Efe Erten'in 2021 Yılı Astroloji Analizi Serisi 7:
Satürn Kova’da

saturn 21.jpg

Efe Erten'in 2021 Yılı Astroloji Analizi Serisi 7:
Satürn Kova’da

Efe Erten

Satürn 2021 yılı boyunca Kova burcunda ilerleyecek. 2021 yılı boyunca 1-13 derece arası Kova’da seyrini izleyecek. 22 Mayıs’ta geri gitmek üzere 13 derece Kova’da duracak. 10 Ekim’de ileri gitmek üzere 6 derece Kova’da duracak.

Satürn büyük malefiktir (kötücül). En basit anlamıyla olumsuzlukla, sıkıntılarla ve zorlukla özdeşleştirilmiştir. 2021’de güçlü olduğu Kova burcunda seyretmesi zarar verme özelliğinin azaldığını ve daha olumlu bir şekilde insanlığın yararına çalıştığını gösterir.

Satürn soğuk ve kuru doğada bir gezegendir ve yaşama zarar veren bir tabiattadır. Şimdi 2021’de sıcak ve nemli Kova burcuna geldiğinde bu zarar verme özelliği hafifliyor. Böylece 2021’de Satürn’ün sınırlandırma, kısıtlama, yoğunlaştırma, somutlaştırma ve yapılandırma fonksiyonları iyi çalışıyor.

Soğuk ve kuru tabiattaki Satürn 2021’de sıcak ve nemli Kova burcunda “yeni kıpırdanmaya başlamış” bir hayatı inşa etmekle görevlidir. Yeni bir insanlığın kıpırtıları hissedilir. Yeni bir toplum yeşermektedir. Yeni bir bilgi, yeni bir bireylik, yeni bir bağımsızlık ve yeni bir eşitlik modeli doğmak üzeredir. 2021’de Satürn bu yeniyi yapılandırmayı simgeler. Toplumu ileri götürecek, bireylerin özgürlüğünü artıracak ve insanlar arası eşitliği tesis edecek bir yapı kurulacaktır.

Değerli Hocam Barış İlhan’ın deyişiyle Satürn “kişinin kendini aslına uygun biçimde yapılandırmasını” gösterir. 2021’de Kova burcunda birey olmak yapılandırılır. Kişi kendisi olabilmenin sorumluluğunu alır. Hangi açıdan farklı olduğunu gösterebilmek için çaba sarf eder. Farklılıklarını ortaya koyar.  Kendisine toplumda bir yer açmak için gayret eder. “Birey olarak kendisini ait hissedebileceği bir toplum yaratmak” için disiplinle çalışır.

Anna Haebler ve Hajo Banzhaf Satürn’ün amacını “insanın içinde var olan yetenekleri ve gerçek benliğini, kaderini gerçekleştirerek özerk bir kişilik ve sebatkâr bir karakter geliştirmek” olarak açıklamıştır. Kovada insan gerçek benliğini bireycilik üzerinden gerçekleştirir. Orijinalliğiyle, farklılığıyla ve sıra dışı özellikleriyle özerk bir birey olarak kendini inşa eder. Birey olmak demek bir toplumda kendini tüm özellikleriyle ifade edebilmektir. Bir toplulukta kendi olarak var olabilmektir. 2021’de Satürn Kovadayken insan içinde bulunduğu cemiyette kendini ifade etmenin sorumluluğunu almalıdır. 2021’de bir toplum içinde kendi olabilmek mevzusu yapılandırılmalıdır.

Satürn babası Uranüs’e isyan edip kendi çocukları yiyen eski zamanların tanrısıdır. 2021’de yine isyanı temsil eden Kova burcundaki konumu, isyankâr hareketlerin artacağını göstermektedir. Dünya çapında baskıcı yönetimlere, köhneleşmiş sistemlere ve insanın gelişimini engelleyen kısıtlayıcı yapılara karşı güçlü bir direniş ve başkaldırı patlak verecektir.

Satürn aynı zamanda eski Altın Çağın tanrısıdır. Kovadaki güçlü konumu, 2021 yılının Satürn’ün “bereket boynuzundan” nimetlerin aktığı verimli bir sene olacağını göstermektedir. Satürn herkese mesleklerini dağıtan kader tanrısıdır. 2021’de sağlıklı çalışması, 2021 yılında herkesin kendi misyonunu gerçekleştirmek üzere doğru hayat yolunu izlediği, doğru kariyer yolunu seçtiği, bireyliğini yaşadığı ve kendi olabileceği bir “Altın Çağ” yaşanabileceğini gösteriyor. Burada anahtar kelime “birey olmak” ve “kendi olabilmektir.”

Satürn 2021’de Kova’dayken insan birey olmak için seçimler yapar. Birey olmanın sorumluluğunu üstlenir. Bir toplumda bireysel özellikleriyle var olma görevini yerine getirir. Farklılıklarını, orijinalliğini, hakikatini ifade etmek için disiplinle çalışır. Birey olarak toplumda var olması ve bireyliğini ifade etmesi konusunda kısıtlar ve engeller olabilir. Ancak 2021’de kişi gerekirse kendini kısıtlar ve bir birey olarak toplumda var olmak konusunda çaba sarf eder. Bu seçiminin sonucu dışlanmak, parmakla gösterilmek, ötekileştirilmek, sürgüne gönderilmek ya da cezalandırılmak olabilir. Böyle bile olsa 2021’de kişi birey olmak yönünde seçimler yapacak ve bu seçimlerinin sonuçlarıyla yüzleşecektir. Bu bir birey olarak olgunlaşmanın koşuludur. 2021, bireyselleşmiş, özerkleşmiş ve insan içinde kendisi olabilen bir yetişkin olmanın senesidir.

Satürn zor ve kıt koşullara katlanabilme kapasitesini gösterir. 2021’de Kova burcunda bur zor koşulların bağımsızlığın kısıtlanması hususunda olabileceğini gösteriyor. Bireyliğini ortaya koymak engellenebilir. Farklılığını yansıtmak konusunda kısıtlamalar gelebilir. Özgürlüğü, serbestliği, hürriyeti sınırlandıran kanunlar ve kurallar çıkarılabilir. Bunlar aslında Satürn’ün 2021’de insanın kendini özerk ve bağımsız bir birey olarak yapılandırması için önüne çıkardığı imtihanlardır. Şimdi bu zor ve kıt koşula dayanmak gerekir. Her şeye rağmen insan bir birey olmanın sorumluluğunu almalıdır.

2021’de “farklılığımı gösterirsem dışlanırım” korkusu hissedilebilir. İnsan farklı özelliklerinden utanabilir. Ancak şimdi tüm özelliklerini kabul ederek “kendi olabilmek” zamanıdır. Kendi olabilmek süreci gecikmeli gelebilir. Yolda engeller, kısıtlamalar, sınırlandırmalar ve zorluk ile karşılaşılabilir. Ama tüm bunlara rağmen, zor da olsa, geç de olsan özgür bir yetişkin olmanın zamanıdır. Kendi farklılıklarını kabul etmiş bir olgunluğa erişmenin zamanıdır. Ve tüm bu kendine has özelliklerle bir birey olarak topluluk içine katılmanın, orada kendine bir yer açmanın ve orada kendini ifade etmenin zamanıdır.

Satürn 2021’de bu şekilde özgür ve yetişkin bir birey olamamak konusunda da derin bir utanç verebilir. Kişi aslında yapması gerekenin olgunlaşmak olduğunu hissediyordur. Artık farklılığını kabul edip, kendisi olarak topluma katılması gerektiğini hissediyordur. Bağımsız, kendinden sorumlu, kendisi olabilen ve kendini toplum içinde yansıtan bir birey olmalıdır. Ancak hâlâ bunu yapamamış olmaktan dolayı bir utanç hisseder. Şimdi 2021’de birey olmanın sorumluluğu alınmalıdır.

 

Satürn bir yapı ve iskelettir. 2021’de Kovada bu yapının daha özgür ve yenilikçi bir formda tekrar biçimlendirilmesi gerekir. Yani toplumun özgürleştirilmesi gerekir. Toplumun ileri götürülmesi gerekir. Toplumun daha yenilikçi bir yönde evrilmesi gerekir. Artık toplum sırtını dayadığı güvenli modelleri bırakmalıdır. Eski ezberler bırakılmalıdır. Toplumu ileri götürecek görüşler ortaya atılmalıdır. İnsanların hayatını geleceğe taşıyacak icatlar yapılmalıdır. 2021’de Satürn Kovadayken böyle ilerici görüşlerin ve icatların yeşerebilmesine olanak sağlayacak bir yapı ve iskelet kurulacaktır. Özgürlük, değişim ve yenilik temelli bir yapı inşa edilecektir.

2021’de Satürn Kovadayken daha önce düşünülmemiş şeyleri akıl etmenin sorumluluğu alınır. Sorulara “kutunun dışında” bakabilmek için çaba sarf edilir. Denenmemiş yollarla çözüm bulmak için gayret edilir. Bir şeyi ilk defa düşünmek için yoğunlaşılır. Satürn katıksız doğruyu ve çıplak gerçeği anlamak için Kova’dayken bir şeye hiç bakılmamış bir açıdan bakar. Böylece yenilikçi çözümler üretir ve kalıcı icatlar yapar. Bilinen modellerin dışında bir yapı kurulur.

Satürn aklı temsil eden hava elementinde üçlüsündedir ve güç kazanır. Hava burçları Kova’da yöneticidir, Terazi’de yücelir. Şimdi 2021’de Kova’dayken disiplinle ve ciddiyetle tarafsız bakış açısını yapılandırır. Mükemmel bir soyutlama yeteneğiyle insan kendine, topluma ya da olaylara kuşbakışı mesafeden bakar. Duygular, beklentiler, özlemler ya da ben-merkezli coşkular bu bakışı kirletmez. Yüzde yüz rasyonel akıl ciddiyetle gerçeğe bakar. Stoacı bir duygusuzlukla bakar. Yüzde yüz objektif bir perspektiften bakar. Böylece güvenilir, istikrarlı, tutarlı bir bakış açısı oluşturur. Sabırla, bilgelikle ve olgunlukla temiz, net gerçeğe ulaşılır.

 

Özetleyecek olursak, 2021’de Satürn Kovadayken:

  • Birey olmanın sorumluluğu alınmalıdır.

  • Toplum içinde insan kendisi olabilmelidir.

  • Topluluk içinde farklılıklarını ifade edebilmelidir.

  • Toplumu kendisinin de ait olabileceği bir formda dönüştürmelidir.

  • Toplum özgürlük, bağımsızlık ve serbestlik yönünde modernleştirilmelidir.

  • Toplumu ileri götürecek yenilikler yapmanın sorumluluğu alınmalıdır.

  • Tarafsız ve yeni bakış açıları geliştirilmelidir.

  • Yenilikçi ve “kutunun dışında” çözüm önerileri geliştirmek için çaba sarf edilmelidir.

 

Doğum Haritanızda 1 ilâ 13 derece Kova’nın düştüğü ev 2021’de “birey olmak” ve “farklılıklarını toplum içinde ifade edebilmek” imtihanından geçecek. 2021’de 1 ilâ 13 derece Kova burcundaki gezegenlerinizi topluluk içinde ifade etmenin sorumluluğunu almanız gerekiyor. 2021’de bu evin ve gezegenlerin ifade ettiği konularda bağımsızlığınız kısıtlanabilir. Özgürce bunları toplumda ifade etmeye kalktığınızda engellerle, yasaklarla ve cezalarla karşılaşabilirsiniz.  Ya da bunları toplumda ifade edemediğiniz ve bağımsız bir yetişkin olarak kendiniz olabilmenin sorumluluğunu alamadığınız için derin bir utanç hissedebilirsiniz. Zorlayıcı da olsa, gecikmeli de olsa, şimdi 2021’de Kova’nın düştüğü evi ve Kovadaki gezegenleri bir topluluk içinde ifade etmeniz gerekiyor. Bu ev ve gezegenlerin temsil ettiği konuda olgun bir birey olarak farklılığınızı yansıtmalı ve bu konularda kendiniz olabilmenin sorumluluğunu almalısınız. Bu etki özellikle 22 Mayıs’ta 13 derece Kova’nın düştüğü evde ve oradaki gezegenler üzerinde şişer. Aynı şekilde 10 Ekim’de 6 derece Kova’nın düştüğü ev ve oradaki gezegenler bu etkiyi çok kuvvetli hissedecektir.

 

Sizin Doğum Haritanızda 1 ilâ 13 derece Kova hangi eve düşüyor?

 

Sizin Doğum Haritanızda 1 ilâ 13 derece Kova’da gezegen var mı?

 

Ayrıca 1 ilâ 13 derece sabit burçlar olan Aslan, Akrep ve Boğa’daki gezegenler bu etkiyi sert, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir şekilde alacaktır.

 

Sizin Doğum Haritanızda 1 ilâ 13 derece Aslan, Akrep ve Boğa’da gezegen var mı?

 

Efe Erten, 10 Aralık 2020, İstanbul

 

Fotoğraf: NASA/JPL-Caltech/SSI

 

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

 

Barbault, André. Planetary Cycles Mundane Astrology, The Astrological Association CIO, 2016

 

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

 

Brady, Bernadette, Predictive Astrology: The Eagle and the Lark, Weiser Books, 1998

 

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

 

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

 

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

 

Meridian, Bill. “Mundane Predictions with Eclipses.” NCGR Geocosmic Journal, Winter 2017, 4-5

Sepharial, Güneş ve Ay Tutulmaları: Dünya'ya Etkileri, İlhan Yayınevi, 2000

 

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008