Kozmobiyoloji Nedir?

Reinhold Ebertin, Kozmobiyolojiyi «kozmos ve organik yaşam arasındaki muhtemel korelasyonu araştıran bilimsel disiplin» olarak tanımlamıştır.

 

Kozmobiyoloji, kozmik ritmin ve göksel cisimlerin hareketinin insan üzerindeki etkisini inceler. Kozmobiyoloji, modern bilimin metodları olan istatistik, analiz ve bilgisayar programcılığını kullanır. Amacı, makromozmos ve mikrokozmos arasındaki bağlantının ölçülmesinin bilimsel metodda ıskalanmamasıdır.

 

Kozmobiyoloji, 1940 yılında Reinhold Ebertin ile diğer astrologların, profesörlerin ve tıp profesyonellerinin geliştirdiği bir sistemdir. Kozmobiyolojinin temelleri, 1. Dünya Savaşı sırasında Alfred Witte’nin geliştirdiği Hamburg Ekolünün üzerine bina edilmiştir. Kozmobiyolojinin temel referans noktası Ebertin’in The Combination of Stellar Influences kitabıdır. Kozmobiyoloji, uranyen sistemi kapsamlı bir şekilde sadeleştirmiştir. Uranyen sistemin orta noktalar ve dördüncü harmonik temelli 90 derece kadran metodlarını yoğun bir şekilde kullanmıştır. Uranyen sistemdeki hipotetik Trans-Neptünyen objeleri reddetmiştir.

 

Kozmobiyoloji kelimesi ilk olarak Dr. Friedrich Feerhow ve İsviçreli istatistikçi Karl Krafft tarafından ortaya atılmıştır. Amacı, göksel sistemi bilimsel temellere ve doğa bilimlerine dayandırarak açıklamaktır.

 

Ebertin, Kozmobiyolojiyi geliştirirken biyologlara, farmasötik deneylere, mühendislerin ziraat çalışmalarına, hekimlere, kalıtsal özelliklerin araştırılmasına ve istatistik çalışmalarına referans vermiştir.

 

Kozmobiyolojinin en ilgi çekici kullanım alanlarından biri, insan karakterini ve kişiliğini analiz etmesidir. İnsanın kendini tanıması için güvenilir, tarafsız, matematiksel ve metodik bir sistemdir.

 

Kaynakça

 

Ebertin, Reinhold. The combination of stellar influences. American Federation of Astr, 1972.

 

Simms, Maria Kay. Dial Detective: Investigation with the 90 [degree] Dial: an Illustrated Introduction to Uranian Astrology. Cosmic Muse Publications, 2001.

Kozmobiyoloji.jpg