Özel Kavuşumla Doğanlar 2: Satürn Neptün Kavuşumu

01bce4cc996f1d58d7841ac3941aeeb7.jpg

Özel Kavuşumla Doğanlar 2: Satürn Neptün Kavuşumu

 

Yazı dizisinin ikinci bölümünde Satürn Neptün Kavuşumuyla doğanlardan bahsedeceğiz.

 

Satürn Neptün 35-37 yılda bir kavuşur.

 

Kimde var?

  • 1952, 1953 (Terazi)

  • 1989 (Oğlak)

Anlamı:

·                Hayalleri gerçekleştirmek

·                En sağlam yapıların bile dağılması

 

Doğum Haritasında Satürn Neptün Kavuşumuna sahip kişiler:

-Bulanık sınırlara sahiptir

-Eski yapıları çözer

-Sorumlulukla kendini adar

-Bir ideali ete kemiğe büründürür

 

Doğum Haritasında Satürn Neptün Kavuşumuna sahip olanlar, hayatlarında bir konuda özlemler, beklentiler, fanteziler ve hayaller ile hareket eder. Devamında fiziki dünyanın somut gerçekliği, bu hayalleri imtihana tabi tutar. Hayal kırıklığı yaşanır. Hangi konuda hayal ve hayal kırıklığı yaşandığını Doğum haritasında bulunduğu ev, hayallerin mahiyetini de bulunduğu burç belirler.

 

Doğum Haritasında Satürn Neptün Kavuşumuna sahip olanlar bir hayali gerçekleştirme gücüne sahiptir. Neptün ilahî işareti, iç sesi ve doğada akışta olan enerjileri gösterir. Satürn de bu işaretleri, sesi ve enerjileri yakalayıp bunlara bir form vermeyi gösterir. İlahî olana biçim verilir. Akıştaki enerji kristalize edilir. İdealler yapılandırılır. Hayaller somutlaştırılır. Esinlenilen şeyler ete kemiğe büründürülür. Hangi konuda “hayalin gerçekleştirileceğini” bu kavuşumun bulunduğu burç ve ev belirler.

 

Doğum Haritasında Satürn Neptün Kavuşumuna sahip olanlar kendi sınırlarının eriyeceğini kabul etmek zorundadır. Sınırlar, sınırsızlık tarafından tehdit edilir. Yapı çözülür. Güvenlik yerini güvensizliğe bırakır. Katı olan, akışkan hâle gelir. Net olan, bulanıklaşır. Ayağın altındaki sağlam zemin kayganlaşır. Gürül gürül akan bir heyelan, sağlam bir zemin bırakmaz. Her şey kayar. Amorf, biçimsiz, heyûlâ gibi, anlaşılmaz, belirsiz ve ürkütücü bir kaos hüküm sürer. “Güvenlik vaat eden her şey yok olur. En sağlam yapılar bile dağılır.” Bu çözülüp eriyecek konuyu ev ve burç belirler.

 

Doğum Haritasında Satürn Neptün Kavuşumuna sahip olanlar bir konuda evrenin akışıyla uyum içinde yaşamayı öğrenmelidir. Spiritüel deneyimlere açık olmalıdır. Kendi sınırlarının ötesini hissedebilmelidir. Aslında ayık olanın sarhoş, sarhoş olanın ayık olduğunu idrak etmelidir. Zâhirî olanın ötesine geçip Bâtınî olanı fark edebilmelidir. Allah, kullarının gözüne perde indirmiştir. İnsan tüm renkleri, ses dalgalarını, boyutları, kokuları ve diğer uyaranları duyumsayamaz. Daha doğrusu, insan sadece duyumsadığı şeyleri bir girdi olarak sinir sistemine alır, beyne ulaştırır, akıl/mantıkla işler ve bir algı oluşturur. Duyularımız kusurlu ve sınırlı olduğu için bu algı da hatalı ve kısıtlı olmak zorundadır. Satürn Neptün Kavuşumuyla doğanlar, bu duyularının ötesini görebileceklerini idrak etmelidir. Allah daha geniş skalada bir algıyı mümkün kılmıştır. Bunun için duyu-ötesini deneyimlemek gerekir. Bu duyu-ötesi algının hangi konuda ve süreçte olacağını burç ve ev belirler.

 

Doğum Haritasındaki Satürn/Neptün’e verilecek olumsuz cevap tüm sezgilerini, iç sesini, alıcılığını ve duyarlılığını bastırmaktır. Gözle görülemeyen, elle tutulamayan enerjileri görmezden gelmektir. Akışı fark edememektir. Kabullenme zorluğu yaşanır. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak ve aşırı katılaşma deneyimlenir. Satürn/Neptün’ün bir başka tehlikesi suçluluk duygusudur. Bir konuda ödevlerini yapmadığı, görevlerini yüz üstü bıraktığı ve yükümlülüklerini yerine getiremediği hissine kapılır. Utanç ve suçlulukla dolar. Keder, depresyon, paranoya, korku, kaygı ve endişe yaşanır. Bunların hangi konuda olacağını ev ve burç belirler.

 

Doğum Haritasındaki Satürn/Neptün’ü sağlıklı kullanmak için bir hayali gerçekleştirmeye odaklanmak gerekir. İnsan bu hayale sorumlulukla kendini adamalıdır. Ne yaparsa yapsın bu hayali inşa etmeye çabaladığı sırada, güvenlik vaat eden her şey yok olacak ve en sağlam yapılar bile dağılacaktır. Burada insanın yapması gereken hayal kırıklığında ıztırap çekmek yerine durumu kabullenip hayatın sunduğunu yapılandırmaktır. Bunun için akışta kalmak, şimdiki zamanda bulunmak, pür dikkat çevresindeki şeyleri fark etmek, yani “mindfulness” gerekir. Allah’ın işaretlerini iyi izlemek, bunlarla yolunu bulmak, yani doğru zamanda doğru şeyi yapılandırmak şarttır. Bu konuda özveri, sabır, dayanıklılık, çalışkanlık, duyarlılık ve alıcılık kişinin kullanacağı kaynaklarıdır. O zaman bu konuda idealist bir gerçeklik yaratılır. Hayaller gerçekleştirilir. Bu sürecin sıfatlarını ve yaşam alanını, burç ve ev belirler.

 

1952, 1953 ve 1989’da doğanlar bu süreci ne açıdan farklı yaşıyor?

 

1952 ve 1953’te doğanların Satürn Neptün’ü Terazi’de kavuşuyor. Bu grup, öteki insanı fark etmek, onun ayrı bir birey olarak farklı isteklere ve ihtiyaçlara sahip olduğunu anlamak, onunla çift olmak, birebir ilişki yaşamak, uyum sağlamak, dengeyi ve ölçüyü tutturmak ve ahenk yaratmak konusunda “hayalini gerçekleştirmelidir.” Bu hayali sorumlulukla yapılandırana kadar bir çok beklentiye, özleme, hayale ve ezberlenmiş şablona sahiptir. Bir ilişki nasıl olmalıdır? Bir eş nasıl olmalıdır? Nasıl uyum sağlanır? Nasıl denge tutturulur? Adalet nedir? Hak hukuk nasıl sağlanır? Gibi konularda kafasında zaten bir model vardır. Ancak buna sahip değildir. Bu ezberlenmiş kalıbı arar. Elinde olmadığı için ızdırap çeker. Buna uygun adayları ve durumları bulduğunu sanar. Bir süre bir hayal içinde yaşar. Ancak er ya da geç gerçekler kendini gösterdiğinde bu adayların hiç de kafasındaki şablona uymadığı ortaya çıkar. Hayal kırıklığı yaşanır. Fark edilmesi gereken şudur: Belki de özlemini duyduğu şablon yanlıştır. Şimdi Allah’ın ona sunduğunu kabul etmek ve bunun sorumluluğunu alıp bunu yapılandırmak zamanıdır. Bu grup “ideal bir eş”, “mükemmel bir evlilik”, “harika bir ilişki”, “süper bir ortaklığın” hayalini kurmak yerine, iç sesini dinleyip, Allah’ın işaretlerini izleyip ona sunulan ilahî birlikteliği fark etmelidir. Bunun için sabırla çaba sarf etmeli, bunu sağlam bir şekilde yapılandırmalıdır. Bu olana kadar evlilik kurumu dağılabilir. Ortaklıklar çözülebilir. En sağlam birliktelikler bile dağılır. Uyum, barış ve ahenk adına tüm güvenlik modelleri yok olur. Bu sebeple bu kişi evlilikten, ilişkiden, öteki insanla birleşmekten ve uyumluluktan korkabilir. Bunu yapmadığı için suçluluk hissedebilir. Uyumu akışta kalarak inşa etmek zorundadır.

 

1989’da mevzu «hedefini yapılandırmaktır.» Bu grubun imtihandan geçen konusu kariyer, toplumsal başarı ve hedeftir. Bu kişiler, babaları, toplum ya da gelenek tarafından tanımlanmış bir statü, itibar, prestij ve saygınlık modelinin hayalini kurar. Eğer babalarının gönlünden geçen bir hedefe sahip olsalar mutlu olacaklarını zannederler. Diğer insanların korkacakları, saygı duyacakları ve önünü ilikleyecekleri bir kariyer pozisyonuna gelmenin özlemini çekerler. Ancak buna sahip olmadıkları için hem suçluluk duyar hem de ıztırap çekerler. Tam böyle bir kariyer ya da hedef ile karşı karşıya geldiklerini düşündüklerinde, fazla sorgulamadan bu meslekle büyülenip “bu sefer başardım” hissine kapılırlar. Ancak gerçekler ortaya çıktığında hayal kırıklığı yaşanır. Bu grubun yapması gereken, babalar, toplum veya gelenek tarafından belirlenmiş statü, itibar, prestij, saygınlık ve başarı modellerinden vazgeçmektir. Kendine uygun bir hedef belirlemektir. Bu konuda akışta kalmak, Allah’ın sunduğu işaretleri izlemek ve iç sesinin rehberliğini takip etmek gerekir. Bu olana kadar kariyer, hedef, başarı ve saygınlık konusunda en sağlam yapılar bile dağılır. Güvenlik vaat eden tüm kariyer yolları er geç yok olur. Çünkü Oğlak’ta Satürn/Neptün’e sahip kişinin sadece güvenlik vaat ettiği için babası tarafından belirlenmiş veya toplumun dayattığı bir hedefe kendini mahkûm etmeye hakkı yoktur. Bu kişiler kendi doğalarına uygun bir hedefi yapılandırmakla sorumludurlar. Kendine uygun bir kariyer hayalini gerçekleştirmekle görevlidirler.

 

Bu yazıda verilen yıllar, o yılın tamamını değil, sadece belli bir kısmını kast etmektedir. Sizin Doğum Haritanızda Satürn Neptün Kavuşumu var mı kontrol etmek için Doğum Haritanızı çıkarın.

 

Sizin Doğum Haritanızda Satürn Neptün Kavuşumu var mı?

 

Hangi burçta?

Hangi evde?

Bu açıyı nasıl yaşıyorsunuz?

Bu yazının altına yorum olarak paylaşırsanız, geribildiriminizle bizleri zenginleştirebilirsiniz.

 

Tablo: " Deep as Hell Kettles”, Tiffany Turrill

 

Kaynakça

 

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

 

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004