Sabian Sembolleri

Sabian Sembolleri ve Astroloji

Dün İlhan Astroloji Enstitüsü’nde Lynda Hill’in Sabian Sembolleri Seminerine katıldım ve burada edindiğim kıymetli bilgileri sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak istiyorum.

 

Sabian Sembolleri Nedir?

Sabian Sembolleri, 1925 yılında Elsie Wheeler’ın bir durugörü esnasında Harran’da yaşayan Sâbiî topluluğuyla bağlantıya geçip günümüze aktardığı sembollerdir. Astrolog Marc Edmund Jones, durugörü sahibi Elsie Wheeler ile San Diego, California’daki Balboa Park’ında 1925’te bu sembolleri geliştirmiştir.

 

Sâbiîler (ﺻﺎﺑﺌﻰ), Kur’an-ı Kerim’in Bakara Sûresi 62. Ayeti, Mâ'ide Sûresi 69.ayeti ve Hac Sûresi 17. Ayeti olmak üzere üç ayetinde yer alan bir topluluktur.

 

Sabian Sembolleri, Zodyak’ta yer alan 12 Burcun her bir derecesine özel olarak atanmış sembollerdir. Böylece Zodyak’taki 360 derecenin her birinin kendine özel bir Sabian Sembolü vardır.

 

Sabian Sembollerini Yorumlama

Sabian Sembollerini kullanmak istiyorsanız ilk olarak kişisel unsurlara bakmalısınız:

 1. Güneş’inizin derecesindeki Sabian Sembolü

 2. Ay’ınızın derecesindeki Sabian Sembolü

 3. Yükseleninizin derecesindeki Sabian Sembolü

Sabian Sembolleri yüksek çağrışım gücüne sahip, yoğun imgelerdir. Örneğin “İyi bakılmış büyük kamusal bir park”, “Güneşli bir pencereden eski bir çantayı havalandıran kadın”, “Boncuk satan yaşlı Kızılderili bir Kadın” ya da “Buz pateni yapan çocuklar” gibi. Bu imgeler her okuyuşta, yeni ruh halinde ve yeni bakış açısında yeni anlamlar üretmeyi sağlar, çağrıştırır, yeni duygular uyandırır ve yeni yorumları davet eder.

 

Astrolog Marc Edmund Jones “The Sabian Symbols in Astrology” kitabında her bir Sabian Sembolünü bir paragrafta açıklamıştır. Örneğin Boğa Burcunun 24 derecesine düşen “İyi bakılmış büyük kamusal bir park” Sabian Sembolünü şöyle açıklamıştır:

 

“Bu sembol günlük yaşamda toplumun bütünlüğüyle ilgilidir. Toplumdaki iş bölümünü anlatır. Bu iş bölümü sayesinde her birey, kendi refahı ve mutluluğu için gerekli ve tek başına kazanamayacağı kaynakları elde edebilir. Vurgu insanoğlunun müşterek deneyimindedir. Bireyin ayırt edici özelliği olan değeri ve başarıları için insanlığın ortak tecrübesi bir arka plan oluşturur. Böylece insan kendini keşfeder ve kendini gerçekleştirir. Anahtar kelime “rekreasyon”dur. Yani insanların boş zamanlarında, eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak katıldıkları etkinlikler. Olumlu kullanıldığında tüm insanlığın maddi refahı için yüksek kendini adama, bağlılık ve fedakârlık görülür. Olumsuz kullanımında kişilik, kitlesel yargılar karşısında kaybedilir. Geçici yüzeysellikler uğruna şahsiyet kaybedilir.” (Jones, 1993, p.204)

Marc Edmund Jones’un açıklamasında görüldüğü gibi Sabian Sembollerini kelimesi kelimesine düz anlamlarıyla yorumlamıyoruz. Bu semboller genelde bir manzara betimliyor. Bu manzaranın size ne hissettirdiği, ne anımsattığı, ne çağrıştırdığı çok önemlidir. Sabian Sembollerinin günümüze ulaşması bir durugörüye dayandığı için, bu sembolleri kullanırken de her türlü durugörüye, vizyona, ilhama, altıncı hisse, sezgiye, spiritüel ve mistik deneyime açık olmak gerekir. Bu sembolleri kullanmak analitik bir akıldan çok sezgilerini, iç sesini ve Allah’ın işaretlerini izleyen bir hissedişin yolculuğudur.

 

Sabian Sembollerini kullanırken, bu sembollerin çağrıştırma gücünden faydalanılabilir. Her bir kelimenin gerçek ve mecazi anlamı dikkate alınmalıdır. Bu kelimelerin bin yıllardır insanoğlunun kolektif bilinçdışındaki hangi arketiplere tekabül ettiği düşünülmelidir. Bu semboller, bin yıllardır edebiyatta, mitolojide ve inanışlarda ne gibi anlamlarla yüklenmiştir? Freud psikanalizinde bu sembollerle örtüşen bilinçdışı temalar nelerdir?

 

Sabian Sembolleri için Derecesel Dönüştürme (Conversion)

Batı Astrolojisinde kullandığımız Tropikal Zodyak’ta her burç 0 derece 0 dakika ile başlar e 29 derece 59 dakika ile biter. Ancak Sabian Sembollerinde 0 olmadığı için, 1’den başlayıp 30’da biter. Bu sebeple Doğum Haritanızdaki derecelerin Sabian Sembolüne bakarken, Zodyak derecenize 1 eklemeniz gerekir. Örneğin yükseleniniz 24 derece 36 dakika Boğa’ysa, 24’e 1 ekleyip 25 numaralı Boğa Sabian Sembolüne bakmalısınız. Yani Astrolojik 24 derece Boğa, Sabian 25 derece Boğaya eşittir.

 

Astrolojik 0 derece, Sabian Sembolü’nde 1’dir.
Astrolojik 29 derece, Sabian Sembolü’nde 30’dur.

 

Yukarıdaki paragrafta anlatılan ve Boğa Burcunun 24 derecesine düşen “İyi bakılmış büyük kamusal bir park” Sabian Sembolü, Sabian Listesinde 25 derece Boğadır. Kafa karışıklığı yaratmamak için, yazının sonundaki listede orijinal Sabian dereceleri verilecektir. Siz kendi haritanızdaki gezegenlere bakarken, kendi derecenize 1 ekleyip Sabian Sembolleri Listesine bakmalısınız.

 

Doğum Haritası Yorumunda Sabian Sembollerinin Kullanımı

Doğum Haritası Analizinde Sabian Sembollerini kullanırken, ilk olarak birincil üçlünün Sabian Sembolüne bakılmalıdır. Yani Güneş, Ay ve Yükselenin Sabian Sembolü incelenmelidir:

 1. Güneş temel benliğinizin, isteklerinizin, motivasyonunuzun ve yaşam enerjinizin hangi Sabian Sembolüyle renklendiğini anlatır

 2. Ay’ın Sabian Sembolü, duygusal ihtiyaçlarınızı, doyumunuzu, bilinçdışı koşullanmalarınızı, reaksiyonlarınızı, gördüğünüz anneliği, annelik edişinizi ve en içsel hislerinizi betimler

 3. Yükseleninizdeki Sabian Sembol, hayata yaklaşımınızı, dünyaya karşı tavrınızı, tutumunuzu, maddesel dünyadaki kimliğinizi, bedeninizi ve hareket etme şeklinizi gösterir

Güneş, Ay ve Yükselenden oluşan birincil üçlüyü yorumlamayı tamamladıktan sonra, Yükselen Yöneticinizin Sabian Sembolüne bakabilirsiniz. Bu yükseleninizdeki yoruma bir alt-ton, bir nüans katar.

Doğum Haritanızın tamamını Sabian Sembolleriyle analiz etmek istediğinizde, MC noktası, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton ve Ay Düğümleri de derecelerine tekabül eden Sabian Sembolleri ışığında yorumlanabilir.

MC = Toplumsal kişilik, kamusal imaj, toplumun beklediği eseriniz
Merkür = Zihin yapınız, iletişim şekliniz
Venüs = Sevgi paylaşma şekliniz, değer ve özdeğer algınız
Mars= Mücadele etme şekliniz, Enerjiniz
Jüpiter = İnancınız, Güveniniz ve genişleme şekliniz
Satürn = Sorumluluklarınız, İmtihanlarınız, ete kemiğe büründürmeniz
Uranüs = Nesilsel özgürlük, bireysellik ve yenilikçilik
Neptün = Nesilsel özlemler, hayaller, fanteziler
Plüton = Nesilsel güç, iktidar algısı, kompleksler ve dönüşüm
Güney Ay Düğümü = Bu dünyaya giriş yaptığınız yer
Kuzey Ay Düğümü = Bu dünyadan gitmeden edinmeniz gereken özellik

Lynda Hill, daha ileri seviye ve ayrıntılı bir yorum yaparken, sizin Sabian Sembolünüzün bir öncesindeki ve bir sonrasındaki Sabian Sembollerine de dikkat etmek gerektiğini söyler. Örneğin, Yükseleniniz 24 derece Boğa ise, 25 derece Boğa Sabian Sembolüne bakarken, bunun bir öncesindeki ve bir sonrasındaki 24 Boğa ve 26 Boğa Sabian Sembollerine de bakılabilir.

 

Örneğin 24 derece Boğaya düşen, 25 numaralı esas Sabian Sembolü “İyi bakılmış büyük kamusal bir park”tır.  Ancak daha ileri seviye ve detaylı bir incelemede 24 numaralı “Ata binmiş tepe saçlı bir Kızılderili” ve 26 numaralı “Senyoritasına serenat yapan bir İspanyol” Sabian Sembolleri de yoruma katılabilir.

 

Transit Yorumunda Sabian Sembollerinin Kullanımı

Gelecekle ilgili öngörü yaparken de Sabian Sembolleri kullanılabilir. Örneğin gökyüzünde ilerleyen Satürn, sizin Doğum Haritanızdaki Güneş’e karşıt yaptığında, Güneş’inizin tam karşısındaki derecedeki Sabian Sembolüne de dikkat etmeniz gerekir.

 

Örneğin yukarıda bahsedilen 24 derece Boğadaki “İyi bakılmış büyük kamusal bir park” Sembolünün tam karşısında 24 derece Akrepteki, 25 numaralı Sabian Sembolü “Bir X-ray”dir. Yani 24 derece Boğadaki gezegenler büyük bir parkla, “rekreasyon” kelimesiyle, eğlence ve fiziki varoluşta, toplumun içinde maddi kaynaklarını temin ederken kendini gerçekleştirmek ile ilgiliyken, bu dereceye gelecek zorlayıcı bir karşıt açı “X-ray”den, yani kendini sorgulamaktan, derin içsel analizden, toplumun aksine bir birey olarak kendini gerçekleştirmekten geliyor. İki zıt anahtar kelime “rekreasyon” ve “soruşturma”dır.  Bu iki Sabian Sembolünde toplumsallık ile bireysellik, kamusallık ile kişisellik, müşterek iş ile tek başına iş, içinde olunan ortam ile organizmanın kendisi, huzur ile içsel huzursuzluk, yüzeydeki rahatlık ile aşırı didiklemekten, analiz etmekten gelen rahatsızlık çatışıyor.

 

Bu örnekte görüldüğü gibi, bir Doğum Haritasının bir yıl boyunca alacağı transitlerde, transit açıyı yapan gezegenin bulunduğu tam derecenin Sabian Sembolüyle, Doğum Haritasındaki gezegenin natal derecesi beraber düşünülerek bir yorum yapılabilir.

 

Bu sadece karşıt açı için değil, tüm açılar için gereklidir. Bu sebeple sırasıyla, Doğum Haritasındaki gezegenin düştüğü dereceye açılar yapan hassas dereceler not edilmeli ve incelenmelidir:

 1. Doğum Haritasındaki gezegenin tam karşısındaki derecedeki Sabian Sembolü, bu gezegenin doğal olarak ikili çatışmalara girdiği, meydan okumalarla karşılaştığı, kendi yansıtmalarını gördüğü ayna tutan deneyimleri tecrübe ettiği süreçleri açıklar

 2. Doğum Haritasındaki gezegene kare yapan derecelerdeki Sabian Semboller, bu gezgenin yaşadığı içsel gerginlikleri, çelişkileri, sürtüşmeleri ve harekete geçirecek krizleri nasıl süreçlerle yaşadığını anlatır

 3. Doğum Haritasındaki gezegene üçgen veya sekstil yapan derecelerdeki Sabian Sembolleri, bu gezegenle uyumlu olan, şanslı ve fırsatlı, engellenmeyen süreçleri anlatır

 

Bu açı prensibiyle, Doğum Haritasındaki gezegeninize tam 180, 90, 120 ve 60, derece uzaklığında bir gezegen olmasa bile, bir gün gökyüzünde oraya Jüpiter, Satürn gibi zenginleştiren veya kısıtlayan deneyimler yaşatacak gezegenler geleceği için, tam o dereceler de sizin hassas noktalarınızdır. Ve her biri, Doğum Haritasındaki esas Sabian Sembolüyle ilişki halinde, birlikte ve bütünsel incelenmelidir.

Yukaridaki örnekte 24 derece Boğadaki gezegenler:

 1. 24 derece Akrepten Karşıt

 2. 24 derece Aslan ve Kovadan Kare

 3. 24 derece Başak, Oğlak, Yengeç ve Balıktan Üçgen ve Sekstil açı alırlar.

 

Gelecek öngörüsünde transit açıları düşünürken:
24 derece Boğadaki “İyi bakılmış büyük kamusal bir park”ın:

 1. 24 derece Akrepteki “Bir X-Ray” ile yaşayacağı zıtlığı

 2. 24 derece Aslandaki “Çölü geçen büyük bir deve” ve Kovadaki “Sağ kanadı daha mükemmel biçimli bir kelebek” ile yaşayacağı sürtüşmeyi

 3. 24 derece Başaktaki “Yarıya İndirilmiş Bayrak”, Balıktaki “Ruhban sınıfının tasfiyesi”, Oğlaktaki “Sağ omza aniden atılmış bir karanlık gölge ya da örtü” ve Yengeçteki “Oryantal halı satıcısı” ile yaşayacağı uyumlu enerjiyi tahayyül etmek gerekir.

 

Bu karşılaştırmalı okumalardan çıkacak çağrışımlar, duygulanımlar ve yaratıcı imgelemler, yaşanacak transiti yorumlamak için değerli içgörüler sunar. Örneğin “Sağ kanadı daha mükemmel olan Kelebek” anormalliği yüzünden topluma uymaya çalışan “kamusal park” ile çelişebilir. Yine “çöldeki devenin” zor koşulları, kısıtlandırılması, kendini harap edişi ve fonksiyonelliği “kamusal park”ın rahatlığı, konforu, huzuru ve güzellik vurgusuyla çelişebilir. Bu resimleri beraber düşünmek, 24 derecede Boğadaki bir gezegenin, 24 derece Kova veya Aslandan alacağı kare açıyı daha illüstratif, renkli ve zengin bir yorumla anlamayı sağlar.

 

Sabian Sembolleri Listesi


Aşağıdaki listeyi kullanarak Doğum Haritanızdaki Gezegenlerin ve köşe noktalarının Sabian Sembollerine bakabilirsiniz. Haritanızda görünen dereceye 1 (bir) ekleyerek Sabian Sembolünüze bakınız.

Peki sizin Güneş’inizde, Ay’ınızda ve Yükseleninizde hangi Sabian Sembolleri var?

 

Koç

Koç 1 Okyanustan çıkmış bir kadın, ona sarılan bir fok
Koç 2 Bir grubu eğlendiren komedyen
Koç 3 Bir adamın ülkesinin ana hatlarını andıran kabartma profili
Koç 4 Tenha bir yolda yürüyen iki aşık
Koç 5 Kanatlı bir üçgen
Koç 6 Bir tarafından parlakça aydınlatılmış bir kare
Koç 7 İki alemde birden kendini başarıyla ifade eden bir adam
Koç 8 Doğu rüzgarıyla flamaları uçuşan bir kadın şapkası
Koç 9 Kristal küresine bakan kâhin
Koç 10 Geleneksel imgelere yeni sembolik formlar veren bir öğretmen
Koç 11 Bir milletin yöneticisi
Koç 12 Yaban kazı sürü
Koç 13 Patlayamamış bir bomba şimdi güvenli bir şekilde saklandı
Koç 14 Bir adam ve kadına yakın kıvrılan bir yılan
Koç 15 Battaniye dokuyan bir Kızılderili
Koç 16 Güneş batarken dans eden iyi huylu hizmet perileri
Koç 17 İki formaliteci evlenmemiş kadın birlikte sessizce oturuyor
Koç 18 Boş bir hamak
Koç 19 Oryantal imgelemdeki sihirli halı
Koç 20 Kışın kuşları besleyen bir genç kız
Koç 21 Ringe giren bir boksör
Koç 22 Tüm doyurulmuş arzular bahçesine açılan kapı
Koç 23 Ağır, değerli ama örtülü bir yük taşıyan pastel renklerde bir kadın
Koç 24 Açık bir pencere ve bereket boynuzuna dalgalanan tül perde
Koç 25 İç ve dış anlamını açık eden bir çifte söz (vaat)
Koç 26 Kaldırabileceğinden daha fazla ödüle sahip bir adam
Koç 27 Hayal gücü sayesinde, kaçırılmış bir fırsat tekrar kazanıldı
Koç 28 Hayal kırıklığı yaşamış büyük bir seyirci kitlesi
Koç 29 Kürelerin müziği
Koç 30 Bir ördek göleti ve kuş yavruları

Boğa

Boğa 1 Berrak bir dağ deresi
Boğa 2 Bir elektrik fırtınası
Boğa 3 Yoncalar açan bir çimenliğe doğru yürümek
Boğa 4 Gökkuşağının sonundaki altın çanağı
Boğa 5 Açık mezardaki bir dul
Boğa 6 Geçide inşa edilen bir köprü
Boğa 7 Kuyudan su çekmeye gelen Samiriyeli bir kadın
Boğa 8 Karsız bir kızak
Boğa 9 Süslenmiş bir Noel Ağacı
Boğa 10 Bir kızıl haç hemşiresi
Boğa 11 Çiçekler eken bir kadın
Boğa 12 Ana caddede yürüyen ve vitrinlere bakan genç bir çift
Boğa 13 Ağır valiz taşıyan bir kapıcı
Boğa 14 Sahilde çocuklar oynuyor, deniz kıyısında kabuklu deniz hayvanları el yordamıyla ilerlerken
Boğa 15 Gösterişli ipek şapkalı bir adam, soğuğa karşı sarınmış, fırtınaya göğüs geriyor
Boğa 16 Geleneksel bilgilerde öğrencilerinin ilgisini çekemeyen yaşlı bir öğretmen
Boğa 17 “Kılıçlar” ve “Meşaleler” arasında sembolik bir savaş
Boğa 18 Güneşli bir pencereden eski bir çanta havalandıran bir kadın
Boğa 19 Okyanustan yükselen yeni bir kıta
Boğa 20 Kanatlara benzeyen belli belirsiz bulutlar gökyüzünde akıyor
Boğa 21 Hareket eden parmak kitaptaki anlamlı kısımları işaret ediyor
Boğa 22 Beyaz güvercin bulanık suların üzerinden uçuyor
Boğa 23 En muhteşem mücevherlerle dolu bir kuyumcu dükkanı
Boğa 24 Kızılderili savaşçısı şiddetle (atını) sürüyor, kemerinden insan kafa derileri sarkıyor
Boğa 25 İyi bakılmış büyük kamusal bir park
Boğa 26 Senyoritasına serenat yapan bir İspanyol
Boğa 27 Boncuklar satan bir Kızılderili kadın
Boğa 28 Romantizme yeniden uyanmış olgun bir kadın
Boğa 29 Masada çalışan iki ayakkabı tamircisi
Boğa 30 Eski bir kalenin terasında hava atmak için dolaşan bir tavus kuşu

İkizler

İkizler 1 Cam tabanlı bir kayığın altından deniz altı harikaları görülüyor
İkizler 2 Noel Baba gizlice çorapları dolduruyor
İkizler 3 Paris’teki Tuileries Bahçesi
İkizler 4 Çoban püskülü ve ökseotu Noel ruhunu eve getirdi
İkizler 5 Radikal bir dergi, harekete çağırıyor, sansasyonel bir ana sayfayla
İkizler 6 İşçiler petrol için deliyor
İkizler 7 Eski moda bir kuyu
İkizler 8 Harekete geçmiş grevciler fabrikanın etrafını sarmış
İkizler 9 Oklarla dolu bir ok kılıfı
İkizler 10 Pike yapan bir uçak
İkizler 11 Yeni açılmış topraklar deneyim için öncü yeni fırsatlar sunuyor
İkizler 12 Bir siyahi köle kız sahibesinden haklarını talep ediyor
İkizler 13 Dünya çapında tanınan bir piyanist konser veriyor
İkizler 14 İki insan, birbirinden uzakta yaşayan, telepatik iletişim halinde
İkizler 15 İki Hollandalı çocuk konuşuyor
İkizler 16 Aktivist bir kadın duygusal bir konuşmada, davasını dramatize ediyor
İkizler 17 Gürbüz gençliğin başı olgun bir düşünür oluyor
İkizler 18 İki Çinli adam Çince konuşuyor
İkizler 19 Büyük bir arkaik cilt geleneksel bir bilgeliği açığa çıkarıyor
İkizler 20 Çok fazla seçenek olan bir kafetarya
İkizler 21 Çalkantılı bir işçi sınıfı gösterisi
İkizler 22 Hasat festivalinde dans eden çiftler ambarda kalabalık oluşturuyor
İkizler 23 Bir ağaçta yüksekte bir yuvada üç kuş yavrusu
İkizler 24 Çocuklar buz pateni yapıyor
İkizler 25 Bir bahçıvan büyük palmiye ağaçlarını buduyor
İkizler 26 Orman kışın kırağı ile kaplanmış
İkizler 27 Ormandan çıkmış genç bir çingene uzak şehirleri seyrediyor
İkizler 28 Toplum onun iflasını kabul etti, adam mahkemeyi terk eder
İkizler 29 Baharın ilk alaycı kuşu ağacın tepesinden şarkısını söylüyor
İkizler 30 Büyük plaj kalabalıkları önünde yüzücü güzellerin geçit töreni

Yengeç

Yengeç 1 Bir gemide denizciler eski bir bayrağı indiriyor ve yenisini göndere çekiyor
Yengeç 2 Sihirli halı üzerindeki bir adam altındaki uçsuz bucaksız manzarayı gözlemliyor
Yengeç 3 Bir Kuzey Kutbu kaşifi buzlu kanyonlarda bir ren geyiğine öncülük ediyor
Yengeç 4 Fareyle kavga eden bir kedi
Yengeç 5 Bir demiryolu geçidinde bir otomobil tren tarafından harap edilmiş
Yengeç 6 Av kuşları yuvalarını tüylerle donatıyor
Yengeç 7 İki peri (doğa ruhları) ayışığı ile aydınlanmış bir gecede dans ediyor
Yengeç 8 Bir grup tavşan giysi giymiş ve geçit töreni yapıyor
Yengeç 9 Küçük çıplak bir kız gölete eğilmiş bir balığı yakalamaya çalışıyor
Yengeç 10 Büyük bir elmas kesme işleminin ilk aşamalarında
Yengeç 11 Tanınmış şahsiyetlerini karikatürize eden bir palyaço
Yengeç 12 Çinli bir Kadın, büyük bir öğretmenin reenkarnasyonu olan bir bebek ile
Yengeç 13 Çok belirgin başparmaklı azıcık bükülmüş bir el
Yengeç 14 Kuzeydoğuda uçsuz bucaksız karanlık bir boşluğa dönük çok yaşlı bir adam
Yengeç 15 Çok yemiş ve bundan keyif almış bir grup insan
Yengeç 16 Çok eski bir kitap yardımıyla, önündeki bir mandalayı çalışan bir adam
Yengeç 17 Tohum büyüyüp bilgi ve hayat oluyor
Yengeç 18 Bir tavuk civcivleri için eşeliyor
Yengeç 19 Bir rahip evlilik merasimi yönetiyor
Yengeç 20 Venedikli gondolcular serenat yapıyor
Yengeç 21 Bir primadonna şarkı söylüyor
Yengeç 22 Genç bir kadın yelkenli gemi bekliyor
Yengeç 23 Bir edebi cemiyetin buluşması
Yengeç 24 Güney denizlerinde küçük bir adada kazazede bir kadın ve iki adam
Yengeç 25 İnsanların lideri görünmez güç peleriniyle sarılmış
Yengeç 26 Misafirler lüks bir evin kütüphanesinde okuyorlar
Yengeç 27 Pahalı evlerle dolu bir kanyonda şiddetli bir fırtına
Yengeç 28 Toplanmış kabilesine üniversitedeki erkek arkadaşını tanıştıran bir Kızılderili kız
Yengeç 29 Yeni doğmuş ikizleri altın terazide tartan bir Yunan ilham perisi
Yengeç 30 Amerikan devriminin kızı

Aslan

Aslan 1 Duygusal stres altında, kan adamın beynine sıçradı
Aslan 2 Kabakulak salgını
Aslan 3 Olgun bir kadın, zamana ayak uydururken, saçını kısa kestirmiş
Aslan 4 Av seferinden getirdiği av hayvanı başlarının yanında ayakta duran bir adam
Aslan 5 Kaya formasyonları derin bir kanyonda yükselmiş
Aslan 6 Zamane kızı tarafından meydan okunan bir eski moda “muhafazakar” kadın
Aslan 7 Gökyüzündeki takım yıldızlar
Aslan 8 Bir komünist aktivist devrimci fikirlerini yayıyor
Aslan 9 Cam yapımcıları kontrollü nefesleriyle güzel vazoları biçimlendiriyor
Aslan 10 Sabah erken çiy
Aslan 11 Kocaman meşe ağacında bir salıncakta çocuklar
Aslan 12 Yetişkinlerin akşam bahçe partisi
Aslan 13 Kulübesinin verandasında sallanan yaşlı bir kaptan
Aslan 14 Melek gibi, bir insan ruhu fısıldıyor, görünmek istiyor
Aslan 15 İnsanlarla dolu bir caddede tören ilerliyor
Aslan 16 Fırtınadan sonraki parlak gün ışığı
Aslan 17 Gönüllü kilise korosu prova sosyal etkinliği yapıyor
Aslan 18 Bir kimyacı öğrencileri için deney yapıyor
Aslan 19 Bir yüzen ev partisi
Aslan 20 Kızılderililer Güneş’e ritüel yapıyor
Aslan 21 Zehirlenmiş tavuklar baş döndürücü şekilde kanatlarını çırpıyor, uçmaya çalışarak
Aslan 22 Bir posta güvercini görevini yerine getiriyor
Aslan 23 Eyersiz at sürücüsü bir sirkte tehlikeli yeteneklerini sergiliyor
Aslan 24 Spiritüel ermeye odaklanmış bir adam vücudunu yok sayıyor
Aslan 25 Büyük bir deve uçsuz bucaksız ve tehditkar çölü geçiyor
Aslan 26 Büyük bir fırtınadan sonra, gökkuşağı
Aslan 27 Tan vakti, doğu gökyüzünde şafağın ışıltısı
Aslan 28 Büyük bir ağacın dalında bir sürü küçük kuş
Aslan 29 Okyanustan çıkan bir denizkızı, insan formunda tekrar doğmaya hazır
Aslan 30 Mühürlenmemiş bir mektup

Başak

Başak 1 Bir portrede bir adamın yüz hatlarının ve özelliklerinin en iyileri idealize edilmiş
Başak 2 Kocaman beyaz bir Haç manzarayı domine ediyor, yüksek bir tepenin üzerinde tek başına duruyor
Başak 3 İki koruyucu melek koruyor
Başak 4 Siyahi ve beyaz çocuk beraber mutluca oynuyor
Başak 5 Bir adam doğa ruhlarını ve normalde görünmeyen spiritüel enerjileri fark etmeye başlıyor
Başak 6 Atlıkarınca
Başak 7 Harem
Başak 8 Bir kız ilk dans dersini alıyor
Başak 9 Bir ekspresyonist ressam fütürist bir resim yapıyor
Başak 10 İki kafa gölgelerden dışarıya ve ötesine bakıyor
Başak 11 Bir erkek çocuk annesinin onun için istekleri ekseninde kalıba dökülüyor
Başak 12 Duvağı kopmuş bir gelin
Başak 13 Güçlü bir devlet adamı politik histeri durumunun üstesinden geliyor
Başak 14 Aile ağacı
Başak 15 Hoş bir dantel süslü mendil
Başak 16 Hayvanat bahçesinde orangutan kafesinin etrafında toplanmış çocuklar
Başak 17 Volkanik patlama
Başak 18 İki kız Ouija tahtasıyla oynuyor
Başak 19 Bir yüzme yarışı
Başak 20 Vâdedilmiş topraklara giden araba kervanı
Başak 21 Kızlar basketbol takımı
Başak 22 Değerli taşlarla zenginleştirilmiş bir kraliyet arması
Başak 23 Sirk alanına korkusuzca koşuşturan bir aslan terbiyecisi
Başak 24 Meryem ve beyaz kuzusu
Başak 25 Devlet binası önünde yarıya indirilmiş bir bayrak
Başak 26 Buhurdan taşıyan bir çocuk sunakta rahibin yanında vazifesini yapıyor
Başak 27 Zengin bir evde aristokrat ihtiyar hanımlar öğleden sonra çayı içiyor
Başak 28 Gücü ele geçirmiş kel bir adam
Başak 29 Okuduğu eski bir tomardan gizli bilgiler edinen bir adam
Başak 30 Acil tamamlaması gereken bir işi olan adam hiçbir dikkat dağıtıcıya bakmıyor

Terazi

Terazi 1 Muhafaza edilmiş ve içinden geçen iğne ile mükemmelleştirilmiş bir kelebek
Terazi 2 Altıncı ırkın ışığı yedinciye dönüştürülmüş
Terazi 3 Yeni bir günün şafağı her şeyin değiştiğini açığa çıkarıyor
Terazi 4 Genç insanlardan oluşan bir grup spiritüel bir komünyonda bir kamp ateşinin etrafında oturuyor
Terazi 5 Bir adam öğrencilerine yeni dünyanın gerçek içsel bilgisini öğretiyor
Terazi 6 Bir adam içsel vizyonundaki ideallerinin somut halde biçimlendiğini izliyor
Terazi 7 Bir kadın tavukları besliyor ve onları şahinlerden koruyor
Terazi 8 Terk edilmiş bir evde alevlenen şömine
Terazi 9 Üç yaşlı usta bir sanat galerisinde özel bir odada takılıyor
Terazi 10 Bir kano tehlikeli sulardan güvenliğe yaklaşıyor
Terazi 11 Bir profesör gözlüğünün üzerinden öğrencilerine dikkatle bakıyor
Terazi 12 Madenciler derin bir kömür madeninden çıkıyor
Terazi 13 Çocuklar sabun baloncukları üflüyor
Terazi 14 Öğlen sıcağında, bir adam siesta yapıyor
Terazi 15 Dairesel yollar
Terazi 16 Fırtınadan sonra, bir tekne yanaşıyor, tamir edilmek ihtiyacında
Terazi 17 Emekli olmuş bir kaptan gemilerin limana giriş çıkışını seyrediyor
Terazi 18 İki adam tutuklanmış
Terazi 19 Hırsızlar çetesi saklanıyor
Terazi 20 Musevi Haham vazifesini yerine getiriyor
Terazi 21 Sahilde bir kalabalık
Terazi 22 Bir çocuk fıskiyede kuşlara içecek veriyor
Terazi 23 Chanticleer’in (Eski masallardaki bir horoz) sesi coşkun bir edayla doğan güneşi müjdeliyor
Terazi 24 Bir kelebeğin sol tarafındaki üçüncü bir kanat
Terazi 25 Sonbahar yaprağı hacının aniden hayatın ve ölümün gizemi hakkında aydınlanmasına yol açıyor
Terazi 26 Kartal ve büyük beyaz güvercin birbirine dönüyor
Terazi 27 Bir uçak uçuyor, yüksekte berrak gök yüzünde
Terazi 28 Bir adam derin kasvette. Fark edilmemiş, melekler yardımına geliyor
Terazi 29 İnsanoğlunun nesilden nesile aktarılan bilgi için gayreti
Terazi 30 Bir filozofun kafasındaki üç bilgi yığını

Akrep

Akrep 1 Turistlerle dolu bir gezi otobüsü
Akrep 2 Kırılmış bir şişe ve dökülmüş parfüm
Akrep 3 Küçük bir köyde ev kaldırma partisinde komşular yardım ediyor
Akrep 4 Bir adama ritüelinde yanan bir mum tutan bir genç
Akrep 5 Kocaman kayalıklı bir sahil denizin vuruşlarına dayanıyor
Akrep 6 Altına hücum adamları doğdukları topraktan koparıyor
Akrep 7 Derin denizlerin dalgıcı
Akrep 8 Ay bir göl boyunca ışıldıyor
Akrep 9 İş yerinde bir dişçi
Akrep 10 Bir kardeşlik yemeği eski yoldaşları buluşturuyor
Akrep 11 Boğulan bir adam kurtarılıyor
Akrep 12 Resmi bir elçilik balosu
Akrep 13 Bir mucit laboratuvar deneyi gerçekleştiriyor
Akrep 14 Telefon hat işçisi işte yeni bağlantılar döşüyor
Akrep 15 Çocuklar beş kum yığınının etrafında oynuyor
Akrep 16 Bir kızın çehresi ansızın gülmeye başlıyor
Akrep 17 Bir kadın, kendi ruhuyla doldurulmuş, kendi çocuğunun babasıdır
Akrep 18 Sonbahar renklerinde zengin bir orman yolu
Akrep 19 Dinleyen ve sonra konuşan bir papağan, duyduğu bir konuşmayı tekrar ediyor
Akrep 20 Bir kadın kutsal bir patikaya açılan girişi örten iki perdeyi kenara çekiyor
Akrep 21 Vicdanına baş eğen bir asker emirlere karşı koyuyor
Akrep 22 Avcılar yaban ördeklerini vuruyor
Akrep 23 Bir tavşan peri (doğa ruhu) şeklinde metamorfoza uğruyor
Akrep 24 Kalabalıklar vahiy almış bir adamı dinlemek için dağdan aşağı iniyor
Akrep 25 Bir X-ray
Akrep 26 Kızılderililer yeni topraklarında kamp yapıyor
Akrep 27 Bir askeri bando şehir sokaklarında gürültülü askeri yürüyüş yapıyor
Akrep 28 Perilerin kralı kendi nüfuz sahasına yaklaşıyor
Akrep 29 Kızılderili kadın çocuklarının hayatı için şefe yalvarıyor
Akrep 30 Cadılar bayramı kostümlü çocuklar eşek şakalarıyla şımarıyor

Yay

Yay 1 Emekli ordu gazileri eski anıları canlandırmak için buluşuyor
Yay 2 Köpüklü dalgalarla kaplı bir okyanus
Yay 3 İki adam satranç oynuyor
Yay 4 Küçük bir çocuk yürümeyi öğreniyor
Yay 5 Ağacın tepesinde yaşlı bir baykuş
Yay 6 Kriket oyunu
Yay 7 Aşk Tanrısı Cupid (Eros) bir insan kalbinin kapısını çalıyor
Yay 8 Dünyanın derinliklerinde yeni elementler oluşuyor
Yay 9 Bir anne küçük çocuğunun adım adım merdivenlerden çıkışına öncülük ediyor
Yay 10 Altın saçlı “fırsatlar tanrıçasının” teatral bir temsili
Yay 11 Sol tapınakta fiziki aydınlanmanın lambası
Yay 12 Öten bir kartala dönüşen bir bayrak
Yay 13 Bir dulun geçmişi aydınlatıldı
Yay 14 Piramitler ve Sfenks
Yay 15 Dağ sıçanı gününde kendi gölgesine bakan bir dağ sıçanı
Yay 16 Bir geminin etrafında uçan yemek arayan martılar
Yay 17 Paskalyada gün doğarken yapılan ayin
Yay 18 Güneş şapkası takan minik çocuklar
Yay 19 İnsanların atıkları yüzünden rahatsız olmuş pelikanlar çocuklarını yeni bir habitata taşıyor
Yay 20 Kışın insanlar donmuş bir göletten buz kesiyor, yazın kullanmak için
Yay 21 Ödünç alınmış gözlük takan bir çocuk ve köpek
Yay 22 Çin çamaşırhanesi
Yay 23 Mülteciler yeni ülkeye giriyor
Yay 24 Mavi kuş evin kapısında duruyor
Yay 25 At başlı sopa üzerinde tombul bir çocuk
Yay 26 Bir muharebede bayrak taşıyıcı
Yay 27 Heykeltıraşın vizyonu biçimleniyor
Yay 28 Sürekli kullanılan güzel bir derenin üzerindeki eski köprü
Yay 29 Çim biçen şişman bir çocuk
Yay 30 Papa iman sahiplerini kutsuyor

Oğlak

Oğlak 1 Bir Kızılderili toplanmış kabilede güç iddiasında bulunuyor
Oğlak 2 Bir Gotik kilisedeki üç vitray pencere, biri savaşta hasar görmüş
Oğlak 3 İnsan ruhu, yeni deneyim için hevesinde, bedenlenmek istiyor
Oğlak 4 Bir grup insan bir su yolculuğu için geniş bir kanoya biniyor
Oğlak 5 Kızılderililer – bazıları kanoda kürek çekiyor diğerleri savaş dansı yapıyor
Oğlak 6 On adet kütük daha karanlık ormanlara açılan kemer altı yolunda bulunuyor
Oğlak 7 Örtülü bir Peygamber konuşuyor, Tanrının gücü tarafından ele geçirilmiş halde
Oğlak 8 Evde kuşlar mutlu bir şekilde şarkı söylüyor
Oğlak 9 Harp taşıyan bir melek
Oğlak 10 Bir denizcinin elinden beslenen bir albatros
Oğlak 11 Sülünler özel mülkte parlak renklerini sergiliyor
Oğlak 12 Ders veren bir doğa öğrencisi hayatın pek bilinmeyen kısımlarını açığa çıkarıyor
Oğlak 13 Bir ateşe tapan, varoluşun nihai gerçekliği üzerine tefekkür ediyor
Oğlak 14 Granite oyulmuş eski bir baş rölyef, uzun süredir unutulmuş bir kültüre şahitlik ediyor
Oğlak 15 Bir hastanede çocuklar koğuşu oyuncaklarla dolu
Oğlak 16 Okul sahası jimnastik kıyafetinde oğlanlarla ve kızlarla dolu
Oğlak 17 Bir kız gizlice çıplak yüzüyor
Oğlak 18 İngiliz bayrağı yeni bir İngiliz savaş gemisinde dalgalanıyor
Oğlak 19 Beş yaşlarında bir çocuk bakkaliye ile dolu kocaman bir alışveriş torbası taşıyor
Oğlak 20 Gizli bir koro dini ayinde şarkı söylüyor
Oğlak 21 Bayrak yarışı
Oğlak 22 Bir general yenilgiyi zarafetle kabul ediyor
Oğlak 23 Bir asker savaşta iki cesaret ödülü alıyor
Oğlak 24 Manastıra giren bir kadın
Oğlak 25 Değerli süslü halılarla dolu bir dükkandaki oryantal halı satıcısı
Oğlak 26 Bir şelalenin sisinde dans eden bir doğa ruhu
Oğlak 27 Dağda bir hac yolculuğu
Oğlak 28 Büyük kuş kafesi
Oğlak 29 Çay yapraklarını okuyan bir kadın
Oğlak 30 Büyük bir firmanın müdürleri gizli bir konferansta buluşuyor

Kova

Kova 1 Eski bir kerpiç kilise
Kova 2 Beklenmedik bir gök gürültülü fırtına
Kova 3 Donanma firarîsi
Kova 4 Hindu Şifacı
Kova 5 Atalar Konseyi
Kova 6 Maskeli bir figür gizemli bir oyunda ritüel hareketleri yapıyor
Kova 7 Yumurtadan doğmuş bir çocuk
Kova 8 Vitrinde güzel cüppe giydirilmiş balmumu mankenler
Kova 9 Bir bayrağın kartala dönüştüğü görülüyor
Kova 10 Kısa süreli olduğu kanıtlanan bir popülerlik
Kova 11 Sessiz saatte, bir adam hayatını değiştirebilecek yeni bir ilham alıyor
Kova 12 Uçsuz bucaksız bir merdivende insanlar yukarı doğru derecelendirilmiş
Kova 13 Bir barometre
Kova 14 Tünele giren bir tren
Kova 15 Çitte oturan iki muhabbet kuşu mutlu bir şekilde şarkı söylüyor
Kova 16 Masasında oturan büyük bir iş adamı
Kova 17 Nöbet tutan bir bekçi köpeği sahibini ve mallarını koruyor
Kova 18 Maskeli baloda bir adamın maskesi düşüyor
Kova 19 Bir orman yangını söndürülüyor
Kova 20 Büyük beyaz bir güvercin mesaj getiriyor
Kova 21 Hayal kırıklığına uğramış ve gözü açılmış bir kadın cesaretle boş görünen bir hayata bakıyor
Kova 22 Bir halı yere serilmiş, çocuklar üzerinde oynasın diye
Kova 23 Büyük bir ayı yere oturmuş ve tüm pençelerini sallıyor
Kova 24 Bir adam tutkularına sırt çeviriyor ve tecrübelerinden gelen derin bilgeliği öğretiyor
Kova 25 Sağ kanadı daha mükemmel biçimlendirilmiş bir kelebek
Kova 26 Bir arabanın baterisini hidrometreyle test eden bir araba tamircisi
Kova 27 Taze menekşelerle dolu bir eski çömlek kâse
Kova 28 Kışın odun tedarikini garantiye almak için düşürülen ve kesilen bir ağaç
Kova 29 Kozadan çıkan bir kelebek
Kova 30 Ay ile aydınlanan tarlalar, bir zamanlar Babil’di, beyaz çiçek açıyor

Balık

Balık 1 Kalabalık bir pazar yeri
Balık 2 Avcılardan saklanan bir sincap
Balık 3 Taş kesilmiş bir orman
Balık 4 İki deniz kenarı tatil yerini birbirine bağlayan dar bir geçitte yoğun araba trafiği
Balık 5 Kilise kermesi
Balık 6 Ordu subaylarının tam kostümlü geçit töreni
Balık 7 Bir ışık hüzmesi tarafından aydınlatılan Haç, deniz ve sis ile çevrelenmiş kayaların üzerinde duruyor
Balık 8 Borazan çalan bir kız
Balık 9 Yarış başlıyor: Rakiplerini geride bırakmak için, jokey atını müthiş hız için mahmuzluyor
Balık 10 Bulutlarda bir havacı
Balık 11 Dar bir yolda seyahat eden adamlar, aydınlanmayı arıyor
Balık 12 Bir okült kardeşliğin mabedinde inisiyelerin sorgulaması
Balık 13 Bir kılıç, çok sayıda savaşta kullanılmış, bir müzede
Balık 14 Tilki kürküne sarılmış bir hanım
Balık 15 Bir subay bir simüle saldırıda adamlarına talim yaptırıyor
Balık 16 Sessiz bir anda, yaratıcı bir birey ilham akışını deneyimliyor
Balık 17 Bir Paskalya gezisi
Balık 18 Kocaman bir çadırda dini toplantı düzenleyicileri olağanüstü performansla toplantılarını düzenliyor
Balık 19 Bir usta çırağını eğitiyor
Balık 20 Akşam yemeği için kurulmuş bir masa
Balık 21 Küçük beyaz bir kuzu, bir çocuk ve Çinli hizmetçi
Balık 22 Sina dağından yeni kanunu indiren bir Peygamber
Balık 23 Ruh çağıran bir medyum seans yapıyor
Balık 24 Meskun bir ada
Balık 25 Ruhban sınıfının tasfiyesi
Balık 26 Yeni Ay insanlara değişik projelerinde ilerlemelerinin zamanının geldiğini açığa çıkarıyor
Balık 27 Hasat Dolunayı gökyüzünü aydınlatıyor
Balık 28 Dolunay altındaki bereketli bir bahçe
Balık 29 Prizmadan geçine pek çok renge ayrılan bir ışık
Balık 30 Surata benzeyen görkemli kaya formasyonu, ona benzemeye başlayan bir çocuk tarafından idealize ediliyor

© Tercümeler Efe Erten’e aittir. Listenin izin alınmadan kopyalanması suç teşkil eder.

Fotoğraf: Harran Üniversitesi harabeleri (2015, anonim), Marc Edmund Jones’un kitabı, Lynda Hall’un kitabı, Elsie Wheeler ve Marc Edmund Jones

 

Kaynakça

Jones, Marc Edmund. The Sabian Symbols in Astrology. Aurora Press, 1993.

Hill, Lynda, and Richard Hill. The Sabian Symbols as an Oracle. Hill & Hill, 1995.