Özel Kavuşumla Doğanlar 1: Satürn Plüto Kavuşumu

GOYA_-_El_aquelarre_(Museo_Lázaro_Galdia

Özel Kavuşumla Doğanlar 1: Satürn Plüto Kavuşumu

 

Bu yazı dizisinde çok ender rastlanan yavaş gezegen kavuşumu anında doğanlardan bahsedeceğim.

 

Ele alacağımız ilk özel kavuşum Satürn Plüto Kavuşumu.

 

Satürn Plüto 32-38 yılda bir kavuşur.

 

Kimde var?

  • 1946, 1947, 1948 Doğumlular (Aslan)

  • 1982, 1983 (Terazi)

  • 2020 (Oğlak)

 

Anlamı:

  • Dönüşümün inşa edilmesi

  • Çürüyen bir şeyin kesilip atılması

 

Doğum Haritasında Satürn Plüto Kavuşumuna sahip kişiler:

-Dönüşümü yapılandırma gücüne sahiptir

-Biçimi (formu) dönüştürür

-Sabırla dönüşür

-Gücün sınırlarını öğrenir

 

Doğum Haritasında Satürn Plüto Kavuşumuna sahip olanların hayatında bir konuda «somut yapıların kalıcı ve geniş çaplı dönüşümü» teması tecrübe edilir. Bu konuyu Doğum haritasında bulunduğu ev, süreci de bulunduğu burç belirler.

 

Doğum Haritasında Satürn Plüto Kavuşumuna sahip olanlar daha derin bir gerçek uğruna eski yapılardan vazgeçer. Bırakmayı bilir. Miadını doldurmuş yapılar elenir. Vazgeçilecek eski yapının ne olduğunu, bu kavuşumun bulunduğu burç ve ev belirler.

 

Doğum Haritasında Satürn Plüto Kavuşumuna sahip olanlar kendi güçlerinin sınırını öğrenmek zorundadır. Bu yolda güç savaşına girerler. Yıkıcılık, tahrip edicilik, zulüm, gaddarlık, diktatörlük ve zarar verme eğilimi görülebilir. Takıntı, saplantı, kin ve intikam tecrübe edilebilir. Satürn Plüto Kavuşumuna sahip kişi bu eylemlerde bulunan kişi de olabilir, maruz kalan da. Temayı ev ve burç belirler.

 

Doğum Haritasında Satürn Plüto Kavuşumuna sahip olanlar bir konuda «ölüm» (Satürn) ve «yeniden doğumu» (Plüto) deneyimler. Bir konuda alışılmış şeyler, gelenekler ve eski yapı tamamen yıkılır; yerine yepyeni doğar. Eski olan yok edilir. «Büyük Yıkım» yaşanır. Böylece yeni doğabilir. Konu ev ve burç tarafından belirlenir.

 

Doğum Haritasındaki Satürn/Plüto’yu sağlıklı kullanmak için tek bir konuya odaklanıp orada «dönüşümü yapılandırmak» gerekir. Dayanıklı, kırılmaz, yıkılmaz, dirençli, kararlı ve kendini disipline eden bir üslupla dönüşüm geçirmek gerekir. Krizlerden dayanıklılıkla çıkmak gerekir. Öz kısıtlama yeteneği zor koşullara sabırla dayanma gücü verir. Böylece en zor felaketlerden daha da güçlenerek ve evrim geçirerek çıkılır.

 

1947, 1982 ve 2020’de doğanlar bu süreci ne açıdan farklı yaşıyor?

 

1946, 1947, 1948’de doğanların Satürn Plüto’su Aslan’da kavuşuyor. Bu grup, kendini ifade etmek, kendi içindeki yaratıcılığı ortaya koymak ve kendini sahnelemenin riskini almak sürecinde güç ve acizlik deneyimleri yaşar. Kendi içlerindeki samimiyeti ve içtenliği dışarı çıkarmak konusunda mevcut tüm yapıları yıkılmak zorundadır. Sahne, sanat, performans, ifade ve yaratıcılık konusunda eski sistem miadını doldurmuştur. İlgi odağı olmak, alkışlanmak, dikkat çekmek konusunda çürüyen bir şeyler vardır. Bunlar kesilip atılmalıdır. Ego konusunda «ölüm» ve «yeniden doğumu» yaşamak zorundadırlar. Benliğin dönüşümü yapılandırılmalıdır. Eski organizasyon, yönetme ve liderlik modelleri terk edilmelidir. Yönetimler kalıcı olarak değişir. Kendini sevme, narsizim, enâniyet, kibir ve gurur alanlarında yaşanan zorlayıcı deneyimler insana egosunun gücünün sınırlarını öğretir. Ego sebepli güç savaşları yaşanır. Bu insanlar kendileriyle aşırı meşgul olabilir, kendileriyle ilgilenmeyi takıntı halinde getirmiş olabilirler. Bu ego «büyük yıkımı» yaşar ve dönüşür. Yeni, daha sağlıklı bir benlik kavramı inşa edilir.

 

1982 ve 1983’te mevzu «öteki insanı anlamaktır.» Bu grubun imtihanden geçen konusu evlilik ya da uzun süreli ilişkidir. Eş ile güç savaşlarına girerler. Bir ilişki içindeyken güçlerinin sınırlarını öğrenirler. Sevgili olmak, evli olmak ve ilişkide olmak konusunda “dönüşüm yapılandırılmalıdır.” Aksi takdirde «ne pahasına olursa olsun barış» yaklaşımıyla hoşnutsuzluklar dile getirilmez, birikir, içten içe çürür ve bu “çürümüş ilişki kesilip atılmak” zorunda kalınır. Hak hukuk saplantısına düşmek, hesap defteri tutmak ve verirken karşılık beklemek gölgelerine düşülebilir. Eşe gaddarlık, zulüm ve yıkıcılık gösterilebilir. Evliliğin biçimi dönüşür. Evlilik kurumu kalıcı ve kapsamlı olarak dönüşür. Evlilikte miadını doldurmuş eski gelenekler, görenekler ve adetler yıkılır. Yeni bir sevgi ve ilişki kavramı doğar. Evlilik diye ima edilen aynı zamanda, metaforik olarak unsurlar arasında ahenk yaratmak, benzemezleri uzlaştırmak ve her türlü uyumluluk süreçleridir. Bu grubun dönüşümünü yapılandırdığı bir konu da barıştır.

 

2020’de doğan grup, hedefini dönüştürür. Toplum tarafından belirlenmiş statü, itibar, prestij, saygınlık ve başarı modelleri yıkılır. Eski statü sembolleri çöker. Eski yapı tümden yerle bir olur. Her şey altüst olur. Eski gelenekler, ihtiyarlar, yaşlılar ve kurallar darmaduman olur. Yeni bir medeniyet inşa edilir. Bu grup en kaotik ve adaletsiz dönemde doğup bu dönemin enerjisini kristalize ettiği için, özellikle fiziksel güvenlik ve sosyal saygınlık konusunda zorluk yaşar. Toplumda başarıyla zirveye çıkmak konusunda güçsüzlük ve acizlik deneyimi yaşarlar. Eski yıllardan gelen kariyerde başarılı olma formülleri işe yaramaz. Yeni bir hedef ve hedefe çalışkanlıkla, adım adım gitme modeli inşa etmek zorundadırlar. Eski devletler, hükümetler, yöneticiler, sektörler, kariyerler ve sınırlar çöker. Bu kişiler de hayatında disiplin, yönetme, sınır koyma ve disiplin konusunda zorlayıcı krizler yaşar. Bu temaları dönüştürmek mecburiyetindedirler. Kendine has bir kariyer yolu çizmek, kendine uygun hedef belirlemek ve bu hedefe azimle gitmek konusunda derin, kapsamlı ve kalıcı bir dönüşüm inşa ederler. Kariyer kavramı yeniden biçimlendirilir. Yeni bir başarı kavramı doğar. Yeni bir saygınlık modeli oluşur.

 

Bu yazıda verilen yıllar, o yılın tamamını değil, sadece belli bir kısmını kast etmektedir. Sizin Doğum Haritanızda Satürn Plüto Kavuşumu var mı kontrol etmek için Doğum Haritanızı çıkarın.

 

Sizin Doğum Haritanızda Satürn Plüto Kavuşumu var mı?

 

Hangi burçta?

Hangi evde?

Bu açıyı nasıl yaşıyorsunuz?

Bu yazının altına yorum olarak paylaşırsanız, geribildiriminizle bizleri zenginleştirebilirsiniz.

 

Tablo: "Witches' Sabbath", 1797-1798, Francisco Goya

 

Kaynakça

 

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

 

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004