla bunları inşa etmelidir.

 

Dünyasal açıdan Satürn Uranüs Karesi, eski ile yeniyi harmanlayan yasama faaliyetlerini gündeme getirir. Reformlar gündeme gelir. Muhafazakâr ve ilerici yaklaşımlar, yasama ve yürütme aktivitelerinde sentezlenir. Kişisel temas, yasama ve yürütme faaliyetleri tarafından kısıtlanır. Siyasi muhalefet kanallarına erişim engellenebilir. İnsan toplulukları, geleneksel örf ve adetlere karşı kayıtsızlık geliştirir.

 

2021’de yaşanacak üç Satürn Uranüs Karesinden ilk üçü, 90 derece kadranda Ay ile kavuşmaktadır. Michael Munkasey bu gezegensel resim için “Aileyi korumak için yeni prosedürlerin geliştirilmesi, geleneksel yapıyı ve muhafazakar değerleri korumak için yeni yöntemlerin ortaya atılması” tanımını yapmıştır. Munkasey, bu yeni gelenekçi yasalara karşılık insan topluluklarının “geleneksel aile tanımı ve çocuk yetiştirme kalıplarına karşı isyan edeceğini” öngörmüştür. Yenilikçi söylemlerde kararsızlık yaşanabilir. Ay, aynı zamanda geleneksel yapıların radikal devrimci hareketlere karşı korunmasını da ifade eder. Munkasey’in aktardığı şekilde, Ay daha önce Satürn ve Uranüs’le bir gezegensel resim oluşturduğunda, Titanic bir buz dağına çarpıp batmıştı.

 

Satürn ve Uranüs prensipleri sürtüştüğünde, ani kesilmeler yaşanabilir. Ani karışıklıklar ortaya çıkabilir. Aniden işler bozulabilir. Aniden durdurulma tecrübe edilebilir. Ani aksamalar, gecikmeler deneyimlenebilir. Ani şoklar şeklinde kesintiler cereyan eder.

 

Satürn ve Uranüs’ün çatışmasında Satürn ağır bastığında görülebilecek gölgelerden biri yeniliklerin hüsrana uğramasıdır. Revizyon başarılamaz. İsyankar eğilimler bastırılır. İcat yapma faaliyetleri kısıtlanır. Yeni bir bakış açısı geliştirme isteğinin hevesi kırılır. İnatçılıkta ısrar edilebilir. Yeni olanın önü tıkanır. Bağımsızlık geciktirilir. Özgürleşme ertelenir. Özgürlükler kısıtlanır. Orijinallik cezalandırılır. Özgün olanlar sürgüne gönderilir. Biricik, farklı, nevi şahsına münhasır ve kendine has olan kısıtlanır. Regülasyonlar devam eder ve uzun süre süregider. Deneysellik engellenir. Karşıt fikirleri ifade etmenin cesareti kırılır. Karşıt duruşun gözü korkutulur. İtaatsizlik yasaklanır.

 

Satürn ve Uranüs prensiplerinin teması için Reinhold Ebertin, “sinirlilik, engelleme ve gerilim” temalarından bahsetmiştir. Sağlıklı sentezinde, tüm koşullarla baş edebilme, dayanma, katlanma, tahammül etme, sabretme ve sebat etme yeteneği verir. Satürn ve Uranüs birleşiminin anahtar kelimesi “azim”dir. Satürn-Uranüs, yorulmak bilmez bir irade gücü ve kararlılık anlamına gelir.

 

Satürn ve Uranüs’ün negatif harmanlanmasında isyan, ayaklanma, başkaldırı ve bozgunculuk görülür. Özgürlük için şiddetli bir dürtü hissedilir. Provokatif davranışlarda bulunulabilir. Şiddet eylemlerinde bulunulabilir. Satürn ve Uranüs temas kurduğunda sinirler gerilir, aşırı hassasiyet, sinirlilik, duygusal gerilim, gerginlik ve kasılma görülebilir. Satürn-Uranüs şiddete meyilli isyankar insanları gösterdiği için, 2021 yılında Dünya çapında şiddet içeren halk protestoları meydana gelmesi riski bulunmaktadır.

 

Satürn Uranüs karesinin dünyasal anlamı, vesayet rejimlerine karşı başkaldırıdır. Özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı isyan edilir. Satürn-Uranüs, huzursuzluk, karışıklık, çalkantı, kargaşa ve bozgun yaşanmasına sebep olur. Dünya siyasetinde ve toplumlarda fitne gündeme gelir. Tedirginlik ve rahatsızlık hâkimdir. Kavgalar, münakaşalar ve çatışmalar yaşanır. Ayrılıklar tecrübe edilir. Zor kullanılır. Cebirle ve şiddetle insan zorlanır. Dünya sahnesinde Satürn ve Uranüs sağlıklı sentezlendiğinde, çok zor koşullar güçle ve dayanıklılıkla atlatılır. Çok tehlikeli durumların, şartların ve vaziyetlerin üstesinden gelinir ve hayatta kalınır. Zor koşullarda yaşamını devam ettirme savaşı verilir.

 

2021’de yaşanacak üç Satürn Uranüs karesinden ikisinde Ay da yer aldığı için, Ebertin’in bu gezegensel resim için yaptığı tanıma bakalım: “Çok yüksek duygusal gerginlik, depresyon, kararsızlık, sabit olmama, aniden duygusal gerilimden kurtulmak istemek, kadınlardan ayrılmak.”

 

Alfred Witte, Satürn ve Uranüs’ün birleşimi için “kavgalar, münakaşalar, dalaşmalar, çekişmeler ve tartışmalar” tanımını yapmıştır. Esnemez, eğilmez, bükülmez, adapte olmaz, uyum sağlamaz, ödün vermez bir duruş söz konusudur. Değişmez, inatçı bir tutum görülür. Ani ayrılıklar gündeme gelir. Bu iki sembol birlikte “ölüm” anlamına gelir. 2021’de yaşanan karelerden ikisi Ay’la birliktedir, bu “insanlardan aniden ayrılmak” anlamına gelir. Bir kadından ayrılmak gündeme gelebilir. Dünya sahnesinde bazı şahsiyetler kamusal hayattan emekli olduklarını açıklayabilir.

 

Satürn ve Uranüs kare yaptığında, eski yapıların yıkılması gündeme gelir. Eski sistem yenilenir. Kanunlar çiğnenebilir. Bunlardan önce, özgürlüğün sınırlandırıldığını görürüz. Satürn-Uranüs ani bitişleri gündeme getirebilir. Bilimsel ve sosyal ölçekte, bilinen kapsamın dışına çıkılır. Bilinen kapsamın ötesine geçilir.

 

Satürn ve Uranüs çarpıştığında, eski ile yeni çarpışır. Yaşlılar ve gençler çatışır. Tutucu ile yenilikçi çatışır. Statükocu ile devrimci çatışır. Geleneksel ile fütüristik çatışır. Bu sebeple hâlihazırda bulunan istikrar ile isyankârların hedeflediği karışıklık çatışır. Kanunlar ile özgürlük çatışır. Kurallar, kuraldışı olanla çatışır. Norm, anormal olanla çatışır.

 

Satürn’ün ifade ettiği sürekli olan, katı, kalıcı, istikrarlı, kristalize yapı, Uranüs’ün temsil ettiği ani yıldırım gibi bir şokla, değişimle, şoke edici yumrukla ve sürpriz bir vuruşla çatışır. Denenmiş yöntemler ve düşünülebilen sınırların kapsamı, kapsamın dışındaki kavramlarla, kutunun dışındaki düşünceyle ve paradigma değişimiyle çarpışır. Bu sürekli bir evrim değildir. Bu kesikli, ani, şoke edici bir devrimdir.

 

Satürn ve Uranüs karesine verilecek sağlıklı cevap, özgürlük ve toplumsal gelenek arasında sağlıklı bir sentez yapmaktır. Özgürlüğün yapılandırılmasıdır. Geleneksel değerler, ilerici ve yenilikçi bir görüş ışığında revize edilir, reform yapılır.

 

2021’de:

 • 17 Şubat 2021

 • 15 Haziran 2021

 • 24 Aralık 2021

Tarihlerinde üç kez yaşanacak Satürn Uranüs karesini daha iyi anlayabilmek için daha önce

 • 1999, 2000

 • 1975, 1976, 1977

 • 1951, 1952

 • 1930, 1931

 • 1909, 1910

Yıllarında meydana gelmiş Satürn Uranüs kareleri etrafında nasıl olaylar cereyan ettiğine göz atalım:

 

 • 18 Temmuz 1999, 14 Kasım 1999, 13 Mayıs 2000

  • 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi 7.5 büyüklüğünde. Resmi rakamlara göre 17.480 ölüm gerçekleşti. (17 Ağustos 1999)

  • 12 Kasım 1999 Düzce Depremi 7.2 büyüklüğünde. Resmi rakamlara göre 845 ölüm gerçekleşti. (12 Kasım 1999)

  • Yugoslavya Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kosova’da savaş suçu işlemekten ve insanlığa karşı suç işlemekten Slobodan Milosevic’e dava açtı. (12 Ekim 1999)

  • Güney Kore Başkanı Kim Dae Jung ile Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-il ilk kez “Inter-Korea Summit”de (Kore’ler Arası Zirvede) görüştü. (13 Haziran 2000)

  • İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin çözümünü kabul etti. 22 yıl sonra ilk kez Lübnan’dan tamamen çekilmeyi kabul etti. Sheba Çiftlikleri hariç tüm Lübnan’dan çekildi. (16 Haziran 2000)

 • 4 Ekim 1975, 17 Ekim 1975, 2 Temmuz 1976, 24 Şubat 1977, 23 Nisan 1977

  • Avustralya Başbakanı Gough Whitlam görevden alındı. 200 yıl sonra ilk defa seçilmiş bir başbakan görevden alınmış oldu. (11 Kasım 1975)

  • İlk defa Mars’a iniş yapıldı. US Viking 1 gemisi Mars’a indi. (20 Temmuz 1976)

  • Çin’de Tangshan Depremi 8.2 büyüklüğünde, 240.000’den fazla ölüm. (28 Temmuz 1976)

  • Çin Lideri ve Çin Komünist Parti Lideri Mao Zedong öldü. (9 Eylül 1976)

  • Komünist devrimci Fidel Castro Küba’nın başkanı oldu. (2 Aralık 1976)

  • Steve Wozniak ve Steve Jobs Apple Computer, Inc’i kurdu. (3 Ocak 1977)

  • Havacılık tarihinin en trajik kazası meydana geldi. İki Boeing 747 uçağı, İspanya’da Tenerife havalimanında çarpıştı. 583 kişi hayatını kaybetti. (27 Mart 1977)

  • Almanya’da Komünist terör örgütü “Red Army Faction” müebbet hapisle cezalandırıldı. (28 Nisan 1977)

 • 8 Aralık 1951, 18 Nisan 1952, 15 Ekim 1952

  • Sovyetler Birliği Lideri Joseph Stalin, Sovyetler Birliğinin atom bombasına sahip olduğunu açıkladı. (6 Ekim 1951)

  • Hindistan’da merkez-sol Congess Partisi ve Jawaharlal Nehru seçimleri kazandı. (21 Ocak 1952)

  • Kraliçe Elisabeth II tahta çıktı. (6 Şubat 1952)

  • General Fulgencio Batista Küba’da darbe yaptı. (10 Mart 1952)

  • Bing Bang Teorisi, Physical Review dergisinde Alpher, Bethe & Gamow tarafından önerildi. (1 Nisan 1952)

  • Modern Bilgisayarın temelini oluşturan entegre devre (“integrated circuit”) kavramı Geoffrey Dummer tarafından önerildi. (7 Mayıs 1952)

  • “Ivy Mike” adındaki ilk Hidrojen bombası kullanan termonükleer silah, Pasifik Okyanusunda patlatıldı. (1 Kasım 1952)

 • 22 Şubat 1930, 9 Nisan 1930, 12 Aralık 1930, 21 Temmuz 1931, 17 Ekim 1931

  • Mao Zedong “A Single Spark Can Start a Prairie Fire" mektubunu yazdı. (5 Ocak 1930)

  • Mohandas Gandhi, İngiliz tuz vergisini protesto etmek için 300 kilometrelik yürüyüşünü başlattı. (12 Mart 1930)

  • Plüto keşfedildi. (13 Mart 1930)

  • İlk defa bir uçak bir radar tarafından tespit edildi, Anacostia, Washington, D.C.’de. (24 Haziran 1930)

  • Gangster Al Capone 5000 suçla suçlandı. (12 Haziran 1931)

  • Gangster Al Capone vergi kaçırmaktan hüküm giydi. (18 Ekim 1931)

  • Japonya, Çin’in Mançurya bölgesini işgal etme sebebi yaratmak amacıyla sahte bir tren patlaması düzenledi. (18 Eylül 1931)

  • Çin Halk Cumhuriyeti, Mao Zedong tarafından ilan edildi. (7 Kasım 1931)

 • 7 Haziran 1909, 8 Kasım 1909, 7 Nisan 1910

  • 31 Mart Vakasında, II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da yönetime karşı büyük bir ayaklanma yapıldı. Bu askeri bir isyandı. Softaların dâhil olmasıyla dini bir isyan haline geldi. Hareket Ordusu’nun İstanbul’a gelmesiyle isyan bastırıldı. II. Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine V. Mehmet Reşad tahta çıkarıldı. İsyana katılan 70 kişi idam edildi, 420 kişi hapis cezasına çarptırıldı. (13 Nisan 1909)

  • En güney enleme gidildi. İngiliz Ernest Shackleton, 88 derece 23 dakika güney enlemine ulaştı. (9 Ocak 1909)

  • New York Times, Amerikan kaşif Robert Peary’nin 5 ay önce Kuzey Kutbunu keşfettiğini duyurdu. (6 Eylül 1909)

  • Bir uçakta ölen ilk pilot Eugene Ledebvre oldu. Havacılık tarihinde uçakta ilk kez bir pilot öldü. (7 Eylül 1909)

  • İlk sentetik kauçuk patentini Alman bilim adamı Fritz Hofmann aldı. (12 Eylül 1909)

  • Leo Baekeland ilk ısıyla sertleşen plastik patentini aldı. (7 Aralık 1909)

  • İlk gece uçuşu yapıldı. Claude Grahame-White, İngiltere’de ilk gece uçuşunu yaptı. (28 Nisan 1910)

  • Güney Afrika Birliği, Birleşmiş Krallıktan bağımsızlığını ilan etti. (31 Mayıs 1910)

  • Çin birliklerinden kaçan Dalai Lama Tibet’i terk etti. (25 Şubat 1910)

 

Daha önceki Satürn Uranüs karelerinde meydana gelen olaylar, Satürn Uranüs için yukarıda belirtilen isyan, başkaldırı, ayaklanma ve özgürlüklerin kısıtlanması ya da özgürlüklerin inşa edilmesi anlamlarını doğruluyor. Yukarıdaki tarihlerde çok sayıda ülkenin başka bir ülkenin baskısından özgürleşmesi ve bağımsızlığını ilan etmesi olayları dikkat çekmektedir. Aynı şekilde baskıcı liderlerin ya da cebirle suç işleyen kişilerin yargılanması ve cezalandırılması olayları da cereyan etmiştir. Dünya çapında darbeler yaşanmış, bazı ülkelerde Komünist liderler yönetime el koymuş, Komünist rejimler ilan etmiş, bazı ülkelerde ise Komünist terörist örgütler cezalandırılmıştır ve hüküm giymiştir. Gandhi’nin unutulmaz tuz yürüyüşü bir sivil protesto olarak özgürlük tarihine geçmiştir. Osmanlı tarihinde 31 Mart vakasıyla dini ve askeri bir isyan hükümeti devirmeye yeltenmiştir, ancak yine askeri bir müdahaleyle isyan bastırılmıştır. Bu isyan neticesinde Padişah II. Abdülhamid tahttan indirilmiştir. Satürn Uranüs karelerinde, baskıcı yönetimlere karşı başkaldırı, protesto, ayaklanma ve isyan olayları göze çarpmaktadır. Şimdi 2021’de Korona virüsü sebebiyle Dünya çapında çöken ekonomik sistem ve ülkelerin vatandaşların temel özgürlüklerini kısıtlayan yasalar çıkarması ve uygulamalarda bulunması, Dünya çapında halk ayaklanmalarını gündeme getirmektedir. Bu toplumsal ayaklanmaların yoğunlaştığı tarihler, 17 Şubat 2021, 15 Haziran 2021 ve 24 Aralık 2021 tarihleri ve +/- 1 ay civarıdır.

 

Yukarıda daha önce meydana gelen Satürn Uranüs Karelerinde dikkat çeken başka bir unsur maalesef depremlerdir. Bu açının ve 2021’in genel deprem riskine bu yazı serisinin 0 numaralı “Giriş” yazısında değinilmiştir.

 

Satürn ile Uranüs kare yaptığında bilimsel buluşların somutlaştığını görüyoruz. Sentetik kauçuk ve plastik gibi Uranüs/Satürn prensiplerinin temsil ettiği esneklik/katılık, bükülme/sertleşme süreçlerini içeren bilimsel icatlar yapılmıştır. Havacılıkla ilgili üzücü olaylar ve trajik kazalar yaşanmıştır. Tarihin ilk pilot ölümü ve en ölümcül uçak kazası Satürn Uranüs karelerinde yaşanmıştır. Havacılıkla ilgili teknolojik gelişmeler, örneğin uçakların radarla tespit edilmesi veya gece uçuşu gibi ilkler Satürn Uranüs karesinde gündeme gelmiştir. Bilimde büyük icatlar Satürn Uranüs karesinde yapılmıştır: Bing Bang Teorisi, Modern Bilgisayarın temelini oluşturan entegre devre ve termonükleer silahlar bu kare aktifken icat edilmiştir ve kullanılmıştır. Atom bombası ve nükleer silah teknolojisi bu açı ile ilişkilidir. Sınırların aşılması ve daha önce erişilemeyen limitlerin keşfedilmesi de Satürn Uranüs karelerinde cereyan etmiştir. Mars’a ilk iniş ve Plüto’nun keşfi Satürn Uranüs karesinde yaşanmıştır. 2021’de icatlarla, buluşlarla ve sınırların aşılmasıyla ilgili Ay Düğümlerinin de İkizler-Yay ekseninde bulunması ve icatlarla özdeşleşmiş Saros Serilerine mensup Güneş Tutulmalarının yaşanması, 2021’de çok önemli bilimsel buluşların yaşanacağını ve bilinen sınırlarına ötesine geçileceğini müjdelemektedir. Covid-19 pandemisini rahatlatacak aşı/ilaç/tedavi cihazı gibi icatlar 2021’de Satürn Uranüs karesi civarında somut bir şekilde uygulamaya geçirilecektir.

 

Özetleyecek olursak, Satürn Uranüs Karesi 2021’de:

 • 17 Şubat 2021

 • 15 Haziran 2021

 • 24 Aralık 2021

Tarihlerinde üç kez gerçekleşecek. Bu tarihler ve etraflarındaki +/- 1 aylık süreçte özgürlüğün kısıtlanması ve özgürlüğün inşa edilmesi deneyimlenecek. Siz bu etkiyi Doğum Haritanızda, 7, 11 ve 13 derece Kova ve Boğa burçlarının bulunduğu evde ve burada bulunan gezegenler üzerinden alacaksınız.

 1. Sizin Doğum Haritanızda 7, 11 ve 13 derece Kova hangi evde?
   

 2. Sizin Doğum Haritanızda 7, 11 ve 13 derece Boğa hangi evde?
   

 3. Sizin Doğum Haritanızda 7, 11 ve 13 derece Kova’da gezegen var mı?
   

 4. Sizin Doğum Haritanızda 7, 11 ve 13 derece Boğa’da gezegen var mı?
   

 

Efe Erten, 5 Aralık 2020, İstanbul

 

Fotoğraf: " NASA Cassini uzay aracı, Satürn’ün yörüngesi: NASA / JPL-Caltech

 

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

 

Barbault, André. Planetary Cycles Mundane Astrology, The Astrological Association CIO, 2016

 

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

 

Brady, Bernadette, Predictive Astrology: The Eagle and the Lark, Weiser Books, 1998

 

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

 

Ebertin, Reinhold. The combination of stellar influences. American Federation of Astr, 1994.

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

 

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

 

Meridian, Bill. “Mundane Predictions with Eclipses.” NCGR Geocosmic Journal, Winter 2017, 4-5

Munkasey, Michael. Midpoints: Unleashing the Power of the Planets. ACS Pub., 1991.

Rudolph, Ludwig. Rules for planetary pictures. Hamburg, Germany: Witte-Vertag, 1974

Sepharial, Güneş ve Ay Tutulmaları: Dünya'ya Etkileri, İlhan Yayınevi, 2000

 

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008