Stonewall Ayaklanmasının Astrolojik Analizi

Stonewall Ayaklanmasının Astrolojik Analizi

 

LGBTİ Onur Yürüyüşü, her yıl Haziran ayının son haftasında Stonewall Ayaklanmasının yıldönümünde gerçekleştirilen bir insan hakları aktivizm hareketidir. Onur Ayında bulunduğumuz bu günlerde Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İnterseks yasal hak arayışının temelini oluşturan bu önemli olayı mundane astrolojiye göre inceledim.

 

Stonewall Ayaklanması, New York’un Greenwich Village bölgesinde bulunan Stonewall Inn Gay Barına, 28 Haziran 1969 tarihinde saat 1:20’de yapılan polis baskınına tepki olarak doğan protestolardır. Bu ayaklanmayı daha iyi anlamak için olay haritasını inceleyelim.

Olay anında, Doğu ufkunda Koç burcu yükselmektedir ve olayı yöneten Mars “out of bounds”tır. Out of bounds, bir gezegenin kabul edilen sınırlar dışında hareket ettiğini gösteren bir göstergedir. Erkekleri, cinselliği ve şiddeti gösteren Mars’ın olay esnasında sınır dışında olması, tüm bu göstergelerin sınır dışına çıktığı; yani bilinen kuralların dışında tezâhür ettiğini gösterir. Gerçekten, o sırada toplum tarafından tanımlanan erkeklik normlarının dışında görülen bir cinsel yönelimin, orantısız bir şiddetle karşılaşmış olması bunu doğrular. Buna ek olarak yükselmekte olan Koç burcu, kimliklerle ilgili bir olayı göstermektedir. Yöneticisi “sınır dışı” Mars da, yaşanmakta olan kural dışı şiddete tepki olarak, LGBTİ bireylerin kural dışında tanımlanan cinsel kimliklerini savunmak için cesur bir mücadeleye başladıklarını ortaya koyar.

1.ev (olay ve kimlik) ile 8.evin (tabular) aynı gezegen (Mars) tarafından yönetilmesi,  olayın tabulaştırılmış bir kimlik hakkında olduğunu gösterir.

 

Söz konusu “sınır dışı” Mars, toplumun görmekten çekindiği tabuları temsil eden 8.evdedir. Stonewall Ayaklanmasıyla, bu tabuları yıkmak amacıyla bir mücadele başlar. Olay anında, olayların doğal yöneticisi Ay’ın da tabuları gösteren 8.evde bulunması, bu göstergeyi pekiştirir. Mars daha birkaç gün önce, pek çok Astrolog tarafından eşcinsellikle özdeşleştirilen Mars-Neptün kavuşumunu yapmıştır, ve olay esnasında hâlâ bu kavuşum tabuları gösteren 8.evde aktiftir. Eşcinsellikle Mars-Neptün’ü bağdaştıran Astrologlar arasında James Braha’yı, Stephen Arroyo’yu ve Sue Tompkins’i gösterebiliriz.

 

Olay haritasında tabuları gösteren 8.evin bu doluluğu (Mars, Neptün, Ay), olay anındaki en keskin sert açılar olan Venüs-Neptün ve Ay-Merkür karşıtlarıyla da meydan okuyucu bir şekilde vurgulanır. Karşıt açının doğası gereği yaşanmakta olan bir çatışma ve düşmanlıktır. Bu fiziki olarak polis ve o sırada Stonewall Inn’deki LGBTİ bireyler arasında cereyan etse; aslında toplumun genel ahlakı ve öteki olarak tanımlanan bir azınlık arasındadır. Farklı dini grupları, kültürleri ve etnik grupları temsil eden Yay burcunda, ve çeşitliliği, göreceliliği ve çok yönlülüğü gösteren İkizler burcunda yaşanması bu sembolü doğrular. Yay aynı zamanda önyargıyı, ahlakçılığı ve bağnazlığı da simgelerken, İkizler tarafsız bakışı, dinlemeyi ve anlamayı çağrıştırır. Tabular üzerinden yaşanan bu çatışma, önyargı ve görecelilik kutupları arasında vuku bulur. Buna ek olarak, tetiklenen diğer eksen cinselliği, bedensel hazzı ve tabuları gösteren Boğa-Akrep’tir. Bu cinsellik üzerinden bir düello yaşandığını ortaya koyar. Venüs-Neptün, aynı Mars-Neptün gibi farklı cinsel yönelimleri ima edebilir.

Olay haritasında “out of bounds” durumda olan bir diğer gezegen ise yine tabular evindeki (8.ev) Ay’dır. Duygusal ihtiyacı, bilinçdışı koşullanmaları ve ait olmayı gösteren Ay, bu fonksiyonların kural dışında ve tabu sayılan bir arenada yaşandığını vurgular. Merkür’le Yay-İkizler eksenindeki karşıtı ise toplumun duygusal önyargılarıyla, tarafsız, önyargısız ve önkabulsüz bir düşünce sisteminin çeliştiğini gösterir.

 

Birinci ev olayın mahiyetini vurgular. Burada bedensel duyuları, tensel cinselliği ve vücutsal hazzı gösteren Boğa burcunda iştahın gezegeni Venüs’ün ve yasaklayan, engelleyen, kısıtlayan Satürn’ün bulunması, ortada son derece somut tensel bir iştahın engellenmekte olduğunu ortaya koyar. Bu iştah aynı zamanda, tabu sayılan bir ideal (8.ev Akrep Neptün) ile çelişmektedir.

 

Bunlara ek olarak, bağnazlığı, fanatizmi, dogmatizmi ve güç savaşlarını gösteren Jüpiter Plüto kavuşumu, geçmişten gelen kadim meseleleri vurgulayan Güney Ay Düğümüyle ve isyanı gösteren Uranüs’le büyük bir stelyum oluşturmaktadır. Eçsinselliğin Antik Yunanda, Semavi Dinlerde ve daha eskilere dayanan arkaik kaynaklarda vurgulanan kadim bir mesele olduğu aşikardır. Bu meselenin, tarih boyunca çeşitli kabul, red ve inkar aşamalarından geçtiği bilinmektedir. Stonewall Ayaklanması gibi LGBTİ hak arayışı açısından kilometre taşı sayılacak bir anda, hem dogmatizmin hem de isyanın göstergelerinin Güney Ay Düğümüyle kavuşması, olayın tarihsel bir özgürlük başkaldırısı olduğunu doğrular.

 

Son olarak, bu stelyumun 6-12 ev kutupsallığında ve Başak-Balık ekseninde vuku bulması, bir tarafta çok eskiden gelen bir yaklaşımla (Güney Ay Düğümü) püriten bir düzenin (Başak) bağnazca ötekileştirme, dışlama, gaddarlık ve acımasızlık yaklaşımında bulunduğunu, hâlbuki aslında kolektif olarak gidilmesi gereken istikametin varoluşun tamamını sevme, kabul etme ve anlama (Balık) yönünde olduğunu vurgular. Günlük düzeni (6.ev) kendi planına göre (Başak) zor kullanarak dayatan (Jüpiter/Plüto) bir taraf, aslında zamanın ruhunun kendi programını dayatmamayı, tam tersi tüm yaradılışın BİR olduğunu idrak ederek merhamet ve şefkat geliştirmek olduğunu ıskalamaktadır. 12.ev somut olarak vakıfları, soyut olarak kolektif bilinçdışını gösterir. Stonewall Ayaklanmasıyla LGBTİ derneklerinin (12.ev) hız kazandığını doğrular. Balık sembolizmi, kolektif bilinçdışının herkesi ve her yönelimi kabul etmeye hazır olduğunu ortaya koyar.

Ayrıca, Terazi burcundaki Uranüs, yaşanan başkaldırının aslında bir adalet arayışı olduğunu vurgular. Terazi burcu ayrıca, cinsiyet kutupsallığını simgeler. Buradaki Uranüs, sadece erkek ve kadından oluşan "binary" (ikili) cinsiyet kutupsallığına bir isyandır. LGBTİ başkaldırısının önerdiği kavram ise, cinsiyetin bir spektrum olduğudur. Hem isyanı gösteren Uranüs'ün hem de gaddarlığı ver zor kullanımını gösteren Jüpiter/Plüto'nun kolluk kuvvetlerini (polisi) gösteren 6.evde bulunması, ayaklanmanın polis şiddeti sonucu ortaya çıktığını ortaya koyar. 6-12.ev zıtlığındaki ay düğümleri, polis (6.ev) ile derneklerin/vakıfların (12.ev) çatıştığına işaret eder.

 

Olay haritasındaki sabit yıldız kavuşumları da, bir insan hakları aktivizminin yaşandığının altını çizer. O gün Güneş “sözünü söylemek, diyecekleri olmak, görüşlerini söylemek ve söz hakkını kullanmak” anlamındaki Mirzam yıldızıyla kavuşmaktadır. Gerçekten LGBTİ bireyler ilk defa tüm Dünya’nın duyacağı şekilde yüksek sesle, kendi sözlerini söyleme fırsatını bulmuştur. Söz haklarını tarihe geçecek bir şekilde kullanmışlardır. Bedensel cinsel hazların yasaklanmasına karşı bu cinsel kimliği sabırla, sebatla ve sorumlulukla yapılandırmak  anlamındaki 1.evdeki Boğa Satürn ise, “kendi yolundan gitmek” anlamındaki Hamal  yıldızıyla ve “Kraliçe, Dişi Güç” anlamındaki Schedir yıldızıyla kavuşmaktadır. LGBTİ hareketi kendi yolundan gitmeye sabırla başlamıştır. Kraliçe ve dişi güç sembolizmi, hem erkek eşcinselleri ötekileştirmek için kullanılan ve feminenliği pejoratif bir tonla yaftalayan homofobik söylemi, hem de LGBTİ’lerin bu damgaları kabullenip kendi kelime dağarcıklarına katarak içini boşaltmasını vurgular. Ayrıca Schedir yıldızının vurguladığı “Kraliçe” ve “Dişi Güç” sembollerinin vurguladığı üzere LGBTİ aktivizmi, kolektif bilinçte dişi prensibin uyandığını ortaya koyan Feminizm ile omuz omuza bir dayanışma sergilemektedir.

 

Olay haritasının mizacının Choleric (Kolerik), yani sıcak ve kuru olması, hem polis baskınının şiddetini hem de LGBTİ ayaklanmasının ateşli, öfkeli ve kızgın mücadelesini ortaya koyar.

 

Olay haritasındaki Arap Noktalarına bakarsak, o gün Güneş’in “Organizasyonlar Noktasında” olduğunu görürüz. Gerçekten Stonewall Ayaklanması, LGBTİ organizasyonları için bir mihenk taşıdır.

 

 

Kozmobiyoloji Analizi

 

Buraya kadar modern astroloji perspektifinde mundane astrology tekniklerini uyguladık. Şimdi, aynı olay haritasını Kozmobiyolojiye göre analiz edelim.

Kozmobiyolojiye göre en dikkat çekici faktör, O derece Terazi’ye daha yeni girmiş isyanın gezegeni Uranüs’tür. Yani, 90 derece kadranda Uranüs tam Koç Noktasındadır. Koç Noktası Dünya’nın eksenini gösterir. Tüm Dünya’yı ilgilendiren olayları temsil eder. Başkaldırının gezegeni, bir ayaklanmanın Dünya’nın eksenini yerinden oynattığını vurgular.

 

Koç Noktasındaki Uranüs’ün orta noktalarını incelersek bu isyanın mahiyetini daha derinden anlarız. Dünya Noktasını ortasına alan gezegen çiftleri, Güneş-Plüto, Güneş-Ay Düğümü ve Jüpiter-Uranüs’tür. Alfred Witte, Uranüs=Güneş/Plüto’yu “yaşam tarzında ani değişimler” diye tanımlar. Gerçekten Stonewall Ayaklanmasıyla, Dünya çapında bir yaşam tarzı isyanı yaşanmıştır. Koç Noktasındaki Güneş/Ay Düğümü, Dünya’yı yerinden oynatan çok büyük toplaşmaları ve birlikleri gösterir. Kamusal alanda büyük bağlar kurmaya işaret eder. Aralarında Uranüs olunca, “aniden kamusal hayata şiddetli bir şekilde fırlatılmayı” gösterir. Gerçekten bu ayaklanmayla, LGBTİ aktivizmi bir anda Dünya kamusal alanının ve kamuoyunun tam ortasına fırlatılmıştır. Witte bu gezegensel resim için “ani olaylarla aniden bağlantı kurmak” tanımını kullanır. LGBTİ’ler aniden Dünya’yı etkileyecek bir şekilde kamusal alanda ani bir olayla birbirleriyle bağlanmıştır. Witte buna ayrıca “sıra dışı romantik bağlar” der. Eşcinsellik o zaman toplum tarafından “norm dışı bir romantik bağ” olarak görülüyordu. Koç Noktasında olduğu için, Dünya bu kural dışı cinsel yönelimi görmek zorunda kaldı. Bu resim ayrıca “heyecan ve gerilim içeren bağlar” anlamına gelir. Stonewall Ayaklanması 1969’un en heyecan verici ve gerilim içeren toplumsal olayların biri olarak tarihe geçti. Jüpiter/Uranüs ise özgürlük ütopyasını simgeler. Dünya, bu ayaklanmayla o güne kadar görmediği bir özgürlük idealiyle çalkalanmıştır.

 

Efe Erten, 12 Haziran 2020, İstanbul

 

Kaynakça


Arroyo, Stephen. Astroloji, Karma ve Dönüşüm. Barış İlhan Yayınevi, 2003

 

Braha, James. Astrolojinin Öngörü Sistemleri, Barış İlhan Yayınevi, 2013

 

Rudolph, Ludwig. Rules for planetary pictures. Hamburg, Germany: Witte-Vertag, 1974

 

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

© 2021 by Efe Erten Astrolojik Danışmanlık. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • Beyaz Instagram Simge
  • Beyaz YouTube Simgesi
  • Beyaz Blogger Simge

 / Istanbul, Turkey