Özel Kavuşumla Doğanlar 5: Jüpiter Satürn Kavuşumu

Fd000647.jpg

Özel Kavuşumla Doğanlar 5: Jüpiter Satürn Kavuşumu

 

Yazı dizisinin beşinci bölümünde, Astroloji tarihi boyunca en çok önemsenmiş, en önemli ve en özel kavuşum olan Jüpiter Satürn Kavuşumundan bahsedeceğiz.

 

Jüpiter Satürn, 1781’e kadar, gözlemlenebilen en dıştaki iki gezegendi. Bu sebeple onlara “zamanı işaretleyenler” dendi. Kavuşumlarına “Büyük Kavuşum” ismi verildi. Eski Astrologlar bu “Büyük Kavuşumu” inceleyerek doğa olaylarını, iklim değişimlerini, savaşları, kıtlıkları ve devletlerin siyasi gelişmelerini öngördüler.

 

Bu sebeple Doğum Haritasında “Büyük Kavuşuma” sahip olanlar bilhassa özel kabul edilir.

 

Jüpiter ve Satürn 20 yılda bir kavuşur ve “küçük dönemleri” başlatır.

200 yılda bir element değiştirir ve “büyük çağları” oluşturur.

800 yılda bir döngüyü tamamlayıp “dev devirleri” meydana getirir.

 

Kimde var?

·                1961 (Oğlak)

·                1980, 1981 (Terazi)

·                2000 (Boğa)

·                2020 (Kova)

 

Anlamı:

·                Saygı gören

·                Zamanla sınanarak değer kazanan

 

Doğum Haritasında Jüpiter Satürn Kavuşumuna sahip kişiler:

-İstikrarlı büyür

-Doğru zamanda doğru çıkışı yapar

-Kalıcı değer üretir

-Büyümenin sınırlarını öğrenir

 

Doğum Haritasında Jüpiter Satürn Kavuşumuna sahip olanların hayatında bir konuda «istikrarlı ve kalıcı büyüme» teması tecrübe edilir. Kişi bu konuda kalıcı değerler üretir. Uzun vadeli bir hedefe sahiptir ve amacına adım adım ilerler. Sabırlı, dayanıklı, sorumlu, etik değerlere sahip, ahlâklı, doğru, dürüst ve erdemli bir çalışmayla hedefine ilerler. Görev duygusu yüksektir. Kabiliyetli ve maslahatgüzar yapısıyla başarılı olur ve saygı görür. Hangi konuda kalıcı başarı sağlayacağını Doğum haritasında bulunduğu ev, süreci de bulunduğu burç belirler.

 

Doğum Haritasında Jüpiter Satürn Kavuşumuna sahip olanlar ne zaman genişleyeceğini (Jüpiter) ne zaman daralacağını (Satürn) bilir. Bolluk dönemi ile kıtlık dönemi ritmini çok iyi gözlemler ve her dönemin gerektirdiği yanıtı verir. Zenginliğe de yoksulluğa da olması gereken tepkiyi verir. Başarıyı da yenilgiyi de olgunlukla karşılar. Aslında her şerden bir hayır, her hayırdan bir şer geldiğini çok iyi bilir. Evrendeki yin ve yang enerjisinin bir spiral şeklinde birbirini izlediğinin bilincindedir. Her fraktal, bir miktar iyinin bir miktar kötüyle mükemmel oranda etkileşiminden doğar. Evren böyle nefes alır. Kaslar böyle kasılır. Hareket böyle başlar. Doğum Haritasında Jüpiter Satürn Kavuşumuna sahip olanlar bu genişleme-daralma ritmini çok iyi bilir. Bu büyüme-küçülme temposunu bizzat tecrübe eder. Bu sebeple doğru zamanda doğru atılımı yapabilirler. Gereğinde açılır, gereğinde kapanırlar. İyimser olmak gereken zamanda geleceğin potansiyeline doğru genişler, karamsar ya da gerçekçi olmak gereken zamanda bugünün koşullarını kabul eder ve somut gerçekliğe uygun daralırlar. Bu sayede muazzam bir başarı gösterirler. Bu ritim duygusunun hangi konuda yaşanacağını ev ve burç belirler.

 

Doğum Haritasında Jüpiter Satürn Kavuşumuna sahip olanlar büyümenin sınırını öğrenmek zorundadır. Her ne kadar genişleme, büyüme, enginleşme, açılma ve çoğalmayı en üst seviyede deneyimleseler de, bu yayılan enerjiyi nasıl daraltacaklarını, küçülteceklerini, seyrekleştireceklerini ve sayıca azaltacaklarını da bilirler. Kıtlık dönemlerinde, yoklukta, azlıkta ve eksiklikte, sabretmeye, azla yetinmeye, dayanıklı olmaya ve değerleri kalıcı hâle getirmeye vâkıftırlar. Fiziki dünyanın somut koşullarıyla, soğuk gerçeklikle, uygulanabilirlikle ve fizibiliteyle yüzleşirler. Gerçek dünyada değer üretirler. Gerçekliğin rahle-i tedrisinden geçmiş bu değerler kalıcı olur. Böylece sürekli bir büyüme sağlanır. Dayanıklı bir yayılma politikası izlenir. Konuyu burç ve ev belirler.

 

Doğum Haritasında Jüpiter Satürn Kavuşumuna sahip olanlar bir konuda «kısıtlanmayı» (Satürn) ve sonra «tekrar büyümeyi» (Jüpiter) deneyimler. Bir konuda çok büyük zorluk yaşanır. Hava ağırlaşır. Zaman geçmez gibi olur. İnsanın omzundaki yükler çok ağır gelmeye başlar. Aslında, Jüpiter/Satürn insana “bu konuya odaklan, konsantre ol ve enerjini doğru kullan” demektedir. İnsan şayet gerçekliğin imtihanından (Satürn) gerçeğe uygun bir şekilde geçebilirse, o zaman bu konuda ödüllendirilecektir (Jüpiter). Bu durumda anlam (Jüpiter) biçimlendirilir (Satürn). Hakikat (Jüpiter) ete kemiğe bürünür (Satürn). Başarı (Jüpiter) kristalize olur. (Satürn) İnançla ve dayanıklılıkla, başarı elde edilir. Konuyu ev ve burç belirler.  

 

1961, 1981, 2000 ve 2020’de doğanlar bu süreci ne açıdan farklı yaşıyor?

 

1961’de Oğlak’taki Kavuşumla doğanlar bir hedefine doğru istikrarlı ve kalıcı büyür. Kendilerine uygun bir hedefe doğru adım adım ilerlemek sürecinde doğru zamanda doğru çıkışı yapar. Statü, saygınlık, prestij, itibar, saygınlık ve başarı temalarında dönem dönem inişler ve çıkışlar olabilir. Ancak kişi ne zaman genişleyeceğini ve ne zaman daralacağını bildiğinden başarılı olur ve kendine saygı duyar. Kariyerinde ve toplumsal varoluşunda kalıcı değer üretir.

 

1980 ve 1981’de Terazi’deki Kavuşumla doğanlar, ahenk yaratmak, benzemeyenleri uzlaştırmak, dengeyi/ölçüyü tutturmak ve barışı sağlamak konusunda istikrarlı ve kalıcı büyür. Öteki insanla ilişki kurmak, onun istek ve ihtiyaçlarını anlamak konusunda zaman zaman karamsar, zaman zaman iyimser süreçler tecrübe edebilir. Ancak kişi ikili ilişkilerde ne zaman yayılacağını ne zaman toparlanacağını bilir. Böylece ilişkilerde, evlilikte ve ortaklıkta başarılı olur. İkili ilişkilerde kalıcı değer üretir. Estetik, güzellik, sanat ve harmonide saygı görür.

 

2000’de Boğa’daki Kavuşumla doğanlar kendi kaynaklarına sahip çıkarak istikrarlı ve kalıcı büyür. Yeteneklerini, kabiliyetlerini, hünerlerini ve becerilerini doğru zamanda kullanır ve doğru çıkışı yapar. Kalıcılık, istikrar, üretkenlik ve bereket konusunda dönem dönem inişler ve çıkışlar olabilir. Ancak kişi ne zaman genişleyeceğini ve ne zaman daralacağını bildiğinden sağlam bir üretkenlik düzeni kurar. Yeteneklerini fark eder, bunlara yatırım yapar, bunları geliştirir ve bunlarla istisnâî eserler verir. Son derece üretken olur ve Toprak Ana gibi bereketli olur. Kalıcı eserler yaratır. Kalıcı değer üretir. Doğanın genişleme ve daralma dönemlerine saygı duyar. Huzur ve şükran geliştirir.

 

2020’de Kova’daki Kavuşumla doğanlar birey olmak konusunda istikrarlı ve kalıcı büyür. Kendilerinin ne açıdan farklı olduğunu ifade etmek ve toplumu ileri götürmek sürecinde doğru zamanda doğru çıkışı yapar. Özgürlük, bağımsızlık, bireylik ve orijinallik konusunda dönem dönem inişler ve çıkışlar olabilir. Ancak kişi ne zaman farklılığına sahip çıkıp genişleyeceğini ve ne zaman bireyliğini muhafaza edip daralacağını bildiğinden başarılı olur. Bireysellik, özgürlük ve yenilik konusunda kalıcı değer üretir. Somut ve kalıcı icatlar yapar. Toplumu kalıcı olarak ileri götürür.

 

Bu yazıda verilen yıllar, o yılın tamamını değil, sadece belli bir kısmını kast etmektedir. Sizin Doğum Haritanızda Jüpiter Satürn Kavuşumu var mı kontrol etmek için Doğum Haritanızı çıkarın.

 

Sizin Doğum Haritanızda Jüpiter Satürn Kavuşumu var mı?

 

Hangi burçta?

Hangi evde?

Bu açıyı nasıl yaşıyorsunuz?

Bu yazının altına yorum olarak paylaşırsanız, geribildiriminizle bizleri zenginleştirebilirsiniz.

 

Tablo: "The temptation of Christ", 1854, Ary SCHEFFER

 

Kaynakça

 

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

 

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004