Jung Psikolojisinde Sembol olarak Astroloji

Jung Psikolojisinde Sembol olarak Astroloji

 

Jung psikolojisinde «sembol», seçilen ifadenin göreli bilinmeyen unsurunun mümkün olan en iyi tanımı veya ifadesidir.

 

Sembolik görüş, sembolik ifadeyi göreli bilinmeyen bir şeyi daha açık veya daha tipik temsil edemeyecek kadar mümkün olan en iyi biçimde anlatan şey olarak yorumlayan görüştür.

 

Astroloji, sembolik bir görüştür.

 

Gezegenlerin, Güneş’in, Ay’ın ve takım yıldızların, «bilinmeyen [bir] unsurunun mümkün olan en iyi tanımı veya ifadesi» olduğunu kabul eder.

 

Burçlar ve gezegenler, «göreli bilinmeyen bir şeyi daha açık veya daha tipik temsil edemeyecek kadar mümkün olan en iyi biçimde anlatan» sembollerdir.

-•—•-•-•—•-

Sembol, yaşaması koşuluyla, başka veya daha iyi bir yolla tanımlanamayan bir şeyi ifade eder.

 

Sembol, anlama gebe olduğu ölçüde yaşar.

 

Fakat, anlamı ondan bir kez doğdu mu, sembol ölür.

 

Astroloji yaşayan bir sembolik lisandır.

 

Ancak, astrolojik bir sembol yorumlama eyleminde bir anlama hapsedilirse, sembol ölür.

 

Bu sebeple astrolojik sembolleri öğrenirken, sembolü hapsetmemek çok önemlidir.

 

Astrolojik semboller, tekil bir vakada yorumlanmadan önce, henüz «doğmamış», yani tek bir anlama hapsedilmemiştir.

 

Bir astrolojik sembolü gerçekten anlamak için onu pür, sembolik hâlinde içselleştirmek gerekir.

 

Bu şekilde öğrenilmiş ve içselleştirilmiş bir sembol, yaşar.

 

Her muhtemel yorumlama eyleminde tekil anlamlar kazanarak ölür.

-•—•-•-•—•-

Sembolik tutum, belli bir fenomeni sembol kabul eden tutumdur.

 

Sembolik tutum, belli bir olguya hem olduğu gibi hem de henüz bilinmeyenin ifadesi diye bakan tutumdur.

 

Sembolik tutum, olaylara anlam atfeden ve bu anlama çıplak olgulardan daha çok değer veren belli bir dünya görüşünün sonucudur.

 

Astroloji, sembolik bir tutumdur.

 

Yıldızları, gezegenleri, Güneş ve Ay’ı sembol kabul eder.

 

Astroloji, gezegenleri, «hem olduğu gibi kabul eder», yani fiziksel varoluşu olan ve döngülere sahip olan kütleler olarak görür. «Hem de henüz bilinmeyenin ifadesi diye bakar», yani bu gezegenlerin hangi takımyıldızın önünde olduğunun, gökyüzünün hangi kompartmanında bulunduğunun ve kendi arasında nasıl pozisyonlandıklarının «henüz bilinmeyenin [bir] ifadesi» olduğunu kabul eder.

 

Astroloji, gezegenlerin bu niteliklerine «anlam atfeden ve bu anlama çıplak olgulardan daha çok değer veren belli bir dünya görüşü[dür.]»

-•—•-•-•—•-

 

Sembol, gözlemciyi gizli anlamını tahmin etmeye sevk eder.

 

Astroloji, gezegenlerin ve burçların «gizli bir anlamı» olduğunu kabul eder. Ancak burada gizli diye kastedilen ezoterik bir kavram değildir. Gizli olan, gezegenin sadece fiziksel bir kütle olmaktan öte bireysel, toplumsal, psikolojik veya olaysal bir anlamı ifade etmesidir. Gezegenin önünde durduğu takım yıldız, bulunduğu gökyüzü bölümü ve diğer gezegenlerle konumlanışı, böyle bir «gizli» anlam taşır. Astrolog, astrolojik sembolizm bilgisine ve yorumlama tekniğine/metoduna hâkimiyetiyle bu gizli anlamı «tahmin» eder. Tahmin etmek denilerek kast edilen, yapılandırılmış bir bilgi sistemine dayanan nesnel öngörüdür.

-•—•-•-•—•-

Sembol, sembolik doğasını bize zorla kabul ettirir.

 

Gezegenler ve burçlar, Astrolog’a «sembolik doğasını zorla kabul ettirir.» Zorla kabul etmekle kast edilen, astrolojik sembolizmin belli bir yapılandırılmış kuralının olduğudur. Örneğin, Koç burcu belirli bir psikolojik süreci gösterir. Belli psikolojik amaçlara, belli sağlıklı ifade sıfatlarına ve belli gölge tezâhür sıfatlarına sahiptir. Diğer burçların amaçlarını, sağlıklı yönlerini ve gölgelerini kapsamaz. Dışlar. Astrolojik sembol, «sembolik doğasını bize zorla kabul ettirir.»

 

-•—•-•-•—•-

Sembol, sadece sezilen ama gözlemcinin henüz bilmediği bir şeyin en iyi ve en önemli ifadesi olduğunda gerçekten yaşar.

 

Astroloji, gezegenlerin, burçların, evlerin ve açıların, bir bireyin haritasında veya kolektifin deneyimlediği gökyüzündeki bir konfigürasyonda, «henüz bilinmeyen bilginin en iyi ifadesi» olduğunu kabul eder.

 

Astroloji, o bireyi tanımak veya yaşananları anlamlandırmak için en iyi lisandır. 

 

Bu sebeple Astrolojik Sembolizm, kolektifte yaşar.

-•—•-•-•—•-

Sembol, gözlemcinin bilinçdışını katılmaya zorlar, yaşam veren ve yaşamı geliştiren bir etkisi vardır.

 

Astrolog, gezegensel döngüleri yorumlayarak bunlara bir anlam atfeder. Bu anlamlandırma, hem bu bilgiye erişen bireyin kendini tanımasında, hem de bu ortak bilgiyle temas kuran kolektifin yaşananları anlamlandırmasında «yaşam veren ve yaşamı geliştiren bir etki» yapar. Kolektif bilinç gelişir.

-•—•-•-•—•-

Yaşayan sembol, bilinçdışı temel bir etkeni ifadeye döker ve bu etken ne kadar yaygınlaşırsa sembolün etkisi o kadar genelleşir, zira her psişenin bam telini titretir.

 

Astroloji, yaşayan bir semboldür. Burçlar ve gezegenler, «[kolektif] bilinçdışı temel bir etkeni ifadeye döker.» Burçların ifade ettiği psikolojik süreçler, psikolojik amaçlar, sağlıklı yönler ve gölgeler, kolektif bilinçdışı temel bir etkenin ifadeye dökülmesidir. Aynı şekilde gökyüzündeki gezegenlerin konumlarının ifade ettiği sosyal, politik, ekonomik ve askeri anlamlar, kolektif bilinçdışı temel bir etkenin ifadeye dökülmesidir.

 

Bu kolektif bilinçdışı temel etken tüm insanlığı kapsayacak şekilde yaygındır.

 

Bu sebeple, etkisi geneldir.

 

Astrolojik sembolizm her bireyin «psişesinin bam telini titretir.» Astrolojik bir bilgiye sahip olsun ya da olmasın, her birey burçları duyduğunda içsel bir izdüşümünü içinde hissedecektir. Bu, sanki içinde zaten olan bir «bam telidir.» İsmini duyduğunda titreşir.

 

Bu sebeple her insan, astrolojik sembolizmi ilk gördüğünde tanır.

 

Daha ilk işittiğinde tanıdıktır.

 

Bu zaten onun içinde olan bir «bam telidir.»

-•—•-•-•—•-

Sembol kolektif bilinçdışı temel etkeni kucaklayıp mümkün olduğunca en iyi tarzda açıkladığında geneli etkiler.

 

Astrolojik sembolizm:

-Gezegen

-Burç

-Ev

-Açı

Gibi unsurlarıyla, «kolektif bilinçdışı temel etkeni» en iyi açıklayan lisandır.

 

Bir bireyin kendini tanıması veya kolektifin yaşananları anlamlandırması için en açıklayıcı lisandır.

 

Bu açıklayıcılığıyla geneli etkiler.

-•—•-•-•—•-

Yaşayan toplumsal sembol, bir kuvvete ve kurtarıcı bir güce sahiptir.

 

Astroloji yaşayan bir toplumsal semboldür.

 

Astrolojinin kuvveti, astrolojik sembolizmin açıklayıcılığında yatar.

 

Astrolojinin kurtarıcı gücü:

-Bireyin kendini tanımasına rehberlik etmek, ve

-Kolektifin içinden geçilen süreçleri anlamlandırmasına yardım etmektir.

 

Burada kurtarıcı olan, hakikati bilmektir.

 

Bir birey, hakikatini bilir.

Kolektif, Hakikat’i bilir.

 

Efe Erten, 14 Eylül 2020, İstanbul

 

Gravür: “Theosophische Wercke”, 1682, Jakob Böhme

 

Kaynakça

 

Jung, Carl Gustav. 6 Psychologische Typen. H.G. Baynes, Princton University Press, 1976

 

Jung, Carl Gustav. Analitik Psikoloji Sözlüğü. Pinhan Yayınları, 2016