Arketipler ve Ekinoksların Presesyonu

Tevrat'ta Ye'hezqel bölümünde belirtilen Hezekiel Paygemberin Vizyonunda gördüğü dört Evanjelist, Astrolojide sabit burçların arketipleridir. Öküz Boğa burcunu, Aslan Aslan burcunu, Kartal Akrep burcunu, İnsan da Kova burcunu arketipsel olarak temsil eder. Carl G. Jung, bu arketipi Eski Mısır'ın Horus ve 4 oğlu imgesine dayandırır, 3 hayvan ve bir insandan oluşan dörtlü gruplamanın evrensel bir sembol olduğunu bildirir. Aynı arketipi, Barış İlhan "Uranüs Semineri'nde" Gılgamış destanında tespit etmiştir. Gılgamış, ölümsüzlük otunu aradığı destanı süresince sabit burçların arketipleri olan Gökyüzünün Boğası, Aslan, Akrep Adam ve Utnapiştim (İnsan) ile karşılaşır. O dönemde Bahar ekinoksunda yani 21 Mart tarihinde, sıfır derece tropikal Koç burcunun arkasında, Boğa takım yıldızı yer aldığından dolayı Boğa imgesi ve sabit burçlar özel bir önem kazanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nde, Tevrat ile İncil'de Exodüs bölümünde Hz. Musa, putperestleri artık Altın Buzağıya tapınmayı bırakmaları hususunda uyarır. Kutsal Kitaplarda, Hz. Musa'nın gelişiyle beraber artık Bahar Ekinoksuna, Boğa Takım yıldızının düşmediği; onun yerine Koç Takım yıldızının düştüğü haber edilmektedir. 

Bu, ekinoksların presesyonuyla (geri gitmesiyle) ilgili bir astronomik durumdur. Sabit yıldızlar, Dünyanın yalpama harketinden dolayı, 72 yılda bir derece geri giderler. Buna presesyon denir. Bu şekilde yaklaşık 2000'er yıllık Çağlar ve 26 bin yıllık bir döngü oluşur. Bu sebeple Astrolojide iki zodyak sistemi vardır. Biri tropikal zodyaktır (Mevsimsel Zodyak), 21 Mart günü Güneş doğarken yükselen gökyüzü kesitine sıfır derece Koç burcu denir, ve 30'ar dereceyle eşit olarak burçlar dizilir. Diğer zodyak sideral zodyaktır (Yıldız zodyağı), bu Zodyak sisteminde Koç Takım yıldızının ilk derecesi sıfır derece Koç burcu olarak kabul edilir, ve 30'ar derece sırayla burçlara eşit olarak ayrılır. Batı Astrolojisi Tropikal Zodyağı, Hint Astrolojisi Sideral Zodyağı kullanır.

Kronolojik olarak sabit yıldızların geri gitmesinden dolayı Bahar ekinoksuna tekabül eden takım yıldıza, yani sideral burca bakacak olursak: MÖ4,320 - 2,160 yIlları arası, Bahar Ekinoksuna Boğa burcu düşüyordu. Bu Boğa Çağıdır. Bu yazının başında bahsedilen Sabit burç arketipleri bu dönemde önem kazanmıştır. Hz.Musa'nın gelişiyle, MÖ 2,160 - 0 yılları arasında Bahar Ekinoksuna Koç burcu düştü. Bakara suresinde ve Exodüste belirtilidiği gibi artık Altın Buzağıya tapmak yasaktır. Bu yıllar tropikal ve sideral zoyağın örtüştüğü yıllardır. Bu Koç Çağıdır. Balık ile sembolize edilen Hz. İsa'nın gelişiyle MS 0 - 2,160 yılları arasında Bahar ekinoksuna Balık burcu düştü. Bu Balık Çağıdır.

En son MS 200'lü yıllarda Tropikal zodyak ve Sideral Zodyak tam olarak örtüşmüştür. Günümüzde Bahar Ekinoksunda tropikal sıfır derece Koç burcuna, yaklaşık 5 derece Balık takım yıldızı tekabül etmektedir. Yani iki zodyak sistemi arasında yaklaşık 25 derece fark vardır. Bahar Ekinoksuna Kova takım yıldızının düşeceği zaman Yeni Çağın (Kova Çağı, Age of Aquarius) başlayacağına inanılır.

Bu gece gökyüzüne bakarsanız, örneğin Jüpiter'i gördüğünüzde, 14 derece Terazi burcundaki Jüpiter'in arkasında, presesyondan dolayı, Terazi takım yıldızının değil, bir önceki burç olan Başak Takım Yıldızının olduğunu görebilirsiniz. Tam olarak hesaplarsak, Jüpiter'in 19 derece sideral Başak'ta olduğunu görürüz. Bu sebeple, geceleri Jüpiter'in yanında Başak takım yıldızının bir parçası olan Spica'yı görmekteyiz. Spica zaten Latince Başak demektir. Spica sideral 29 derece Başakta, tropikal 24 derece Terazidedir.

Bu şekilde yaz geceleri tanıyabildiğiniz gezegenlerin, Batı Astrolojisinde şu an hangi burçta olduğunu ve arkasında hangi takım yıldızın bulunduğunu kontrol ederek eğlenceli bir astroloji/astronomi alıştırması yapabilirsiniz!

Tablo: "Ezekiel's Vision", 1518, Raphael

Kaynakça

Barış İlhan, Uranüs- 11. Ev- Kova, 6 nisan 2003

Jung, Carl G. İnsan ve Sembolleri. Kabalcı Yayıncılık, 2015