Seçim Astrolojisinde Genel Prensipler

Ambrogio_Lorenzetti_002-detail-Temperanc

Seçim Astrolojisinde Genel Prensipler

 

Seçim Astrolojisi (Electional Astrology), bir işi başlatmadan önce en elverişli zamanı seçmek için kullanılan astroloji dalıdır. Seçim Astrolojisini işi, en istenen sonucu verecek zamanı bulmaktır. Bu yöntemle evlenme tarihi veya bir şirket kurma tarihi gibi önemli zamanlar en bereketli sonucu alacak şekilde belirlenebilir.

 

Bu derleme, Seçim Astrolojisine bir giriş niteliğinde, bir işe başlarken en elverişli zamanı seçmek için genel prensiplerin neler olduğunu açıklayacaktır. Bu derleme oluşturulurken Dorotheus of Sidon, Vivian Robson, Steven Forrest, Lee Lehman, John Frawley ve Chris Brennan’ın Seçim Astrolojisiyle ilgili kitapları ve makaleleri kullanılmıştır.

 

Bir uyarıda bulunmakta fayda var: Bu prensipler sadece seçim astrolojisi konseptiyle okuyucunun tanışması ve kavrama bir giriş yapması içindir. Gerçekten Seçim Astrolojisi yapabilmek için, her spesifik başlatılacak iş için gerekli özel kuralları çok iyi bilmek ve defalarca bu konularda seçim haritaları çıkararak tecrübe kazanmak gerekir.

 

Seçim Astrolojisinde öncelikle neyin seçildiğine bakılmalıdır. Seçilen konu evlilik, bir şirket kurma, kontrat imzalama, bina inşaatında temel atma, ev kiralama, borç alma, işçi işe alma, eşya satın alma gibi pek çok konudan biri olabilir. Dikkat edilecek birinci husus, seçim astrolojisi teknikleri kullanılarak seçilen haritanın, seçilen konuya benzemesidir. Örneğin bir evlilik tarihi belirleniyorsa, seçilen haritadaki gezegenlerin, evlerin, açıların yerleşimi bir evliliğe, hatta iyi bir evliliğe benzemelidir. Ya da bir şirket kuruluyorsa, harita şirketin ticaretini yaptığı alana ve o alanda başarılı bir şirkete benzeyen bir harita olmalıdır.

 

Doğum Haritası ve Dünyasal Haritalar

 

Seçim Astrolojisinde sıklıkla sadece seçilen anın haritasını çıkarma ve bu haritayı sadece kendi içinde değerlendirme hatasına düşülmektedir. Vivian Robson, Steven Forrest, John Frawley ve Lee Lehman’ın uyardıkları üzere, seçim haritası Doğum Haritasıyla beraber düşünülmelidir.

 

Doğum haritasında vaat edilmeyen bir şey seçim astrolojisiyle gerçekleştirilemez.

 

Seçim haritasındaki gezegenler Doğum Haritasındaki önemli gezegenlere zarar veren açılarda bulunmamalıdır. Ayrıca Doğum Haritasındaki yükselen yöneticisi veya seçilen konuya ait ev ve yöneticisi, seçim haritasında güçlendirilmelidir. Steven Forrest, seçim haritasını, Doğum Haritasına yapılan bir transit gibi düşünmeyi ve o şekilde yorumlamayı tavsiye etmiştir. John Frawley ise özellikle Satürn gibi malefik gezegenleri 12.ev gibi yerlere kapatırken iki kere düşünmek gerektiğini, eğer bu gezegen Doğum Haritasında MC gibi bir kariyer göstergesini yönetiyorsa bir iş kurma haritasında bunu 12.eve yerleştirmenin çok hatalı olacağını söylemiştir. Aynı şekilde Doğum Haritasında yükselen yöneticisi olan bir gezegeni seçim haritasında güçsüz ve zarar gördüğü bir yere konumlandırmak hatalıdır. Doğum Haritasındaki yükselen ve Doğum haritasındaki ışıklar (Güneş ve Ay) seçim haritasıyla güçlendirilmelidir. Bu örnekler gösteriyor ki, bir seçim haritası oluşturulacağı zaman öncelikle seçim haritası oluşturulan kişinin Doğum Haritası çok iyi çalışılmış olmalıdır.

 

Vivian Robson ve Lee Lehman, Seçim haritasını aynı zamanda Dünyasal Haritalarla (Mundane Charts) birlikte düşünmek gerektiğini söyler. Yani en son yaşanan lunasyonlar (Yeni Ay, Dolunay, Tutulmalar) ve Ingress haritalar, ve bunların yöneticileri seçim haritasıyla iyi ilişkide ve güçlü yerleştirilmiş olmalıdır.

 

 

Temel Prensipler

 

Seçim Astrolojisindeki genel prensipleri açıklayan yukarıdaki yazarların hepsinin hemfikir olduğu hususlar şöyledir:

 1. Yükseleni güçlendirmek

 2. Ay’ı güçlendirmek

 3. Seçilen konuya ait evi güçlendirmek

 

Bu yöntemleri açıklamadan, önce şu hususu akılda tutmakta fayda var: Tüm bu prensiplerin hepsini tatmin eden bir gün seçmek imkânsız. Tüm yükümlülüklere uyan bir harita seçmek mümkün değil. Bu sebeple hem seçerken “ne istenildiğine” dikkat etmek gerek, hem de verilen zaman aralığında eldeki ihtimallerin en iyisini bulmakla uğraşıldığının bilincinde olmak gerekir.

Güçlendirme

 

Öncelikle güçlendirmenin ne olduğunu açıklamak gerekir. Bir gezegeni güçlendirmek için:

 • Temel asaletleri (yönetici, yücelme, üçlü, term, face) açısından güçlendirmek

 • Temel asalet açısından zayıflığı olmamasını (zararda, düşük) sağlamak

 • Köşe eve koymak

 • Son (düşen) eve koymamak

 • Benefik Venüs ve Jüpiter’den uyumlu yaklaşan açı almasını sağlamak

 • Malefik Mars ve Satürn’den uyumsuz yaklaşan açı almamasını sağlamak

 • Malefik Mars ve Satürn ile hiç açı yapmamasını sağlamak

 • Doğru harekette olmasını sağlamak

 • Retro olmamasını sağlamak

 • Güneş Işınlarının dışında olmasını, yani Güneş’e 15 dereceden daha uzak olmasını sağlamak

 

Bir evi güçlendirmek için:

 • Gezegeni güçlendirmek için bahsedilen kuralları evin yönetici gezegeni için uygulamak

 • O eve iyi açılar almış, güçlü benefik Venüs ve Jüpiter yerleştirmek

 • O evde malefik Mars ve Satürn’ü yerleştirmemek

 • O eve iyi açılar almış, güçlü önemli gezegenleri yerleştirmek

 • O eve zarar görmüş gezegenleri yerleştirmemek

 

Güçlendirmenin dışında, haritayı seçim astrolojisine uygun hale getirmek için güçlendirilen gezegeni, seçim konusuyla bağlantılı eve yerleştirmek gerekir.

 

Güçlendirme konusunda, daha kötü bir halden daha iyi bir hale gidiş de önemlidir. Lee Lehman iyileşme örnekleri olarak şu huşuları verir: Retrodan çıkmak, bir burcun son derecesinden, daha asaletli olduğu başka bir burca geçmek, bir malefikten uzaklaşmak veya bir benefiğe yaklaşmak. Lehman, Retro konusunda çoğu kişinin yanlış bir şekilde inandığının aksine Merkür retroyken bir işe başlanabileceğini belirtir. Burada önemli olan, Merkür’ün seçim konusunu veya yükseleni yönetmemesini garantiye almaktır. Venüs retrosu, Venüs konuları için kötüdür. Evlilik ve güzellik seçimlerinde kaçınılmalıdır. Mars retrosunda genel olarak bir şey başlatmak iyi değildir.

 

Tüm bu örneklerin gösterdiği gibi, Seçim Astrolojisinde bir göstergeyi güçlendirmek için Klasik Astrolojide temel ve arızi asaletleri çok iyi bilmek gerekir. Çünkü gezegenlerin güç kazanması ya da kaybetmesi, tamamen bu faktörlere dayanmaktadır.

 

Değerli Hocam Barış İlhan’ın Astroloji Dersleri kitabında belirttiği gibi Temel Asaletler, yöneticilik, zararlı, yücelme, düşüklük, üçlü, term ve face’dir. Arızi asaletler ise sekt, refah, köşe/halef/düşen evde olma, yanık, Güneş’ın ışınları altında olma, Cazimi, oryantal, oksidental, Retro/direkt hareket, hız, benefikle uyumlu açı, malefikle sert açı, uğurlu ve uğursuz sabit yıldızlarla kavuşum ve ay düğümleriyle kavuşumdur. Bu kavramları çok iyi bilmeden, Seçim Astrolojisi yapılamaz.

 

Yükseleni Güçlendirme

 

Seçim Astrolojisinde seçilen konu ne olursa olsun en önemli göstergelerden biri yükselen ve yöneticisidir çünkü Yükselen seçimi yapan kişiyi gösterir. Vivian Robson, yükselen yöneticisinin dispozitörünün de önemli olduğunu söyler. Bu üç göstergeyi de olabildiğince güçlendirmek gerekir.

 

Yükselende malefik olmamalıdır. Yükselen burç konuyla ilgili seçilmelidir. Örneğin ziraat için toprak burçları, seyahat için su burçları, havacılık ve entelektüel konular için hava burçları seçilebilir. Yükselen yöneticisi temel ve arızi asaletler açısından güçlü ve zarar görmemiş olmalıdır. Ay yükselene yerleştirilmemelidir. Ay Düğümleri yükselene yerleştirilmemelidir.

 

Seçim Astrolojisinde yaklaşan açılar önemlidir çünkü bunlar geleceği gösterir. Uzaklaşan açılar geçmiştir, artık bitmiştir. Bu sebeple, yükselen yöneticisi benefiklere yaklaşan açı yapmalıdır ve malefiklere yaklaşan açı yapmamalıdır.

 

Yükselen yöneticisini, seçilen konuyla ilgili eve koymak tercih edilir, bu hem seçim haritasının seçilen konuya benzemesi için iyidir, hem de “seçimin tamamlanması” kısmında anlatılacak istenilen sonucun alınması için iyidir.

 

 

Yükselen Seçimi ve Hız

 

Yükselen seçiminde olayın ne kadar hızlı sonuçlanmasının hedeflendiği de önemli bir faktördür. Vivian Robson ve John Frawley, çok hızlı bir sonuç almak amaçlandığında öncü bir burç seçmek gerektiğini belirtir. Yavaş ve kalıcı bir sonuç için sabit bir burç seçilmelidir. Değişim istendiğine, ya da sonucun orta vadede gelmesi hedeflendiğinde veya zaman konusu önemli olmadığında değişken burçlar seçilebilir. Dorotheus ise, yükselenin niteliğini olayın hızından çok sürecin niteliği konusunda bilgi almak için seçer: Eğer yükselen öncü bir burçsa, başlanan iş tamamlanmadan bırakılır. Bu işe sonra bir kez daha başlanır. Eğer yükselen değişken bir burçsa, başlanan iş, başka bir işe daha başlanmadan bitirilemez. İkinci iş bitirildikten sonra ilk iş biter.

 

 

Ay’ı Güçlendirme

 

Tüm konulardaki seçim haritalarında Ay en önemli gezegendir. Bunun bir sebebi Ay’ın günde 13 derecelik yüksek hızıdır. Bir gün içinde çok sayıda yaklaşan veya uzaklaşan açı oluşturabilir. Bir diğer sebep ise, Ay’ın dünyaya en yakın cisim olmasıdır. Böylece Ay, Ay-altı alemle yani dört elementin çalıştığı yer ile en yakın temasta olan göstergedir. Bu sebeple insan vücudu ve olayların gelişmesi konusunda Ay’ın durumuna bakılır.

 

Öncelikle Ay güçlü olduğu burca yerleştirilmelidir. Yöneticisi olduğu Yengeç ya da yüceldiği Boğa iyi tercihlerdir. Ay ayrıca Yay ve Balıkta boşluğa düşmediği için bu burçlar da seçilebilir. Lehman’ın altını çizdiği üzere, Ay toprak ve su elementlerinde iştirakçi üçlü yöneticisi olduğu için, bu burçlarda da yer alabilir. Ama zararda olduğu Oğlak ve düştüğü Akrep burçlarını seçmemekte fayda vardır.

 

Ay iyi yaklaşan açılar yapmalıdır. Ay’ın yapacağı yaklaşan açılar, seçilen olayın geleceğinin nasıl olacağını verir. Bu sebeple Ay özellikle seçim konusu gezegenle yaklaşan bir sekstil veya üçgen açı yaparsa, olayın olumlu ve uğurlu sonuçlanacağı garantiye alınmış olur. Ay malefiklere yaklaşan açı yapıp zarar görmemelidir. Ay’ın malefiklerden uzaklaşan açı, benefiklere yaklaşan açı yapması tercih edilir. Ay, seçim konusu gezegenle kötü açı yapmamalıdır. Bunlar olayın geleceğinde zorlayıcı ve engelleyici gelişmelere, başarısızlıklara işaret eder.

 

Robson, Ay’ın açılarında Doğum Haritasına da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizer. Ay’ın Doğum Haritasında iyi olan ve destekleyici gezegenle yumuşak yaklaşan açı yapması iyi, Doğum Haritasında kötü durumda ve bozucu gezegenle sert açı yapması kötüdür. Bundan dolayı, seçim astrolojisi çalışması yapmadan önce kişinin Doğum Haritası çok iyi çalışılmış olmalı, haritadaki her unsur çok iyi bilinmelidir.

 

Robson, Ay’ın malefiklerle ilişkisi hakkında önemli ayrıntılar verir: Ay’ın malefiklerle hiç açı yapmaması, iyi açı yapmasından daha iyidir, şayet malefik, seçim konusunu temsil etmiyorsa. Ay, Retro gezegene yaklaşan kavuşum veya açı yapmamalıdır. Bu hızlıca başarısızlığa, belaya ve zorluğa yol açar.

 

“Tamamlanma” konusunda değineceğimiz gibi, Ay seçim konusu gezegenle iyi yaklaşan açı yapmalıdır. Yapamıyorsa Ptolemy’nin dediği gibi o gezegenlerin karakterindeki sabit yıldızla bağlantılandırılmalıdır. Robson, Ayı, seçim konusu eve koymak gerektiğini söyler. Bunlar hem seçim haritasının seçilen olaya benzemesini sağlayarak haritanın başarısını artırır, hem de seçimin tamamlanmasını sağlayarak seçilen olayda güzel netice almaya yarar.

 

Vivan Robson “Eski Astrologlara” referans vererek, Lee Lehman da Bonatti’ye referans vererek Ay ile ilgili on kuraldan bahseder: Ay, Güneş’e 12 derece yakınlıkta yanık olmamalıdır. Yanmaya yaklaşan açı daha kötüdür. Kavuşumdan 5 derece uzaklaşınca kurtulmaya başlar. Ay, Akrepte düşük, özellikle 3 derece akrepte çok kötü durumdadır. Güneş’e 12 derece karşıt kötüdür. Özellikle yaklaşan açıda daha kötüdür. Ay’ın 8 fazının her birinin ilk 12 saati “yanık saattir” ve kötüdür, devamındaki 72 saat iyidir. Ay’ın Malefiklerle kavuşum, kare ve karşıt açı yapması kötüdür. Malefiklerle karşılıklı kabul durumunda sert açı sorun yaratmaz. Ay Düğümlerine 12 derece yakınlıkta olmak kötüdür. Ay’ın bir burcun Malefiklerin term’ünü içeren son derecelerinde olması kötüdür. Ay’ın refahı olan 3. ev hariç son (düşen) evde, 8.evde, veya via combusta’da (15 Terazi – 15 Akrep arası bölge) olması kötüdür. Oğlakta zararda, veya Yengece zarar veren Koçta ve Terazide olması kötüdür. Ay’ın günlük hareketinde 13 derece 11 dakikadan yavaş olması kötüdür. Ay’ın boşlukta olması, yani bir sonraki burca girmeden açısız kalması kötüdür. Bu olayın bir sonuca varmayacağını gösterir. Ay’ın “vahşi” (Aslanda veya Yayın son kısmında) bölgede olması kötüdür. Ay’ın İkizlerde olması, Sinodik döngüsünün sonlarında olması, kuşatma altında olması ve kötü derecelerde olması da olumsuzdur.

 

Steven Forrest, Ay’ın bir burçtan çıkmadan önce yapacağı son açının çok önemli olduğunu vurgular. Bu son açı, olayın sonucunu söyler. Örneğin Ay’ın bir burçtaki son açısı Satürn’e kareyse olayın neticesi kötü, Venüs’e üçgense olayın sonucu iyidir.

 

Dorotheus, Ay’ın durumunun olayın başını, yöneticisinin durumunun ise olayın sonucunu anlattığını söyler. Buna göre:

 • Ay köşede, yöneticisi düşen evdeyse: Başı iyi, sonu kötü

 • Ay düşen evde, yöneticisi köşedeyse: Başı kötü, sonu iyi

 • Ay köşede, yöneticisi köşede: Hem başı hem sonu iyi

 • Ay düşen evde, yöneticisi düşen evde: Başı kötü, sonu daha da kötü

 

Ay büyürken başlayan işlerin daha hızlı ve başarılı olduğu söylense de, ay fazı Ay’ı güçlendirirken öncelikli faktör değildir. Bu seçilen konuyla beraber düşünülmelidir. Somut büyüme, gelişme ve ilerleme gerektiren konularda önceliğe alınabilir.

 

Ay’la beraber Şans Noktasına da bakılmalıdır. Şans noktası ve yöneticisi güçlendirilmelidir, iyi bir yere konmalıdır. Malefiklerden zarar görmesi engellenmelidir, benefiklerle iyi açı almalıdır. Ay şans noktasından uzaklaşan açı yapmamalıdır. Ay şans noktasına göre 2., 6., 8., 12. Evlerde olmamalıdır. Şans noktası yükselen yöneticisiyle iyi açıya konmalıdır.

Seçim Konusu Evi Güçlendirme

 

Bir seçim haritasının en önemli unsuru, tanımı gereği onun uğruna seçim yapılan olaydır. Bu sebeple haritada en çok özen gösterilmesi gereken ev, seçilen konuya mensup evdir. Bu ev ve yöneticisi güçlendirilmelidir. Aynı şekilde seçilen konuya mensup gezegenlere özel itina gösterilmelidir.

 

Yani ilk belirlemek gereken şey: Bu seçim ne hakkında? Bu konuyla ilgili gezegenler, evler ve burçlar neler?

 

Örneğin, Robson’a göre iş için Güneş, para için Jüpiter, aşk için Venüs temel göstergedir. Forrest’a göre, önemli projelerde güçlü, iyi desteklenmiş bir Satürn, riskli, spekülatif işlerde Jüpiter, eğitim, edebiyat konusunda Merkür, macerada Jüpiter ve Mars, ev içi aile konularında Ay ve yaratıcı konularda Venüs dikkat etmek gereken faktördür. Brennan, yurt dışına seyahat için 9.eve, evlilik için 7.eve bakmak gerektiğini söyler. Frawley, iş ortaklığında 7.eve bakmak gerektiği bilgisini 1.evin 7.evden üstün olması notuyla verir. İş açarken 10. ve 2. Evlere, ev inşa ederken veya maden kazarken 4. Eve yoğunlaşılmalıdır. Bu örneklerin gösterdiği gibi, bir seçim haritası oluştururken Astrolojik Sembolizme çok iyi hakim olmak gerekir. Hangi konuda hangi evlerin ve gezegenlerin doğal yönetici olduğunu çok iyi bilmek gerekir.

 

Seçim Haritası, seçilen olay gibi görünmelidir.

 

Seçilen olayla ilgili ev ve evin yöneticisi güçlü olmalıdır. Hiçbir şey yapılamıyorsa, Gezegen saatleri ve Gezegen günleri olayı yansıtacak şekilde seçilebilir. Olayı yansıtan bu gezegenin, seçim haritasında güçlü olduğuna dikkat edilmelidir.

 

Seçim hangi konudaysa, o konuyu anlatan ev ve yöneticisi önemlidir. O konuyla doğal olarak bağlantısı olan gezegen ve burç önemlidir. Bu prensipler ışığında konuyla ilgili burçları güçlendirmek, köşesel evlere koymak, malefiklerin oraya yerleşmesini veya sert açı yapmalarını engellemek gerekir. Seçim konusunu anlatan evin yöneticisinin temel ve arızi asaleti olmalıdır, iyi yaklaşan açılar yapmalıdır. Robson, Doğum Haritasında Mars veya Satürn, seçim konusunu yönetiyorsa veya o konuyu destekliyorsa, o zaman malefik sayılmadığını belirtir. Jüpiter veya Venüs Doğum Haritasında seçilen konuya zarar veriyorsa, o zaman benefik sayılmaz.

 

Steven Forrest, seçim konusuna uygun gezegeni seçmeyi tavsiye eder. Onun en iyi açılarla desteklendiği gün bulunmalıdır. O gezegen en merkezi konuma yerleştirilir. Köşesel eve konur. Yaklaşan açılar olması sağlanır. Böylece Seçim Haritası, seçilen konuya benzemiş ve başarılı bir geleceği getirecek bir harita seçilmiş olur. Seçilen konudaki evin içinde iyi gezegenler olması bu eve başarı ve bereket getirir. Ama bazen iyi açılar almış bir Satürn, kötü açılar almış bir Jüpiter’den daha iyidir. Burada gezegenlerin güçleri göz önünde bulundurulmalıdır.

 

“Tamamlanma” konusunda söyleneceği gibi, seçimi yapan kişinin göstergesi ile seçilen konunun göstergesi yaklaşan iyicil açı ile bağlanmalıdır. Forrest evrimsel astroloji perspektifiyle, açı ne kadar yumuşak olursa olayın o kadar kolay olacağını; ama sertse de gelişimsel fırsat ve tekâmül vesilesi olacağının altını çizer. Sert açılarda bazı özellikler geliştirilmelidir. En kötü durum kişi ile olayın göstergeleri arasında hiç açı olmamasıdır, bu durumda kişi seçtiği olaya ulaşamaz.

Seçimi Tamamlama

 

Seçim Astrolojisinde amaç olumlu sonuç almaktır. Başlatılan bir işin, istenilen sonuca erişmesi ve başarılı bir netice alması istenir. Bunun için, Robson dördüncü evi, yöneticisini ve yöneticisinin dispozitörünü güçlendirmeyi tavsiye eder. Çünkü dördüncü ev başlatılan işin sonucudur. Olayın neticesini gösterir. Bu ev ve göstergeler ne kadar güçlü olursa, olayın sonucu da o kadar müspet olur.

 

Başlatılan işten pozitif netice almanın bir diğer yöntemi de “tamamlanan açılara” sahip olmaktır. Kesin hale gelen yaklaşan açılar, gelecekte nihayete erme anlamı içerir. Bu tamamlanma birinci evin (yani kişinin) ve seçilen konunun göstergesi arasında olmalıdır.

 

Yükselen yani 1.ev kişi ya da olayın kendisidir. Bu sebeple 1.evi güçlendirmek gerekir. Birinci ev yöneticisi ile seçimin konusu olayı temsil eden gezegen arasında bağlantı kurulmalıdır. Böylece kişi, seçtiği konuya ulaşır. Bu gelecekte başarı ve nihayete erme, sonuç alma anlamı taşır.

 

Tamamlama açısı birkaç şekilde olabilir. Birinci evin yöneticisi ve seçilen konuya mensup evin yöneticisi arasında yaklaşıp exact olan bir açı varsa, bu tamamlanmadır. Bu sayede kişi, başlattığı işte bir sonuca erişir. Eğer yaklaşıp exact olan bir açı yoksa, birinci ev yöneticisi ve seçilen konuya ait evin yöneticisinin birbirini karşılıklı ağırlaması da tamamlanmayı sağlar. Bu durumda yine kişi bir sonuca erişir.

 

Lehman tamamlanma için iki yöntem daha açıklar: Birinci ev yöneticisi ile seçim konusunu yöneten gezegen beraberce daha yavaş bir gezegene yaklaşıp exact oluyorsa, bu da tamamlanmadır. Kişi ve istediği sonuç beraberce başka bir yerde buluşur. Bir başka tamamlanma şekli ise, çok hızlı bir gezegenin, ki genelde bu Ay’dır, birinci ev yöneticisine yaptığı açıdan uzaklaşıp seçim konusunu gösteren gezegene yaklaşan açı yapıp exact olmasıdır. Burada da üçüncü bir kişi olaya dahil olup, kişiyi istediği amaca, başarıya ve neticeye götürür. Bahsedilen tamamlanma açılarının yumuşak açılar üçgen veya sekstil olması tercih edilir.

 

Sonuç

 

Bu derlemede Seçim Astrolojisinin ne olduğunu ve bir seçim yaparken hangi genel prensipleri göz önünde bulundurmak gerektiğini alandaki uzman isimlerin kitaplarına ve makalelerine referans vererek açıkladık. Bu Seçim Astrolojisi konseptine bir girişti. İlgili okuyucu ismi geçen eserleri kendi okuyup çalışmalı, her özel konu için hangi özel seçim prensiplerinin göz önünde bulundurulacağını öğrenmelidir. Devamında, çok sayıda farklı konu için seçim haritaları çıkararak tecrübe ve pratik beceri kazanmalıdır.

 

Fresk: "Allegorien der guten und der schlechten Regierung", 1338-1340, Ambrogio Lorenzetti

Kaynakça

Brennan, Chris. 10 tips for electional astrology. The horoscopic astrology blog, http://horoscopicastrologyblog.com/2008/12/04/10-tips-for-electional astrology retrieved  in 26.07.2018

Dorotheus of Sidon. Carmen astrologicum. Astrology Classics, 2005.

 

Forrest, Steven. Electional astrology the fine art of seizing the moment. Mountain Astrologer,  April/May 2001.

Frawley, John. Electional astrology. Skyscript.co.uk, http://www.skyscript.co.uk/electional.html retrieved in 26.07.2018

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Lehman, J. Lee. The magic of electional astrology. Schiffer Publishing, 2015.

 

Robson, Vivian. Electional Astrology. Astrology Center of America, 2005.