Efe Erten'in 2021 Yılı Astroloji Analizi Serisi
5: 2021 Yılının Ay Ölçeğinde Analizi

Q1 2021.png

Efe Erten'in 2021 Yılı Astroloji Analizi Serisi 5:
2021 Yılının Ay Ölçeğinde Analizi

Efe Erten

Bu yazıda kısa kısa 2021’in aylarına göz atacağız. 2021’in ana temasını belirleyen Jüpiter Uranüs Karesi, Satürn Uranüs Karesi, İkizler-Yay Ay Düğümleri ve Güneş Tutulmaları gibi temel unsurların ışığında, Güneş ve Mars gibi hızlı ve tetikleyici gezegenlerin hareketlerini ay ölçeğinde kabaca özetleyeceğiz.

 

Ocak 2021

Yavaş gezegenlerden Jüpiter Uranüs Karesi 18 Ocak 2021’de meydana gelecek. Ayın ana teması özgürlük talebi sağlıksız büyümesidir. İsyan büyümeyi engelleyebilir. Bu açı sağlıklı kullanıldığında, bireyleşmek istikametinde genişlemek mümkündür. Bu etki Güneş’in Jüpiter’le kavuştuğu 29 Ocak ve etrafındaki +/- 9 gün boyunca şiddetlenecektir. Jüpiter ve Uranüs’ü sağlıklı sentezlemek için 2021 Yılı Astrolojik Analizi Serisinin 2 numaralı “Jüpiter Uranüs Karesi” yazısını okuyunuz. Etkilenecek dereceler, 6 ve 9 derece Boğa-Kova’dır.

 

Ocak ayı boyunca, Mars Satürn’le 13 Ocak’ta kare, Uranüs’le 20 Ocak’ta kavuşum ve 23 Ocak’ta Jüpiter’le kare yapacak. 3, 6 ve 7 derece Boğa-Kova etkilenecek. Ocak boyunca kendi kaynaklarına sahip çıkmak için yapılacak hareketler, özgürlük ve bireyleşmenin durdurulması sebebiyle engellenebilir, kendine has yeteneklerini sağlamlaştırma isteği büyür, özgürlük, isyan ve başkaldırı arzusu büyür. Aşırı özgüvenle sağlıksız genişleme riskine karşı gerçekçilik ve gerçek bireylik kavramları unutulmamalıdır.

 

14 Ocak’ta Güneş, Plüto’yla kavuşum, 24 Ocak’ta Satürn’le kavuşum, 26 Ocak’ta Uranüs’le kare ve 29 Ocak’ta Jüpiter’le kavuşum yapacak. Etkilenen dereceler 24 derece Oğlak ile 4, 6, 9 derece Kova-Boğa’dır. Ayın ilk yarısı benliğe uygun hedef sebebiyle bir dönüşüm yaşanacak. Ay sonunda bireysel istekler önce özgürlüğün kısıtlanması sebebiyle durdurulacak, sonrasına özgürlük için isyan etme isteği büyüyecek. Bu açıların sağlıklı kullanımı, kendine uygun bir hedef için kendine has yeteneklerini geliştirmek ve bireyleşme iradesi koymanın sorumluluğunu alarak büyümektir.

 

Şubat 2021

17 Şubat’ta yavaş gezegenlerden Satürn Uranüs Karesi meydana gelecek. Ayın ana teması özgürlüğün kısıtlanması ve özgürlüğü inşa etmektir. 7 derece Boğa-Kova etkiyi alır. Satürn Uranüs Karesinin detaylı anlamı için 2021 Yılı Astrolojik Analizi Serisinin 4 numaralı “Satürn Uranüs Karesi” yazısını okuyunuz. Şubat’ın 1’inde ayrıca Güneş Mars ile kare gerçekleştirecektir. Bu Ocak ve Şubat aylarına hâkim olan bireyleşme isteği, benliğin özgürlük motivasyonu ve yenilikçilik yönünde bir irade koyma konusunun, maddi değer yaratma ve somut olarak kişisel yeteneklerini geliştirme hareketleriyle çatıştığını gösterir. Şubat ayına verilecek olumsuz cevap, sırf farklı olmak isteğiyle mevcut maddi değer sistemlerini yıkmaktır. Şubat ayına verilecek sağlıklı cevap bireyleşmeye, özgürlüğe ve yenilikçiliğe uygun somut katma değer yaratma yöntemleri geliştirmektir. Bu özgün yetenekler için savaşmak, mücadele etmek ve enerji sarf etmek gerekir. 12 derece Boğa-Kova etkilenir. Ay başında ani şoklar, kazalar, yaralanmalar ve kavgalara karşı temkinli olmak gerekir. Ay boyunca isyan, başkaldırı, ayaklanma ve protesto hareketleri görülebilir.

 

Şubat’ın ilk 21 günü Merkür geri gidecektir. Doğum Haritanızda Başak ve İkizler’in yönettiği evlerin ifade ettiği konular fiziki dünyada sorunlarla karşılaşabilir. Bu alanlarda bir girişim yapmaktansa, bu alanlardaki mevcut sorunları gözden geçirmek, yeni düzenlemeler yapmak, hazırlık yapmak ve bitmemiş işleri tamamlamak faydalı olacaktır. Merkür 30 Ocak – 21 Şubat arasında, 26-11 dereceler arasında Kova burcunda geri gidecek. Kova burcunun düştüğü ev konusunda da bahsedilen yeniden gözden geçirme faaliyetlerini yapmak faydalı olacaktır. Ayrıca bireyleşmek, kendi farklı özelliklerine sahip çıkmak ve tüm farklılıklarıyla kendini bir toplumda ifade etmek süreçleri de Kova’nın düştüğü evin tekabül ettiği yaşam alanında engellenmelerle ve sorunlarla karşılaşabilir. Şubat ayının ilk 21 günü biraz durup içe dönüp, bu evin konusunda birey olmak konusunda tefekkür etmek gerekir. 21 Şubat’ta Merkür ileri hareketine başlayınca bu konularda başlangıçlar yapılabilir.

 

Mart 2021

2021’in genel teması açısından Mart sakin bir ay. Güneş ve Mars, 2021’in zorlayıcı yavaş gezegen hareketlerini tetiklemiyor. Mart’ın en aktif gezegeni Neptün. Neptün, 11, 14 ve 30 Mart’ta tetiklenecek. Bu isteklerin belirsizleştiği bir ay olduğunu gösterir. Benlik erir. Ego tesir altında kalır. İnsan beklentilerinin ve özlemlerinin ışıltısıyla büyülenebilir. Fantezi-ıstırap modelleri tetiklenebilir. Hayal ve hayal kırıklığı deneyimlenebilir. İstek, iştah ve akıl bu beklentilerin sisi altındadır. Mart ayında tüm beklentileri ve özlemleri bırakıp iç sesi dinlemek gereklidir. Dışarıdaki işaretlere karşı duyarlı olmak gerekir. Anda kalmak, ve hiçbir beklenti tarafından koşullandırılmamış bir şekilde anı deneyimlemek gerekir. Beklenti temelli şablonlar feda edilmelidir. Etkiyi alacak derece 20-21 derece Balık’tır. 1979 ve 1980 yıllarında doğanlar “orta yaş krizi açılarından” biri olan Neptün-Neptün karesini deneyimleyecektir. Bu kişiler yaklaşık 40 yıldır temas kurmayı unuttuğu hayalleriyle tekrar temas kurmalıdır.

Q2 2021.png

Nisan 2021

Nisan ayının sonunda Güneş Uranüs’le kavuşarak, 2021 yılı boyunca etkili özgürleşme isteğini gündeme getirecek. Benlik, kendini nelerle tanımladığına bilincini odaklayacak. Maddi dünyada kendine has bir şekilde bereket üretme yöntemleri geliştirilecek. Etkiyi alacak derece, 10 derece Boğa’dır. Bu etki ayın son 8 günü etkilidir. Ani, sürpriz, şoke edici ve isyankâr hareketler ay sonunda gündeme gelebilir. Nisan sonuna verilecek sağlıklı cevap, özgür isteklerinin peşinden gitmektir. Bireyliğini sağlamlaştırmaktır.

 

Nisan’ın 9’unda Mars Neptün’le kafa karıştırıcı bir kare gerçekleştirecek. Hareketler belirsizleşebilir, enerji düşebilir, beklentiler ve özlemler hareketi eritebilir. Gerçek olmayacak bir hayal uğruna savaşma tehlikesi mevcuttur. Bu hayal kırıklığına yol açar. Aldanma, kandırılma ve büyülenme riski söz konusudur. Ayın ilk 15 günü içten gelen sesi dinleyerek ve dışarıdaki işaretleri gözlemleyerek akışla uyumlu hareket etmek gerekir. Savaşmayarak savaşmak, yani kabulleniciliği geliştirerek mücadele etmek olumludur. Etkilenecek derece, 21 derece Balık-İkizler’dir. Değişken fazlalığı maymun iştahlılık, yönelimini kaybetme riski ve enerjisini boşa dağıtma tehlikesi doğurur. Merak ederek, bilgi toplayarak ve evrenle birliği hissederek adapte olmak, uyum sağalamak ve gerekli değişiklikleri yapmak doğru bir cevap olacaktır.

 

Güneş Nisan’ın 16’sında Plüto’yla kare yapacak. Plüto, 27 Nisan’da geri gitmek üzere duracak. Bu açı, Nisan boyunca kişisel istekler ile toplum tarafından belirlenmiş bir hedef arsında çatışma yaratır. Ego ile süperego çatışır. Benin istekleri ile geleneğin, babaların, otoritenin ve toplumun belirlediği bir prestij, itibar, saygınlık, başarı, sınıf, statü ve hedef kavramları çarpışır. Nisan boyunca kim olduğunu tanımlayıp, bu kimliğe uygun bir hedef belirlemektir. Bu konuda dönüşümden geçmek gerekir. Zorlayıcı, güçsüz bırakıcı, silkeleyici ve yıkıcı olaylar bu hedef dönüşümüne yol açabilir. Kimlik karanlık yönünü görüp, gölgesiyle yüzleşip otoriteyle sorununu arıtmalıdır. Islah etmelidir, temizlemelidir, arındırmalıdır, böylece kimliğe bu dönüşmüş hedefi tekrar entegre edip kendine uygun bir yolda ilerleyebilir. Etkilenen derece 26 derece Koç-Oğlak’tır.

 

Mayıs 2021

Mayıs ayı, 2021’in zorlayıcı yavaş gezegen hareketlerinin ve tutulmaların aktif olduğu bir ay. Yılın temasını özgürlüğün kısıtlanması ve özgürlüğün sorumluluğunu alarak büyümek şeklinde belirleyen Jüpiter ve Satürn, Mayıs’ın 3’ünde ve 21’inde Güneş tarafından tetiklenecek. Etkilenecek dereceler, 13 derece Boğa-Kova’dır. Satürn ayrıca 23 Mayıs’ta geri gitmek üzere duracak ve etkisi bu günün etrafındaki 3 gün şiddetlenecektir. Baskı, yasaklar, gecikme, erteleme, sınırlandırma, kısıtlama ve engelleme görülebilir. Bu etki 13 derece Kova’nın Doğum Haritanızda düştüğü evde buradaki gezegenler üzerinde yaşanacaktır. Bu ev ve gezegenin konusunda özgürlüğün sorumluluğu alınmalıdır. Sıra dışı, kendine has, farklı özellikler korkmadan sabırla inşa edilmelidir. Mayıs ayında özgürlüğü yapılandırmak ve bireyliği inşa etmek süreçlerini daha iyi anlamak için 2021 Yılı Astrolojik Analizi Serisinin 2 numaralı “Jüpiter Uranüs Karesi” yazısını ve 4 numaralı “Satürn Uranüs Karesi” yazısını okuyunuz.

 

26 Mayıs’ta 5 derece Yay-İkizler’de yaşanacak Ay Tutulması ve 0 derece değişken burçlarda gerçekleşen Güneş-Jüpiter karesi, Mayıs’ın bilgi açısından önemli bir ay olduğunu gösterir. 0-10 derece arası değişken burçlarda olan gezegenler ve bunların düştüğü evler, merak etmek, soru sormak, dinlemek ve tarafsız bir şekilde bilgi almak imtihanından geçecek. Mayıs boyunca doğruyu bildiğini düşünmek, tek doğrunun kendi doğrusu olduğuna inanmak, önyargılarla yargılamak ve fanatizm riski söz konusudur. Haziran’da yaşanacak Güneş Tutulmasının etkileri kuvvetle hissedildiği için bilimsel buluşlar, icatlar ve Covid-19 pandemisini rahatlatacak aşı/ilaç/tedavi cihazı icatları gündeme gelecektir. 26 Mayıs Ay Tutulması, kişisel Doğum Haritanızda 5 derece İkizler ve Yay’ın düştüğü ev zıtlığında ve buradaki gezegenler üzerinde etkisini gösterecektir. Bu gezegen ve ev konusunda dönüşümler ve olaylar cereyan edecektir. Bu iki ev arasındaki gerilim, zıtlık, meydan okuma ve çatışma sayesinde bu iki evin sentezleneceği bir sonuç alınabilir.

 

Haziran 2021

Haziran, 2021’in en hareketli aylarından biri olarak dikkat çekmektedir. 10 Haziran’da 19 derece İkizler’de meydana gelecek Güneş Tutulması, ani fikirleri birden bire, şimşek gibi getirir. Sıra dışı fikirler birden akla gelir. Hatta bu sezgiler, duyu ötesi, bilinçdışı ve psişik karakterde olabilir. Vizyonlar, önseziler ve profetik rüyalar deneyimlenir. Bu bilgiler, yaratıcı bir şekilde insanı zenginleştirir. Önseziyle gelen fikirler hayata geçirilir. Bu etkiyi kişisel Doğum Haritaları, 19 derece İkizler’in bulunduğu evin ifade ettiği konuda ve buradaki gezegenlerin temsil ettiği fonksiyonlarda alır. 10 Haziran 2021 Güneş Tutulması aynı zamanda, 21 Aralık 2020’de başlayan 200 yıllık Hava Çağı “Yeni Düzenin” meydana gelecek ilk hava elementi Güneş Tutulmasıdır. Bu tutulmanın bilimsel icatları, buluşları ve keşifleri gündeme getirmesi beklenmektedir. Corona virüsüne karşı aşı/ilaç/tedavi cihazı araştırma ve geliştirme çalışmaları somut sonuçlar üretecektir.

 

Haziran ayı ayrıca, yavaş gezegenlerden Jüpiter ve Neptün’ün geri gitmek üzere duracağı bir aydır. 20 ve 25 Haziran’da bu iki gezegen durarak etkilerini şişirir. İdealler ve hayaller şişer. Aşırı özgüvenli geleceğe doğru genişleme isteği ve beklenti ve özlemlerin büyülediği hayaller şişer. Doğum Haritanızda 2 ve 23 derece Balığın düştüğü evler, bu ideallerin ve fantezilerin şişeceği yaşam alanını gösterir. Buradaki gezegenler bu idealist ve hayalperest etkiyi alır.

 

Haziran ayını bu kadar hareketli, karışık ve çalkantılı bir ay yapan en önemli faktör, 2021 boyunca üç kere gerçekleşecek Satürn Uranüs Karelerinden ikincisinin 15 Haziran’da meydana gelecek olmasıdır. Özgürlük aniden kısıtlanır. Dünya çapında halk ayaklanmaları, başkaldırılar, protestolar ve isyankar eylemler gündeme gelir. Kişisel Doğum Haritaları, 13 derece Boğa ve Kova’nın düştüğü evde ve gezegende özgürlüğün kısıtlanması, ani yasaklanma, bireyliğin sınırlandırılması ve farklı olmaktan korkmak etkilerini alır. Bu evlerin ve gezegenlerin temsil ettiği konularda özgürlüğün sorumluluğunu almak ve farklılığını sağlıklı bir şekilde inşa etmek gerekir. Satürn Uranüs Karesinin detaylı anlamı için 2021 Yılı Astrolojik Analizi Serisinin 4 numaralı “Satürn Uranüs Karesi” yazısını okuyunuz.

 

Haziran’ın 5’inde Mars-Plüto Karşıtı ve 14’ünde Güneş-Neptün Karesi, bu ayın ilk yarısının güç savaşlarının ve aldanmanın gölgesinde geçeceğini vurgular. Acımasızlık, zorlayıcılık ve ne pahasına olursa olsun gücü ele geçirme mücadelesi verilebilir. Bu açının sağlıklı kullanımı enerjisini dönüşüme kanalize etmek, ilkel ve karanlık dürtülerini ıslah etmek ve süperman gücüyle aynı anda pek çok işin altından kalkmaktır. Bu etkiyi 26 derece Yengeç-Oğlak alır. Bu açıdan biraz sonra ise beklentilerin ve özlemlerin ışıltılısıyla büyülenmek ve aldanmak riski söz konusudur. Bu durumda bilinçli aklın isteklerini bırakmak ve kabulleniciliği geliştirmek gerekir. 23 derece İkizler-Balık’ta yaşanan etki, sadece rasyonel akılla ve mantıkla tanımlanamayan akışı hissetmeyi gerektirir. Meditasyon ve mindfulness çalışmaları olumludur. Anda kalmak gerekir. Bunun için tüm beklentiler ve özlemler bırakılıp, şimdiki zamanda akıntı sezilmelidir.

 

Haziran’ın ilk 23 günü Merkür geri gidecektir. Doğum Haritanızda Başak ve İkizler’in yönettiği evlerin ifade ettiği konular fiziki dünyada sorunlarla karşılaşabilir. Bu alanlarda bir girişim yapmaktansa, bu alanlardaki mevcut sorunları gözden geçirmek, yeni düzenlemeler yapmak, hazırlık yapmak ve bitmemiş işleri tamamlamak faydalı olacaktır. Merkür 30 Mayıs – 23 Haziran arasında, 24-16 dereceler arasında İkizler burcunda geri gidecek. İkizler burcunun düştüğü ev konusunda da bahsedilen yeniden gözden geçirme faaliyetlerini yapmak faydalı olacaktır. Ayrıca merak etmek, bilgi toplamak, soru sormak, dinlemek, öğrenmek, fikirler arasında kavramsal bağlantılar kurmak ve bu bilgiyi aktarmak süreçleri de İkizler’in düştüğü evin tekabül ettiği yaşam alanında engellenmelerle ve sorunlarla karşılaşabilir. Haziran ayının ilk 23 günü etrafta durmadan konuşmak, dışarıya durmadan bilgi aktarmak ve sürekli ne kadar bildiğini göstermektense biraz durup içe dönmek, içinde yavaşça bilgi toplamak, bilgileri derlemek ve bu bilgileri sindirip içselleştirmek çok daha iyi olacaktır. Bitmemiş yazılar, kitaplar, araştırmalar ve bilgi derlemeleri, şimdi geri dönüp bitirilebilir. 23 Haziran’da Merkür ileri hareketine başlayınca bu bilgiler dışarı çıkarılıp insanlarla paylaşılabilir.

Q3 2021.png

Temmuz 2021

Temmuz ayının ek aktif gezegeni Mars, 2021’in ana teması özgürlüğün kısıtlanması ve özgürlüğün inşa edilmesi süreçlerini çok sayıda kez tetikleyecek. Temmuz’da Mars’la kavuşan Venüs, 5 gün arayla Mars’ın hareketlerini taklit edecek. Bu tutkuya işaret eder. Temmuz boyunca iştah ve enerji çok yüksek bir şiddetle içindeki yaratıcılığı, samimiyeti, içtenliği ve yaşama enerjisini dışarı çıkarmak için seferber edilecek. Önemli olmak, dikkat çekmek ve alkışlanma arzulanacak. Bu benliği, yani Ego’yu büyüten konfigürasyon, 2021’in ifade ettiği bireyleşmeyi tehlikeye düşürebilir. Temmuz ayına verilecek olumsuz cevap, sadece ilgiyi üzerinde toplamak, diğerlerinin gözünde önemli biri olmak, özel hissetmek ve onaylanmak için yüksek bir tutku duymaktır. Bu aşırı bencil, sadece kendi odaklı ve kendine hayran bir tutum yaratabilir. Bu tehlikeye karşı, Temmuz ayına verilecek olumlu yanıt gerçekten yaşama isteği yaratan, insanı neşelendiren, hayata katılma arzusu yaratan istekleri kalbinin içinde hissetmektir. Kendisi için neyin önemli olduğunu saptamaktır. Böylece insan içindeki yaratıcılığı dışarıya çıkarma riski alabilir. Sırf yaşamak ve yaşamdan keyif almak için içindekini sahneleyebilir. Bu durumda bu içindekini dışarı çıkarma faaliyeti, 2021’in bireyleşmek, kendi farklılıklarını sahiplenmek ve tüm farklılıklarıyla bir topluma katılmak temasıyla sağlıklı sentezlenebilir. Kişi birey olarak bölünmez bütünlüğünü tesis eder ve bu farklılığını yaşama neşesiyle dışarı çıkarır.

 

Bu bahsedilen süreç Temmuz ayında kolay olmayacak. Öncelikle içindeki yaratıcılığı dışarı çıkarma enerjisi 1 ve 7 Temmuz’da engellenecek. Sonrasında 4 ve 8 Temmuz’da, bencillik bireyleşmeyi ve beraberce özgürleşmeyi engelleyecek. 13 Temmuz’da bu içindeki yaratıcılığı dışarı çıkarma arzusu çok büyük bir tutku şeklinde tezâhür edecek. 22 ve 29 Temmuz’da bencil kaprisler, megaloman arzular, ve abartılı bir kibir sağlıksız genişleme riski yaratacak. Bu açıları sağlıklı kullanmak için, insanın biricik ve özel olduğunu bilmesi, ancak tüm insanların da kendisi gibi biricik ve özel olduğunu kabul etmesi gerekir. Böylece kendi bireyliğini ve farklılığını tanımlarken, tüm insan kardeşlerinin de bireyliğine ve farklılığına saygı duyar. Kendine has olan sıra dışı özelliklerini risk alıp dışarıda ifade eder. Kişisel ve kendine özgü yaratma iştahının ve faaliyetlerinin sorumluluğunu alıp, bunları somut bir şekilde yapılandırır. Böylece kişisel yaratıcılık kolektif bir farkındalık, eşitlik ve kardeşlik hissiyle icra edilir. Kişisel ve kolektif özgürlük sorumlulukla inşa edilir ve genişletilir. Bu etkiyi Doğum Haritanızda 12, 13, 19 ve 29 derece Aslan-Kova burçlarının düştüğü ev ve buradaki gezegenler alır.

 

Temmuz’un daha minör bir açısı, Güneş’in Plüto’yla 18 Temmuz’da yapacağı karşıttır. Bu açı, Temmuz ortasında 2020 yılı boyunca çeşitli zorlayıcı dönüşümlerden geçen hedef konusunun, tekrardan insanın duygusal güvenliğini sağlaması testinden geçeceği bir dönem olacağını vurgular. İnsan ancak kendi çocukluk koşullanmalarını fark etmiş, kendi açık yaralarını görmüş, bunlara anlayış göstermiş ve bunları iyileştirmiş bir mertebede gerçekten kendine uygun bir hedef belirleyebilir. Bu noktaya kadar duygusal güvensizliklerin üzerini örtmek için suni ve kişiye uygun olmayan bir hedef benimsenebilir. 18 Temmuz’da bu duygusal güvensizlikler ve dolayısıyla hedefsel güvensizlikler bir dönüşüm imtihanından geçecek. Etkiyi 25 derece Yengeç-Oğlak alır.

 

Ağustos 2021

Temmuz’da Venüs ve Mars’ın tetiklediği Jüpiter-Satürn-Uranüs üçlüsünü, Ağustos’ta da Güneş ayın 2., 7. ve 20. günlerinde tetikliyor. Merkür, Güneş’in hareketlerini birkaç gün arayla taklit ediyor. Ayrıca Uranüs, 20 Ağustos’ta geri gitmek üzere duruyor ve etkisi şişiyor. Bu göstergeler, Ağustos’un 2021’in ağır gezegen hareketlerinin tetiklendiği hareketli, altüst edici, çalkantılı, düzen bozucu ve şoke edici bir ay olduğunu gösterir. 2021 yılının ana teması olan özgürlüğün kısıtlanması ve özgürlüğün yapılandırılması süreci, Ağustos’ta güncel olaylarla benlik seviyesinde hissedilecektir. 2021’in yavaş hareket eden gezegen açılarını daha iyi anlamak için 2021 Yılı Astrolojik Analizi Serisinin 2 numaralı “Jüpiter Uranüs Karesi” yazısını ve 4 numaralı “Satürn Uranüs Karesi” yazısını okuyunuz. Ağustos’un 2, 7 ve 20’sinde ve etraflarındaki +/- 5 günde Dünya çapında halk protestoları görülebilir. Ani, şoke edici, beklenmedik olaylar yaşanabilir. Kişisel Doğum Haritaları, 2, 7 ve 20 Ağustos’ta bencil isteklerle, birey-toplum dengesi arasında bir çatışma yaşayabilir. Bu açıya verilecek sağlıklı cevap bireysel farklılıklarını korkmadan ve yaşama isteğiyle dışarı çıkarmaktır. Eşitlik, kardeşlik ve özgürlük bilinciyle, kendini ifade etme cesareti göstermek ve içindekini dışarı çıkarmak riski almak gerekir. İlk olarak ayın 2’sinde içindekini dışarı çıkarmaktan korkulabilir. Kişisel olan, toplumsal olanın lehine bastırılabilir. Ancak kişisel olanı toplumsal olanla sağlıklı harmanlayıp ifade etmek, bu açıya verilecek sağlıklı cevaptır. Ayın 7’sinde isyankar, özgürlükçü ve bireysel bir enerjiyle aniden içsel yaratıcılık dışarı çıkarılabilir. Ego sebepli münakaşalara dikkat etmek gerekir. Bu dönemde sırf farklı olmak ve alkışlanmak için mevcut, denenmiş ve işe yarayan somut gelir getiren sistemler yıkılabilir. Yerine bir şey konmaz. Ekonomik özgürlük boşu boşuna heba edilir. Ayın 20’sinde insan kendisi için önemli olanı kendine has bir şekilde ifade ederek genişleyebilir. Kibir, enâniyet ve kendini büyük görme gölgesine düşülmemelidir. Bu etkiler Doğum Haritanızda 10 ve 27 derece Aslan-Kova ekseninin düştüğü evde ve gezegenlerde yaşanır. 20 Ağustos’ta ayrıca Uranüs 14 derece Boğa’da geri gitmek üzere duracaktır. Böylece Uranüs etkisi şişer. 14 derece Boğa’nın düştüğü evde ve gezegende ani, beklenmedik, şoke edici olaylar yaşanabilir. Bu ev ve gezegen konusunda bireysel olanı ifade etmek gerekir. Kendine has yeteneklere sahip çıkmak, bunlara yatırım yapmak, bunları geliştirmek ve bunlarla kendine maddi bir bereket zinciri üretmek, 20 Ağustos’ta olumludur. Böylece insan bireyliğine uygun bir istikrar düzeni yaratabilir. Kendinde farklı olanı sağlamlaştırıp, bununla somut değer yaratır, bu berekete huzur ve şükran geliştirir.

 

Eylül 2021

Eylül ayı 2021’in sakin bir ayı. 2021’in ağır gezegen hareketleriyle Güneş veya Mars tarafından tetiklenmiyor. Eylül’ün en aktif gezegeni Neptün. 2 Eylül’de Güneş, 14 Eylül’deyse Mars Neptün’e karşıt yapıyor. 21-22 derece Başak-Balık ekseninde gerçekleşen karşıtlar, somut uygulamaya ve faydaya dayanan hizmet ile manevi, merhametli, şefkatli yardımı karşı karşıya getiriyor. Bulanık, şekilsiz, bu dünyadan kopuk hayaller ve fanteziler, bu dünyada somut bir şekilde işe yarayan çalışmaları tehlikeye düşürür. Ana rahminde ya da cennette olduğu gibi ayrışmamış, bilinç kazanmamış, anneyle ve evrenle bir hisseden ve karşılıksız alıp veren dağınık, kaotik ve bağımlı bir fantezi somut, uygulamacı, iyiyle kötüyü ayıran, sağlıklıyla sağlıksızı ayrıştıran, verimlilik ve fayda amaçlayan bir istekle çatışır. Düzensiz, karmaşık, her şeyin birbirine girdiği, her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu bir âlemin hayali kurulur. Ancak bu dünyada, burada, somut artı değer getirecek hizmetlere, çalışmalara ve emeğe ihtiyaç vardır. Şimdi planlı programlı, düzenli hareketler ve isteklerin, bu merhametli, birliği hisseden ve karşılıksız fedakârlıkta bulunan hassasiyetten öğrenecekleri vardır. Böylece düzenle kaos, ayrışmayla birlik, somutla soyut, hizmetle yardım, işe yararlıkla merhamet ve gerçek ile hayal sentezlenebilir. Böylece diğerlerine şefkatle ve faydalı bir şekilde yardım edilir ve hizmet edilir. Bu etkiyi 21-22 derece Balık-Başak ekseninin Doğum Haritanızda düştüğü ev ve buradaki gezegenler alır.

Q4 2021.png

Ekim 2021

Ekim, Satürn ve Plüto açısından oldukça hareketli bir ay. Bu yıkımların, dönüşümlerin ve yıkılan şeyleri tekrar inşa etmenin ayı olacağını gösterir. Plüto, 6 Ekim’de 24 derece Oğlak’ta ileri gitmek üzere duruyor ve etkisi şişiyor. 24 derece Oğlak’ın Doğum Haritanızda bulunduğu ev ve buradaki gezegenler kuvvetli bir yıkım ve dönüşüm etkisinden geçer. Satürn ise 11 Ekim’de 6 derece Kova’da ileri gitmek üzere duruyor ve etkisi şişiyor. 6 derece Kova’nın Doğum Haritanızda bulunduğu ev ve buradaki gezegenler kuvvetli bir durdurulma, yasaklanma, engellenme, kısıtlanma, sınırlandırılma, daralma, gecikme, ertelenme ve korku etkisinden geçer. Bu evin ve gezegenin konusunda özgürlüğün sorumluluğu alınmalı ve kendine has, bireysel, farklı, yenilikçi ve ilerici bir “Yeni Düzen” inşa edilmelidir.

 

Güneş Plüto’ya ve Satürn’e Ekim ayının 17’sinde ve 30’unda kare yapacak. Bu öncelikle isteklerin yıkıldığını daha sonra isteklerin yapılandırıldığını gösterir. Önce istekler bir yıkım karşısında dönüşür. Daha sonra bu dönüştürülmüş istekler sağlam bir şekilde yapılandırılır, inşa edilir. Bu etkiyi Doğum Haritanızda 24 derece Terazi-Oğlak’ın ve 7 derece Akrep-Kova’nın bulunduğu ev alır.

 

Güneş ve Mars 8 Ekim’de 15 derece Terazi’de kavuşarak kuvvetli bir başlatma isteği doğurur. 22 Ekim’de Mars Plüto’ya kare yaparak bu isteklerde zorlayıcı olabilir. Acımasızlık, gaddarlık, zorbalık ve kaba kuvvet kullanma görülebilir. Etkiyi 24 derece Terazi-Oğlak alır. 8 Ekim’de yaşanabilecek kazalara, afetlere, yaralanmalara, şiddete ve kavgaya karşı dikkatli olmak gerekir.

 

Ekim ayında ileri gitmek üzere duran bir gezegen de Jüpiter’dir. Jüpiter 18 Ekim’de 22 derece Kova’da ileri gitmek üzere durur. Etkisi şişer. 22 derece Kova’nın Doğum Haritanızda düştüğü evin temsil ettiği yaşam alanında özgürlüğü büyütür. Gelecekteki bireysel potansiyele doğru genişlenir. Kendine özgü farklılıkları ifade etmek büyür. Bireylik gelişir.

 

Ekim’in ilk 18 günü Merkür geri gidecektir. Doğum Haritanızda Başak ve İkizler’in yönettiği evlerin ifade ettiği konular fiziki dünyada sorunlarla karşılaşabilir. Bu alanlarda bir girişim yapmaktansa, bu alanlardaki mevcut sorunları gözden geçirmek, yeni düzenlemeler yapmak, hazırlık yapmak ve bitmemiş işleri tamamlamak faydalı olacaktır. Merkür 27 Eylül – 18 Ekim arasında, 25-10 dereceler arasında Terazi burcunda geri gidecek. Terazi burcunun düştüğü ev konusunda da bahsedilen yeniden gözden geçirme faaliyetlerini yapmak faydalı olacaktır. Ayrıca öteki insan bilinci geliştirmek, öteki insanın istek ve ihtiyaçlarını fark etmek, öteki insanla birlik olmak, karşıtları uzlaştırmak, ahenk yaratmak, dengeyi sağlamak ve ölçüyü tutturmak süreçleri de Terazi’nin düştüğü evin tekabül ettiği yaşam alanında engellenmelerle ve sorunlarla karşılaşabilir. Ekim ayının ilk 18 günü biraz durup içe dönüp, bu evin konusunda içsel karşıtları uzlaştırmak, içsel denge bulmak, içsel ölçüyü tutturmak, içine tarafsız bakmak ve içindeki öteki insan imgelerini fark etmek konusunda tefekkür etmek gerekir. 18 Ekim’de Merkür ileri hareketine başlayınca bu konularda başlangıçlar yapılabilir.

 

Kasım 2021

Kasım ayı, 2021’in en hareketli ve çalkantılı aylarından biridir. 2021’in ağır hareket eden gezegen açıları, Kasım’da hızlı ve ateşli gezegenler Mars ve Güneş tarafından tetiklenmektedir. 12 derece Boğa-Akrep ekseninde Uranüs’e önce 5 Kasım’da Güneş sonra 17 Kasım’da Mars karşıt yapacaktır. Bu iki açı, ayın ilk 25 günü isyankâr hareketleri, ani olayları, şoke edici kazaları, beklenmedik patlamaları ve şiddeti gündeme getirmektedir. Güneş bu sırada 15 Kasım’da 23 derece Akrep-Kova’da Jüpiter’le kare yaparak, bu isyankâr eğilimleri ve şoke edici patlamaları büyütür. Mars ayrıca 11 Kasım’da Satürn tarafında baskılandığı için, bu isyanların hareketi engelleyen yasaklara karşı yapılacağını gösterir. Durdurulmuş girişim enerjisi kuvvetli bir hüsranın ardından isyan eder. Bu tarihte ölümcül kazalara dikkat etmek gerekir.

 

Kişisel Doğum Haritaları, öncelikle 5 ve 17 Kasım’da Akrep-Boğa ekseninde bir özgürleşme çatışması alacak. İstekler ve hareket gücünü diğer insanla birleştirmek ve kaynaşmak eğilimindedir. Ancak bireyleşmek ve özgürleşmek içinde kendinde farklı olana sahip çıkmak ve onu geliştirip sağlamlaştırmak gerektirmektedir. 5 ve 17 Kasım’daki şok neticesinde insan kendindeki sıra dışı kaynakları geliştirmeli, iradesini ve enerjisini bu kaynağını diğerinin kaynağı ile birleştirmeye odaklamalıdır. Böylece tek başına başarılamayacak orijinal, özgün ve farklı girişimlerde bulunulur. Bunun olamadığı yerde, kendininkini paylaşmamak veya diğerininkini sömürmek gölgeleri görülebilir. Bu etki, Doğum Haritanızda 12 derece Akrep-Boğa ekseninin düştüğü evin ifade ettiği yaşam alanında ve oradaki gezegenin temsil ettiği fonksiyonda tezâhür eder.

 

Akrep’in ifade ettiği kendi gücünü, enerjisini, kaynağını, zamanını ve fikrini diğeriyle kaynaştırma süreci, 11 Kasım’da Satürn tarafından durdurulacak, 15 Kasım’da Jüpiter tarafından büyütülecek. Bu tarihlerde gücünü diğeriyle birleştirerek, sıra dışı ve bireysel farklılıklarını sağlam bir şekilde inşa etmek gerekir. Böylece somut bir şekilde kolektif ve sinerji içinde çalışmalar ete kemiğe büründürülür. Azimle bu kolektif ve sinerjik hedefler başarılır. Bu başarılamazsa diğer insanınkini sömürmek ve topluluktan dışlanmamak için topluluğa boyun eğmek gölgeleri görülür. Bu etki 11 ve 15 Kasım’da 7 ve 23 derece Akrep-Kova’da gerçekleşir.

 

Kasım ayında Akrep-Boğa ve dolayısıyla Kova T-Karesini harekete geçiren en şiddetli etki 19 Kasım’da meydana gelecek 27 derece Boğa-Akrep’te gerçekleşen Ay Tutulmasıdır. Bu Ay Tutulması yukarıda yazan tüm etkileri dönüştürücü bir şekilde gündeme getirir. Bunlara ek olarak, Ay Tutulması gökyüzündeki en kötücül yıldız olan Algol yıldızının üzerinde gerçekleşmektedir. Kasım ayının sonunda tehlikeli, vahşi ve korkutucu olaylar cereyan edebilir. Şiddet olayları yaşanabilir. Algol, “kafa kaybıyla” özdeşleştirilir. Boğaz hastalıklarını gündeme getirebilir. Özellikle bu derece Doğum Haritanızda 6.evinize dek geliyorsa, bu tehlikeye karşı özellikle dikkat edilmelidir. Boyun yaralanması söz konusu olabilir. Dünya çapında trajediler ve vahşet yaşanabilir. Ötekileştirme, düşmanlaştırma ve canavarlaştırma eylemleri görülebilir. Devamında canavarlaştırılanın “katli vaciptir” denilerek ona şiddet uygulanabilir. Hayatının karanlık yönüyle yüzleşmek zorunda kalınır. Bu Ay Tutulması aktifken, insan kendi karanlık ve vahşi yönleriyle ilgilenmelidir ve bunları sağlıklı biçimde ifade etmelidir. Ötekileştirilmiş, dışlanmış, düşmanlaştırılmış, şeytanlaştırılmış ve canavarlaştırılmış kesimlerle empati kurmak ve bunları iyileştirmek gerekir. Bu etkiyi Doğum Haritanızda 27 derece Boğa’nın düştüğü ev ve buradaki gezegenler ile köşe noktaları alır.

 

Aralık 2021

Aralık ayı, yılı çok hareketli, karışık ve çalkantılı bir şekilde kapamaktadır; çünkü 2021 boyunca üç kere gerçekleşen Satürn Uranüs Karelerinin sonuncusu 24 Aralık’ta meydana gelecektir. Birden bire özgürlükler kısıtlanır. Dünya çapında halk ayaklanmaları, başkaldırılar, protestolar ve isyankâr eylemler ortaya çıkar. Kişisel Doğum Haritaları, 11 derece Boğa ve Kova’nın düştüğü evde ve gezegende özgürlüğün kısıtlanması, ani yasaklanma, bireyliğin sınırlandırılması ve farklı olmaktan korkmak etkilerini alır. Bu evlerin ve gezegenlerin temsil ettiği konularda özgürlüğün sorumluluğunu almak ve farklılığını sağlıklı bir şekilde inşa etmek gerekir. Satürn Uranüs Karesinin detaylı anlamı için 2021 Yılı Astrolojik Analizi Serisinin 4 numaralı “Satürn Uranüs Karesi” yazısını okuyunuz. Aynı tema, Mars’ın Jüpiter’e 26 derece Akrep-Kova’da kare yapmasıyla daha şiddetli, kavgacı, saldırgan ve agresif bir şekil alır. Şiddet büyür. İtme gücü, saldırma ve def etme enerjisi genişler. Bu tarihlerde yaşanacak ani şiddet olaylarına ve kazalara dikkat etmek gerekir. Bu açıların sağlıklı kullanımı özgürlüğünü sabırla inşa etmek ve bireysel özgürlüğünü özgüvenle genişletmektir.

 

Aralık ayında ayrıca Neptün de şiddetli bir şekilde tetiklenmektedir. 1 Aralık’ta Neptün 20 derece Balık’ta ileri gitmek üzere durur ve etkisi şişer. Sonra 12 Aralık’ta Güneş, Neptün’ü sürtüşmeli bir kareyle tetikler. Bu açılar, Aralık ayının ilk 15 gününde hayallerin büyüdüğünü gösterir. Beklentiler ve özlemler etkisinde gerçeği görememek, kandırılmak, aldanmak, ve hayal kırıklığına uğramak riski söz konusudur. Dini, dogmatik, ahlakçı, önyargılı ve yargılayıcı bir bilinç, çifte standart uygulayarak fanatik bir yol uğruna kendini feda edebilir. Bu açının doğru kullanılması için farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmak gerekir. Farklı kültür, bakış açısı, inanç, felsefe, ideoloji, siyasi görüş, örf, adet ve gelenekler ile hayatın içinde temas edilmeli ve bunlara karşı anlayışlı bir bakışla bakmak gerekir. Bu durumda tüm yaratılanların bir olduğu idrak edilir ve bu sayede her şeye ve herkese karşı merhamet, şefkat, duyarlılık ve sevgi hissedilir. 1 ve 12 Aralık’taki bu etkiyi Doğum Haritanızda 20 derece Yay-Balık’ın düştüğü evin ifade ettiği yaşam alanında ve buradaki gezegenlerin temsil ettiği fonksiyon üzerinden alırsınız. Gölge tezahür fanatizm, doğruyu bildiğini sanmak ve aldanmaktır. Sağlıklı cevap hoşgörü, merhamet, şefkat ve birliği hissetmektir. Meditasyon ve mindfulness çalışmaları olumludur. Bu evlerin ifade ettiği konulardaki beklentiler ve özlemler bırakılmalı, bu konuda akışta kalınmalıdır. Evrensel akıntı hissedilmeli ve anda kalınmalıdır.

 

Aralık ayının sonundaki Satürn Uranüs Karesi, daha olumsuz ani olaylara işaret etse de, aslında Aralık ayına olumlu bir renk veren çok kuvvetli ve çok iyicil bir Güneş Tutulması yaşanacaktır. 4 Aralık Güneş Tutulması 12 derece Yay’da gerçekleşecek ve Doğum Haritanızda bu derecenin düştüğü evin ve gezegenin konusunda “çok neşeli, mutlu, iyi haberleri” gündeme getirecektir. Bu evin ifade ettiği yaşam alanında insanı zirveye çıkaran çok mutluluk verici havadisler cereyan eder. Aralık’tan sonra da bu konuda iyi gelişmeler devam edecektir. 4 Aralık Güneş Tutulmasının detaylı anlamı için 2021 Yılı Astrolojik Analizi Serisinin 3 numaralı “4 Aralık 2021 Güneş Tutulması” yazısını okuyunuz.

 

19 Aralık’ta Venüs, 26 derece Oğlak’ta Retro hareketine başlayacaktır. Bu tarihten itibaren Doğum Haritanızda Boğa ve Terazi ile başlayan evlerin temsil ettiği konular dış dünyada olumsuz çalışacaktır. Bu evlerin konularında aksaklıklar, gecikmeler ve engellenmeler yaşanabilir. Venüs prensibi içe dönmüştür. 2022’ye kadar bu konularda harekete geçmemekte fayda vardır. Bunun yerine iştah, değer, sevgi, paylaşım ve organizmaya faydalı şeyler çekmek şeklindeki Venüs fonksiyonları iç dünyaya yönelmeli, bu konularda tefekkür edilmelidir. Kapanmamış konular tekrar gözden geçirilmeli, düzenlenmeli ve bitirilmelidir.

 

Efe Erten, 7 Aralık 2020, İstanbul

 

Tablolar: Solar Fire Software, Astrolabe®

 

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

 

Barbault, André. Planetary Cycles Mundane Astrology, The Astrological Association CIO, 2016

 

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

 

Brady, Bernadette, Predictive Astrology: The Eagle and the Lark, Weiser Books, 1998

 

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

 

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

 

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

 

Meridian, Bill. “Mundane Predictions with Eclipses.” NCGR Geocosmic Journal, Winter 2017, 4-5

Sepharial, Güneş ve Ay Tutulmaları: Dünya'ya Etkileri, İlhan Yayınevi, 2000

 

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008