Özel Kavuşumla Doğanlar 4: Satürn Uranüs Kavuşumu

Begin-Again1500.jpg

Özel Kavuşumla Doğanlar 4: Satürn Uranüs Kavuşumu

 

Yazı dizisinin dördüncü bölümünde ele alacağımız özel kavuşum Satürn Uranüs Kavuşumu.

 

Satürn Uranüs 45 yılda bir kavuşur.

 

Kimde var?

·                1987 ve 1988 (Yay)

·                1988 ve 1989 (Oğlak)

 

Anlamı:

·                Özgürlüğün kısıtlanması

·                Birey olmanın sorumluluğunu alma

 

Doğum Haritasında Satürn Uranüs Kavuşumuna sahip kişiler:

-Geçmiş ile barışık yenilikler önerir

-Uygulanan reformlar yapar

-Bireyliğini yapılandırır

-Özgürlüğün sınırlarını öğrenir

 

Doğum Haritasında Satürn Uranüs Kavuşumuna sahip olanların hayatında bir konuda «birey olmanın sorumluluğunu alır.» Bu konuyu Doğum haritasında bulunduğu ev, süreci de bulunduğu burç belirler.

 

Doğum Haritasında Satürn Uranüs Kavuşumuna sahip olanlar orijinalliğini çabayla, emekle ve disiplinle yapılandırır. Ne açıdan farklı olduğunu göstermenin sorumluluğunu alır. Farklılığını ete kemiğe büründürür. Hangi konuda farklılığını somutlaştıracağını bu kavuşumun bulunduğu burç ve ev belirler.

 

Doğum Haritasında Satürn Uranüs Kavuşumuna sahip olanlar kendi özgürlüklerinin sınırlarını öğrenmek zorundadır. Kurallar, hürriyetini engeller. Yasalar, bağımsızlığını kısıtlar. Kaideler, serbestliğe ket vurur. Neticede, insan kendisi de özgürlüğünü bastırmaya başlayabilir. Bireyliğini baskılar. Farklılığının reddedileceğinden korkar. Özgürlüğünün kısıtlanacağı konuyu ev ve burç belirler.

 

Doğum Haritasında Satürn Uranüs Kavuşumuna sahip olanların, bir konuda istikrarı (Satürn) darmaduman (Uranüs) olur. Süreklilik kesintiye uğrar. Eski ve yeni karşı karşıya gelir. Yaşlı ruh ile genç ruh çarpışır. Tutuculuk ve reformculuk çelişir. Gelenekçilik ile Modernizm yarışır. Kutunun dışındaki, kutunun sınırlarını tehdit eder. Kural ve kuraldışı çatışır. Anormal, normale meydan okur! «Normalin» yeniden tanımlanması gerekeceği konuyu burç ve ev belirler.

 

Doğum Haritasında Satürn Uranüs Kavuşumuna sahip olanların düşebileceği gölgeler şöyledir: Hayatta bir konuda, geleneksel yapı, insanın farklılığını bastırır. Süper-ego, bireyliğe ket vurur. Kişi bu süper-egoyu temsil eden otorite figürleri ile çatışır. Süper-egoyu fazla içselleştirirse, o zaman görev duygusu, kendi özgürlüğünü kendisinin bastırmasına sebep olur. Farklılığını ifade etmekten korkar. Daha temel düzeyde, farklı olmaktan korkar. Özgür olmaktan korkar. Bu korkunun yaşandığı konuyu ev ve burç belirler.

 

Doğum Haritasında Satürn Uranüs Kavuşumunun negatif tezahürü, «Tahrîbat-ı isyan»dır. İnsan bir konuda özgürlüğünü ifade edemediği durumlarda her şeyi yıkarcasına başkaldırır. Kanunları çiğner. İsyan eder. Anarşi çıkarır ve bozgunculuk yapar. Tüm mevcut sistemleri yıkmak ister. İşe yarayan yapıları bile darmadağın eder. Sırf isyan etmek için, sebepsiz yere, işleyen düzenleri bile bozar. Konuyu burç ve ev belirler.

 

Doğum Haritasında Satürn Uranüs Kavuşumu, insanın elinde olmayan engelleri de gösterebilir. Bu durumda bir konuda yapı çatırdar. Sağlam olan kırılır. Geniş ve sert tabakalar çatlar. Büyük kaya kütleleri parçalara ayrılır. Uzun süredir biriken gerilim birden bire serbest kalır, fay hatları aracılığıyla patlar. Konuyu burç ve ev belirler.

 

Doğum Haritasındaki Satürn/Uranüs’ü sağlıklı kullanmak için «zincirlerini kopartmak» gerekir! İnsan bir konuda özgürlüğünü inşa etmelidir. Bu alanda özgürlük için çaba harcanmalıdır. Hürriyet için planlı, programlı, metodik bir emek verilir. Serbestiyet için gayret gösterilir. Bağımsızlık için sıkı çalışılır. Böylece eski yapılar yıkılır ve yeni olan inşa edilir. Bu konuyu burç ve ev belirler.

 

Doğum Haritasındaki Satürn Uranüs Kavuşumu verimli kullanmak için düşünülebilen sınırların ötesine bakmak gerekir. Bir konuda kapsamın dışında çıkılır. Böylece icat yapma şansı vardır! Bu havada kalan, soyut bir icat değildir. Bu gayet somut ve uygulanabilir bir icattır. Teori pratiğe dökülür. Gerçekçi buluşlara imza atılır. Bir alanda, fiziki dünyada realize edilebilir yenilikler yapmak gerekir. Bunlar iyice düşünülmüş, olgun ve ayakları yere basan reformlar olmalıdır. Satürn ve Uranüs’ün olumlu kaynaşmasında, geleneğe saygılı bir ilericilik görülür. Mevcut yapıyı muhafaza eden ıslâhatlar icra edilir. Geçmişle barışık reformlar yapılır. Statükoyu tehdit etmeyen, herkesin hayat kalitesini artıran ve özgürlüğünü genişleten revizyonlarda bulunulur. Bu konuyu burç ve ev belirler.

 

1987, 1988 ve 1989’da doğanlar bu süreci ne açıdan farklı yaşıyor?

 

1987’de doğanların tamamının ve 1988’de doğanların bir kısmının Satürn Uranüs’ü Yay’da kavuşuyor. Bu grubun meselesi din, inanç, hayat felsefesi, yaşam prensipleri ve etik değerler konusunda özgürlüğünü inşa etmektir.

 

1988’de doğanların bir kısmının ve 1989’da doğanların tamamının Satürn’ü ve Uranüs’ü Oğlak’ta kavuşuyor; hatta Neptün’le beraber çok ender rastlanan bir üçlü kavuşum gerçekleştiriyorlar. Bu çok az karşılaşılan grubun meselesi toplum, gelenek, babalar ve aile tarafından belirlenmiş statü, itibar, prestij, saygınlık ve başarı modellerini idealize etmek ve bu sebeple hedef konusunda kendi özgürlüğünü kısıtlamaktır.

 

Bu yazıda verilen yıllar, o yılın tamamını değil, sadece belli bir kısmını kast etmektedir. Sizin Doğum Haritanızda Satürn Uranüs Kavuşumu var mı kontrol etmek için Doğum Haritanızı çıkarın.

 

Sizin Doğum Haritanızda Satürn Uranüs Kavuşumu var mı?

 

Hangi burçta?

Hangi evde?

Bu açıyı nasıl yaşıyorsunuz?

Bu yazının altına yorum olarak paylaşırsanız, geribildiriminizle bizleri zenginleştirebilirsiniz.

 

Tablo: "Begin Again", 2012, Jeremy Geddes

 

Kaynakça

 

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

 

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004