Astrolojik Danışmanlık Nedir? [Bölüm 1]

Efe Erten, 06.06.2019, İstanbul

Öncelikle sormamız gereken soru: Bir kişi neden Astrolojik Danışmanlık almalıdır? Bir kişi ne zaman Astrolojik Danışmanlık alma ihtiyacı hisseder?

 

Danışanın Temel Sorusu
Bunun cevabı şudur: Astrolojik Danışmanlık almak isteyen kişinin spesifik bir problemi olabilir. Bu danışanın temel sorusudur. Öncelikle bir danışmanlık ile veya danışmanlıklar serisi ile bu temel meselenin belirlenmesi gerekir. Burada şu sorular sorulabilir: Danışanın kafasını şu an meşgul eden nedir? Danışan hangi konuda zorluk yaşamaktadır. Danışanın anlamlandıramadığı açmazları var mıdır? Danışanı ikilemde bırakan mesele nedir? Danışanı çıkmaza sokan, danışanın çözüm bulamadığı ve ona sıkıntı yaratan şey nedir? Bu sorular ışığında Astrolog danışanın temel sorusunu tespit eder; sonrasında konunun çözümüne yardımcı olur.

 

Astrolojik Danışmanlık İnteraktiftir
Astrolojik Danışmanlık iki kişinin etkileşimiyle gerçekleşen, interaktif ve tarafların tam katılımını içeren bir diyalogdur. Doğum Haritası analizi sırasında, Astrolog ve danışan birlikte haritanın dinamiklerini keşfederler. Astrolog ve danışan, Astroloğun Doğum Haritasını yorumlaması ve danışanın geribildirim vermesi ışığında, Doğum Haritasındaki işaretlerin danışanın hayatında nasıl tezahür ettiği birlikte ortaya çıkarırlar. Böylece danışan, kendi Doğum Haritasını nasıl yaşadığını fark eder. Doğum Haritasının, gerçek hayatta nasıl vücut bulduğunu görür. Doğum Haritasındaki kendine ait potansiyellerini, yeteneklerini, güçlerini, yatkınlıklarını, eğilimlerini, zayıflıklarını, koşullanmalarını, gölgelerini ve bilinçdışı tepkilerini görür. Bunları gerçek hayatta nasıl yaşadığını gözlemler. Doğum Haritasındaki unsurlar ile danışanın hayat hikâyesindeki örtüşmeler, hem Astrolog hem de danışan için çok kıymetli, zenginleştirici ve aydınlatıcı içgörüler sunar. Sonuç olarak bir danışmanlık veya danışmanlıklar serisi sayesinde danışan, Doğum Haritasında bulunan kendine ait özellikleriyle tekrar temas eder. Kendisiyle karşılaşır. Doğum Haritasındaki unsurlarda kendini bulur. Kendini tanır. Kendiyle tekrar uyumlanır.

Astrolojik Danışmanlığın Amacı Kendini Bilmektir
Değerli Hocam Barış İlhan’ın deyimiyle, bir astrolojik danışmanlık, danışan için “hayatının astrolojik hikâyeleriyle tanışma fırsatı sunar. Böylece danışan kendini canlı ve yaratıcı bambaşka bir perspektiften görmeyi deneyimler.”

 

Doğum Haritasındaki unsurlar, danışanın kendisi hakkında objektif bir bilgi edinmesini sağlar. Doğum Haritasının uzman bir Astrolog eşliğinde incelenmesi, danışana kendinin dışında bir gözün eşliğinde kendini keşfetme imkânı sunar. Böylece danışan kendisi hakkında, kendi başına erişemeyeceği bilgilere erişir.

 

Bir Doğum Haritası Danışmanlığının veya Danışmanlık Serisinin amacı kendini bilmektir. Kendini bilmek, kendinin farkındalığına erişmek kazanabilecek en büyük erdemlerden biridir. Kendi olumlu ve olumsuz özellikleri hakkında objektif bir bilince sahip olmak kişiye muazzam bir güç verir. Böylece kişi kendisi olarak yaşar. Kendiyle tutarlı bir hayat yaşar. Kendi olarak hayatına yön verir. Artık, bakmaktan korktuğu gölgeleri, travmaları, çocukluğundan gelen bilinçdışı koşullanmaları ve hatırlamak bile istemediği açık yaraları tarafından yönetilmez. Çünkü artık bunları bilir. Bunları arındırır, dönüştürür ve sağlıklı bir şekilde benliğinde bütünler. Neticede kişi kendi kendisinin yöneticisi haline gelir. Kendi kaderini çizer.

 

Özetleyecek olursak, bir danışan Astrolojik Danışmanlık alma isteğinin altında yatan soruya dürüstçe cevap aramalı; Astrolog ile birlikte kooperatif bir gayretle Doğum Haritasını keşfetmeye istekli olmalı; ve kendisi hakkında edindiği değerli içgörüler ışığında kim olduğunu değerlendirmelidir.

Efe Erten

Kaynakça

İlhan, Barış. “Astrolojik Danışmanlk”, Astroloji Dersleri, Barış İlhan Yayınevi, 2014

294-P-W-Sheehan-The-Consultation (1).jpg
Tablo: “The Consultation”, 1917, William Sheehan