Jung Psikolojisinde Dışadönük Tip-İçedönük Tip Ayrımı ve Astroloji

Jung Psikolojisinde Dışadönük Tip-İçedön

Jung Psikolojisinde Dışadönük Tip-İçedönük Tip Ayrımı ve Astroloji

 

Bu yazıda Jung psikolojisindeki «Dışadönük» ve «İçedönük» tipler, Astroloji ile karşılaştırılacaktır.

 

Öncelikle dışadönük tipi ve içedönük tipi, Frieda Fordham’ın, Jung’un tüm çalışmalarından özetlediği şekliyle okuyalım:

«Dışadönük Tip ve İçedönük Tip, çevre koşullarına karşı tepkiye göre bir ayrımdır.

 

Dışadönük Tip, nesneye karşı olumlu ilişkidir.

İçedönük Tip, nesneye karşı olumsuz ilişkidir.

 

Dışadönük Tip, önüne çıkan bir duruma tepki gösterme anında, anında tepki göstererek ileriye çıkar, ve davranışının açıkça doğru olduğundan emin görünür.

 

İçedönük Tip, önüne çıkan bir duruma tepki gösterme anında, ilkin sessizce “Hayır” dercesine biraz geri çekilir ve ancak ondan sonra tepki gösterebilir.

 

Dışadönük davranış, libidonun dışarıya doğru akışıdır. Olaylara, insanlara, ve nesnelere ilgidir. Onlarla ilişkiye girmektir. Onlara bağlılıktır.

 

İçedönük davranış, libidonun içeriye doğru akışıdır. Libido, kişisel etkenler üzerinde yoğunlaşır. Egemen etken “iç gereksinmedir.”

 

Dışadönük tip, dış etkenlerce harekete geçirilir. Çevresinden çok fazla etkilenir. Sosyaldir. Yabancısı olduğu çevrelerde güvenlidir. Genellikle çevresiyle iyi geçinir. Çevresiyle ters düştüğünde bile oraya bağlıdır; tartışır ve ağız kavgasına girer. Çevresini kendi kalıplarına göre yeniden düzenlemeye çalışır.

 

İçedönük tip, insanlara ve nesnelere karşı güvensizdir. Sosyal değildir. İçe dönmeyi, harekete geçmeye yeğler.

 

Dışadönük Tip:

 • Dost Canlısıdır.

 • Dernekleri, grupları, insan topluluklarını ve partileri sever.

 • Dünya ile iyi ilişkidedir.

 • Etkindir.

 • Yardımseverdir.

 • Başkalarıyla birlikte çalışır.

 • İyimserdir.

 • Coşkuludur.

 • Diğerleriyle kolaylıkla ve kısa zamanda ilişki kurar.

 

İçedönük Tip:

 • Toplumdan hoşlanmaz.

 • Topluluk içinde kendini yalnız ve kaybolmuş hisseder.

 • Aptalca görünmekten korkar.

 • Toplum içinde nasıl davranılacağını öğrenemeyebilir.

 • Savruk olabilir.

 • Çok fazla dürüst olabilir.

 • Çok titiz olabilir.

 • Çok nazik olabilir.

 • Aşırı vicdan sahibidir.

 • Kötümserdir.

 • Eleştireldir.

 • Yanlış anlaşılır.

 • Bağlı ve içten bir dosttur.

 • İçe dönmeyi sever.

 • Sakin uğraşıları sever.

 • En iyi niteliğini kendine saklar.

 

Dışdönük tip ve içedönük tip, toplumdaki genel geçer ahlaki değerlere karşı tutumlarına göre de ayrışır.

 

Dışadönük tip, topluma iyi uyum sağlar. Günün geçerli ahlak değerlerini ve inançlarını kabullenir. Kararlarında bu basmakalıp değerlere uygun davranır.

 

İçedönük tip için, kendi yargıları, genel olarak kabul edilen bir görüşten daha önemlidir. Çok popüler olanı reddeder. Herkesin övdüğü bir şeyi değersiz sayar. Kararlarında bağımsızdır. Günün koşullarına uymakta başarısızdır.

 

Dışadönük tip ve içedönük tip, toplumla ilişkisine göre de ayrışır.

 

Çalışma ortamında dışadönük tip, içedönük tipten daha başarılıdır.

 

Dışadönük tip, iyi bir izlenim yaratmaya çalışır. Topluluk içinde bulunmaktan çok hoşlanır. Yalnız kalmayı sevmez. Toplum içinde, çalışma ortamında etkindir, çok başarılıdır.

 

İçedönük tip, içten çevrelerde üstün yönlerini ortaya koyabilir. Yalnız olduğunda veya küçük bir dost grubu içinde çok etkindir. Enerjisini başkalarını etkilemek için harcamadığı ve sosyal etkinliklerde kullanmadığı için genellikle olağanüstü bilgi sahibi olur veya ortalamanın üzerinde bazı yetenekler geliştirir.»

 

Astroloji, bireyin Doğum Haritasını incelerken dışadönük ve içedönük tutumu göz önünde bulundurur. 

 

Astrolojide dışadönük veya içedönük tutumu gösteren birinci gösterge «polarite»dir, yani kutupsallıktır. Burçlar pozitif veya negatif diye iki sınıfa ayrılır. Bu ayrıma, eril-dişil de denir.

 

Eril burçlar: Koç, Aslan, Yay, Terazi, Kova ve İkizler’dir.

 

Dişil burçlar: Oğlak, Boğa, Başak, Yengeç, Akrep ve Balık’tır.

 

Eril ve Dişil burçların özelliklerini Barış İlhan’ın tanımlarıyla okuyalım.

 

Eril burçlar, aktif, dışa doğru bir şeyler yapan, bir etki ya da olay yaratan burçlardır.

 

Dişil burçlar, bu yapılanı alan, kabul eden, yanıtlayan, ona tepki veren burçlardır.

 

Eril ve dişil ayrımı, Yang ve Yin arasındaki ayrımdır.

 

Eril ve dişil ayrımı, aynı zamanda Sıcak ve Soğuk ayrımıyla da örtüşür.

 

Bir hipotez olarak, Jung psikolojisindeki dışadönük tipin Astrolojide Doğum Haritasında eril fazlalığına, içedönük tipin ise Doğum Haritasında dişil fazlalığına tekâbül ettiği önerilebilir.

 

Bu hipotez çok sayıda Doğum Haritası Danışmanlığından gelecek ampirik veriyle test edilmelidir.

 

Astrolojide dışadönük veya içedönük tutumu gösteren ikinci gösterge, «Güney Yarımküre / Kuzey Yarımküre» Vurgusudur.

 

Güney Yarımküre: 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. evi kapsar.

 

Kuzey Yarımküre: 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. evi kapsar.

 

Güney Yarımküre vurgusunun ve Kuzey Yarımküre vurgusunun özelliklerini Barış İlhan’ın tanımlarıyla okuyalım.

 

Güney Yarımküre vurgusu, kişinin kendisi dışındaki dünyayla ilişki kurmasını ve başkalarıyla birlik oluşturmasını gösterir.

 

Kuzey Yarımküre vurgusu, kişinin kendisiyle ilgili olana, içsel yaşama, kişisel duygu ve düşüncelere öncelik verdiğini gösterir.

 

Güney Yarımküre vurgusu, kişinin dış dünyadaki aktiviteleri, kişileri, ilişkileri ve etkileşimleri sayesinde doyuma ulaşabileceğini gösterir. Kendini dış dünyada deneyimler.

 

Kuzey Yarımküre vurgusu, kişinin deneyimlerini içselleştirdiği ve kişisel dünyasına, içsel hayatına çekildiği oranda doyumu hissedeceğini gösterir.

 

Bir hipotez olarak, Jung psikolojisindeki dışadönük tipin Astrolojide Doğum Haritasında Güney Yarımkürede gezegen fazlılığına, içedönük tipin ise Kuzey Yarımkürede gezegen fazlılığına tekâbül ettiği önerilebilir.

 

Bu hipotez çok sayıda Doğum Haritası Danışmanlığından gelecek ampirik veriyle test edilmelidir.

 

Bu yazıda Jung psikolojisinde libidonun akış yönüne göre insanların iki tipe ayrıldığından bahsettik. Bunlar dışadönük tip ve içedönük tiptir. Dışadönük tip, öznenin ilgisinin, nesneye yönelmesidir. İçedönük tip ise, öznenin ilgisinin nesneye yönelmemesi, nesneden uzaklaşıp özneye geri dönmesidir. Astrolojide, dışadönük tip ve içedönük tip ayrımına tekâbül edebilecek iki sınıflandırma vardır. Bunlardan birincisi eril-dişil ayrımı, ikincisi ise Güney Yarımküre vurgusu-Kuzey Yarımküre vurgusu ayrımıdır. Bu analojiler henüz birer hipotezdir, ampirik data ışığında test edilmesi gerekir.

 

Efe Erten, 20 Eylül 2020, İstanbul

 

Fotoğraf: Christian Spencer ve Creative Commons

 

Kaynakça

 

Fordham, Frieda. Jung Psikolojisinin Ana Hatları. Say Yayınları, 2019

 

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

 

Jung, Carl Gustav. 6 Psychologische Typen. H.G. Baynes, Princton University Press, 1976

 

Jung, Carl Gustav. Analitik Psikoloji Sözlüğü. Pinhan Yayınları, 2016