Efe Erten'in 2021 Yılı Astroloji Analizi Serisi 8:
Jüpiter Kova'da

jup 21.jpg

Efe Erten'in 2021 Yılı Astroloji Analizi Serisi 8:
Jüpiter Kova'da

Efe Erten

 

Jüpiter 2021 yılının çoğunluğunda Kova burcunda ilerleyecek. 2021’in ilk gününden, 14 Mayıs’a kadar Jüpiter Kova burcunda ilerleyecek. Jüpiter, 28 Temmuz’dan 2021 sonuna kadar da Kova burcunda seyredecek.

 

Jüpiter 19 Aralık 2020’de Kova’ya girer girmez, 21 Aralık 2020’de Kova’nın 0 derecesinde Satürn ile kavuşarak 200 yıllık bir toprak çağını kapatacak ve 200 yıllık hava çağını başlatacak. “Yeni bir Düzen” kuracak! 2020’de kurulacak ve 2021’de devam edecek bu “Yeni Düzeni” anlamak için Jüpiter’in Kova’daki yolculuğunun anlamını incelemeliyiz.

 

Sıcak ve nemli tabiattaki Jüpiter yine sıcak ve nemli tabiattaki Kova burcunda seyredecek. Bu, 2021’de sıcaklığın ve nemliliğin abartılacağına işaret eder. Nemliliğin abartılması, çok fazla esneklik gösterileceğini; sıcağın abartılması da çok fazla ayrıştırma, farklılaştırma yaşanacağını vurgular. Yani, inançlarda çok fazla “görecelilik” ve insanın felsefesinde çok fazla “ben farklıyım”  renkleri görülecektir. Genişleme, büyüme, yayılma fonksiyonlarında çok fazla uyum sağlama, adapte olma eğilimi ve çok fazla kendini diğerlerinden ayırma üslubu gözlemlenecektir. Koşullara adapte olarak genişleme ve “ben hepinizden farklı ve değişiğim” diyerek yayılma, şişme temaları deneyimlenecektir.

 

Sıcak ve nemli doğadaki Jüpiter, sıcak ve nemli hava elementindeki burçlarda iştirakçi üçlüsündedir ve güç kazanır. Bu Jüpiter için düşük olduğu Oğlak’ta zor geçen 2020’nin, 2021’de büyük bir asalet artışıyla olumluya döneceğini gösteriyor.

 

Yani, büyük benefik (iyicil) Jüpiter 2021’de ve 21 Aralık 2020’de Satürn’le beraber kuracağı 200 yıllık “Yeni Düzen” boyunca ılımlı, iyi niyetli, cömert, zengin gönüllü, bol, bereketli ve zenginleştirici özelliklerini güçlü bir şekilde ifade edilebilecektir. 2021’de ve “Yeni Düzen” boyunca genişleme, büyüme ve yayılma fonksiyonları iyi çalışacaktır. Etik değerler, ahlak, felsefe, inanç, prensipler, hukuk ve adalet alanında olumlu bir seyir başlayacaktır.

 

Sıcak ve Nemli tabiattaki Jüpiter, sıcak ve nemli tabiattaki Kova burcundayken abartılan başka bir şey de “formun aktif transformasyonudur.” Bilgi toplama, haber alma, enformasyon, iletişim, haberleşme ve bağlantı kurma özellikleriyle bilgiler akar ve bu bilgiler şekli değiştirir. İnançlar değişir. İnançlar, yeni bilgiler ışığında eleştirilmeye başlanır. Yeni bakış açıları, yeni haberler, yeni tanışılan insanlar, inancı sorgulamaya ve değiştirmeye yol açar. Aynı şekilde yeni bilgiler ışığında mevcut etik değerler, kanaatler, kanılar, prensipler, ahlak kuralları ve doğrular tekrar gözden geçirilir, sorgulanır, çürütülür ve yeni bir şekle sokulur.

 

Sıcak ve nemli doğadaki Jüpiter, sıcak ve nemli Kova burcundayken, düşünmek abartılır. Rasyonel akıl abartılır. Tasarlamak abartılır. Hesap etmek abartılır. Analiz etmek abartılır. Her şey zehir gibi bir akılla çözümlenmeye, tahlil edilmeye, didik didik edilmeye, sorgulanmaya ve incelenmeye çalışılır. Her parça ayrıştırılır. Bu aklın hükümranlığıdır! Fikirler abartılır. Bilgiye çok fazla bir önem verilir. Düşünmek en önemli eylem haline gelir. İnsan sadece “düşünen bir varlığa” indirgenebilir. Burada tehlike, inancını kaybetme, ateizm, salt aydınlanmacı bir dünya görüşüne hapsolma ve katı pozitivizmdir.

 

Sıcak ve nemli doğadaki Jüpiter, sıcak ve nemli Kova burcundayken gözlem gücü çok yükselir. Soyutlama kabiliyeti zirveye çıkar. İnsan kuşbakışı bir mesafeden kendine, dünyaya ve olaylara bakabilir. Çok geniş bir perspektiften bakar. Bu yüzde yüz tarafsız bir bakış açısıdır. Bu sayede ahlaki değerlerini, doğrularını, inancını ve felsefesini tarafsız ve nesnel bir şekilde oluşturur.

 

Sıcak ve nemli Jüpiter, sıcak ve nemli Kova burcundayken, bakış açısı sadece teorik kalabilir. Bunlar gerçekçi olmayan ve asla uygulanamayacak fikirlere dayanıyor olabilir. Bu durumda yaşam felsefesi bir ütopya olacaktır. Soyutlama yeteneği çok yüksek olduğu için, bir şeyin arkasındaki örüntü, desen çok iyi kavranır ve çok iyi bir şekilde sözcüklere dökülür. Ancak bu büyük ihtimalle bilim adamının kendi görüşlerini yansıtan bir “ekonomik model”, bir “simülasyon” ya da bir “istatistiki ilişki” gibi bir fikirsel inşaattır. Gerçek, somut, pratik dünya ile bağı yoktur. Ya da bu sadece aşırı hijyenik laboratuvar ortamında geçerliliğini koruyabilecek bir biyoloji hipotezidir. Canlılar dünyasında veya insan vücudunda bu bağıntı korunamaz. Mantık zincirleri çok iyi oluşturulmuş ve kâğıt üzerinde kusursuz duran bir ispat, gerçek dünyada geçerliliğini koruyamayabilir. Münazaralarda, fikir tartışmalarında hep haklı çıkan kanaatler ve görüşler, fiziki dünyada iflas edebilir. Jüpiter Kovadayken bu şekilde teoride mükemmel ama pratikte başarısız görüşleri gösterir. İnsan zihnini besleyen ama asla gerçekte uygulanamayacak ütopik felsefelere işaret eder.

 

Sıcak ve nemli Jüpiter, sıcak ve nemli Kova burcunda, bir şeyin arkasındaki fikri çok iyi görmeyi gösterir. Platon’un ideaları, Jung’un Arketipleri veya bir şeyin arkasındaki fikirsel bağıntı/örüntü/desen görülür. Arka plandaki gramer ve matematik görülür. Arkadaki teori ve kavram görülür. Soyutlama kabiliyeti yüksektir. Nesnel ve mantık temelli bir bakışla bakılır. Yine bu görülenler soyutlama ile ve sözcükler ile çok iyi ifade edilir. Diğer insanlara bir mesafe konur. Onların duyguları, kişisellikleri ve bilinçdışı koşullanmalarıyla ilişkiye geçmeden, sadece medeni, sosyal ve beşeri bir iletişim kurulur. Bu sayede cemiyet hayatında, toplumda ve topluluklarda büyük başarı elde edilir. Çok sayıda insanla tanış seviyesinde kalınabilir. Bu sosyal ilişkileri nesnel bir şekilde değerlendirerek insan genişler, büyür ve yayılır.

 

2021’i Kova burcunda geçirecek ve 21 Aralık 2020’de 200 yıllık bir “Hava Düzeni” kuracak Jüpiter’in felsefesi “herkes için özgürlüktür.” Bu yeni düzenin anayasasının birinci maddesi “herkes seçmekte ve karar vermekte özgürdür” ilkesidir. İnsan seçim yapabiliyorsa insandır. İnsan karar verebiliyorsa insandır. İnsan kendi yaşamını idame ettirme konusunda tek yetkili mercidir. En önemli hak “birey olma” hakkıdır. Bireyin kendi geleceğini kendisi saptayabilme hakkıdır. Jüpiter ve Satürn 21 Aralık 2020’de kavuşarak 200 yıllık “Hava Çağını” başlattığında, hâkim felsefe insanın özgürlüğü ve bireyin kendi tercihlerini yapabilme hakkı olacaktır.

 

Jüpiter Kova’dayken, temel felsefe “bireyciliktir.” Kutsal olan “birey olmaktır.” Birey olabilmek aynı Satürn’ün Kova’daki yolculuğunda “bir sorumluluk” olarak vurgulandığı gibi şimdi de Jüpiter’in Kova’daki yolculuğunda bir “değer yargısı” olarak vurgulanır. Toplum içinde tüm farklı özellikleriyle var olabilmek Kova’daki Jüpiter’in kutsal değeridir. Bu şekilde, bir topluluk içinde farklılıklarını ifade ederek genişleyebilir. Tüm orijinal bireysel özelliklerini toplumda yansıtarak büyüyebilir. Kendine ait tüm özelliklere sahip çıkarak ve bunları kamusal alanda yaşayarak enginleşebilir, yayılabilir ve geleceğin potansiyeline doğru uzanabilir.

 

Kova’daki Jüpiter’in etik değeri “birey olabilmektir.” Topluluk içinde kendi olabilmektir. Toplumda farklı özelliklerini ifade edebilmektir. Bu felsefesi, etiği, doğrusu, kanaati, kanısı, görüşü, prensibi, inancı sadece kendisi için geçerli olmamalıdır. “Herkes için özgürlük” talep etmelidir! Bütün insanlar eşittir ve benzer özelliklere sahiptir. Aynı zamanda bütün insanların kendilerini biricik, özel, nevi şahsına münhasır ve farklı kılan özellikleri vardır. Bunlar bireyleri birey yapan karakteristik farklılıklarıdır. Kovadaki Jüpiter herkesin bu farklılıklarını toplum içinde ifade edebilmesi, yaşayabilmesi ve ortaya koyabilmesi özgürlüğüne inanır. Herkesin farklılıklarıyla toplum içinde var olabilme özgürlüğüne inanır. Bunun için mücadele eder. Herkes kendine özgü farklı yönlerini yaşayabilirse toplum büyür ve zenginleşir.

Kova’daki Jüpiter, 21 Aralık 2020’de kuracağı “Yeni Düzende” toplumu herkesin kendi farklılıklarını özgürce ifade edebileceği bir istikamette ileri götürecektir. Herkesin kendine özgü farklılıklarını yansıtmasına engel olan köhneleşmiş, eskimiş ve miadını doldurmuş yapıları yıkacaktır. Daha modern, özgür ve ilerici bir toplum kuracaktır. Bireyin özgürlüğünü kısıtlayan, baskılayan ve ezen sistemlere başkaldırır. “Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik” için devrim yapar. 21 Aralık 2020’de “Yeni Düzeni” kurar.

 

21 Aralık 2020’de kurulan “Yeni Düzende” herkes kendi seçimlerini yapmakta özgürdür. Herkes kendi kararlarını vermekte özgürdür. Herkes birey olmakla yükümlüdür. Birey olarak kendi farklılıklarını bir toplumda ifade ederek genişler ve büyür. Bu özgürlüğün yaşanabileceği yenilikçi, modern, ilerici bir toplum yapılandırılır (Satürn) ve büyütülür (Jüpiter). Bireyin hakları kanunlarla güvence altına alınır (Satürn) ve birey kendi potansiyeline erişmek üzere genişler (Jüpiter). Objektif bir yargı inşa edilir. Herkese eşit adalet dağıtılır. Daha toleranslı, göreceli, çoğulcu ve kabullenici bir ahlak anlayışı yeşerir. 

 

Siz Jüpiter’in “birey olarak genişleme” etkisini, 2021’de Kova’nın Doğum Haritanızda düştüğü evde yaşayacaksınız. Bu evde gerçekten objektif, tarafsız ve mesafeli bir bakış açısı oluşturmanız gerekmekte. Bu evde kendi özgürlüğünüzü tesis etmeli ve herkesin özgürlüğüne saygı duymalısınız. Bu evin ve Kova’daki gezegenlerin temsil ettiği konularda “kendi farklılığınızı özgürce bir toplumda ifade etme” ilkesini yaşam felsefenize entegre etmelisiniz. Bu evin ve gezegenlerin konularında yenilikçi, özgürleştirici ve ileri götürücü bir gelecek vizyonu kurmalı ve buna doğru genişlemelisiniz, büyümelisiniz.

 

Sizin Doğum Haritanızda Kova hangi eve düşüyor?

 

Sizin Doğum Haritanızda Kova’da hangi gezegenler var?

 

Efe Erten, 18 Aralık 2020, İstanbul

Fotoğraf: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

 

Kaynakça

 

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Barbault, André. Planetary Cycles Mundane Astrology, The Astrological Association CIO, 2016

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

Brady, Bernadette, Predictive Astrology: The Eagle and the Lark, Weiser Books, 1998

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Meridian, Bill. “Mundane Predictions with Eclipses.” NCGR Geocosmic Journal, Winter 2017, 4-5

Sepharial, Güneş ve Ay Tutulmaları: Dünya'ya Etkileri, İlhan Yayınevi, 2000

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008