Özel Kavuşumla Doğanlar 6: Uranüs Plüto Kavuşumu

woodstock-hippie-women-1969-768x862.jpg

Özel Kavuşumla Doğanlar 6: Uranüs Plüto Kavuşumu

 

Yazı dizisinin altıncı bölümünde ele alacağımız özel kavuşum, Uranüs Plüto Kavuşumu.

 

Uranüs Plüto 110 ilâ 140 yılda bir kavuşur.

 

Kimde var?

·                1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 (Başak)

 

Anlamı:

·                Özgürlüğü zorlama

·                Anti-otoriter

 

Doğum Haritasında Uranüs Plüto Kavuşumuna sahip kişiler:

-Bireyliğini dönüştürür

-Yeniyi yaratır

-Devrimci, ilerici ve radikaldir; eski kuralları yıkar

-Zulme başkaldırır

 

Doğum Haritasında Uranüs Plüto Kavuşumuna sahip olanlar, hayatında bir konuda bireyliğini dönüştürür. Birey olmak konusunda güç ve acizlik deneyimleri yaşar. Ne açıdan farklı olduğunu fark etmek, bunu sahiplenmek ve bunu ifade edebilmek sürecinde dönüşüm geçirir. Bireyliğinin daha derin gerçeği uğruna kapsamlı değişim geçirir. Bu konuyu Doğum haritasında bulunduğu ev, süreci de bulunduğu burç belirler.

 

Doğum Haritasında Uranüs Plüto Kavuşumuna sahip olanlar bir konuda özgürleşmek için dönüşüm geçirir. Bu kişiler bağımsızlık, özgürlük, serbestlik ve hürriyet konusunda hiçbir şeyin olduğu gibi kalmayacağını bilir. Otorite de, baskı da, zulüm de başladığı gibi bir gün biter; doğduğu gibi bir gün ölür. Aynı şekilde özgürlük de, bir gün doğduğu gibi bir gün de yok olur. Ve bir gün yeniden doğacaktır. Bu döngüsellik bilinci sayesinde özgürlük kavramıyla sağlıklı bir ilişki kurar. Otoritenin sahte tahakküm araçlarının yapaylığını görebilir. Böylece otoriteye başkaldırır. Zulme başkaldırır. Toplumu özgürlük istikametinde dönüştürür. Kendi hayatını bağımsızlık yönünde kapsamlı değiştirir. Otoritenin sonlandırılıp özgürlüğün yeniden doğurulacağı konuyu, kavuşumun bulunduğu burç ve ev belirler.

 

Doğum Haritasında Uranüs Plüto Kavuşumuna sahip olanlar orijinallik, özgünlük ve sıra dışılık alanında radikal bir dönüşüm yaşar. Derinliklerinden gelen bir farklı bakma becerisi olduğunu hisseder. Bu derin katmanlardan, yeraltından ve bilinçdışından gelen bir çizgi dışılıktır. Doğal hatta arkaik olarak, bilinen modellerin dışında düşünebilir. Arketipsel boyutta kutunun dışında çözümler geliştirir. Bunlar nereden geldiği anlaşılamayan, ama ilksel varoluşla, ilk insanla ve en eski köklerle bağlı buluşlar yapmayı gösterir. Evrenin kaynağı ile bağlantılı icatlar yapılır. Yenilik olarak ortaya konan şey aslında en eski kaynaktan gelmektedir. Konuyu ev ve burç belirler.

 

Doğum Haritasında Uranüs Plüto Kavuşumuna sahip olanlar bir konuda evrensel (Plüto) «ritmi» (Uranüs) hisseder. Arkaik bir ritim duygusuna sahiptir. Bu kolektif ritim ile dönüşür. Bu ritim sayesinde rejenere olur, iyileşir ve yenilenir. «Ritim» (Uranüs) ile «hipnotize» (Plüto) olur. Aynı zamanda «ritim» (Uranüs) ile «hipnoz» (Plüto) yaparak diğerlerinde ileriye dönük değişimler yaratma gücüne sahiptir. Böylece derinden derinden, eskimiş değerleri ve yapıları dönüştürür. Bu «Ritmik Metamorfoz»dur. Hangi konuda yaşanacağını ev ve burç belirler.

 

Doğum Haritasındaki Uranüs/Plüto’ya sahip kişiler bireysel özgürlüğüne çok düşkündür. Bu kişiler otoritenin “güç yapılanmalarını ve kolektif gölge alanlarını” doğal bir şekilde kavrar. Hiyerarşiyi, istismarı, suiistimali, zulmü, zorbalığı, diktatörlüğü, sömürüyü ve kötücüllüğü çaba harcamadan fark eder. Bunlara karşı özgürlüğü zorlar. Bağımsızlık yönünde derin kapsamlı bir değişim talebinde bulunur. Baskıya başkaldırır. Şiddete başkaldırır. Zulme başkaldırır. Böylece özgürlüğün yeniden doğmasını sağlar. Yeniyi yaratır. Kitlesel bir devrim yapar. Bu yaklaşımla, kişisel hayatında bir konuyu mutasyona uğratır. Bireysel ruhunun transmütasyonunu îfâ eder. Kendi simyasal siyah altınına temas eder. Konuyu ev ve burç belirler.

 

 

1963, 1964, 1965, 1966, 1967 ve 1968’de doğanlar bu süreci ne açıdan farklı yaşıyor?

 

 

1963, 1964, 1965, 1966, 1967 ve 1968’de doğanların Uranüs Plüto’su Başak’ta kavuşuyor. Bu grup, kendini gözlemleyip, benliğinin derinliklerindeki aksaklıkları tespit ederek bireyleşebilir ve özgürleşebilir. Bu jenerasyon, kendini kusursuzlaştırarak bağımsızlaşır. Daha verimli, efektif ve faydalı hâle gelmeye çabalayarak, farklılıklarını ortaya koyar ve dönüşür. Usta çırak ilişkisinde, tezgâhta, tekrar tekrar bazı vazîfeleri yerine getirerek «ritim» duygusu yakalar. Böylece görevini tekrar tekrar yaparken iyileşir, rejenere olur ve «Ritmik Metamorfozu» deneyimler. Hizmet eden, faydalı ve işe yarar icatlarda bulunur. Günlük hayatın detaylarında, küçük işlerde ve banal düzende devrim yapar. Bir nesli iyileştiren arkaik kaynakla bağlantılı yenilikler yapar. Yepyeni ama en eski, arketipsel, kolektif ve ilksel yöntemlerle tamir eder, tedavi eder ve rehabilitasyon sağlar. Çalışarak özgürlüğü zorlar. Sade, saf, mütevazı ve fonksiyonel bir üslup takınarak özerkliğini sağlar. Hizmet eder, bağımsızlığını kazanır. Pis olanı, hasta olanı, sağlıksız olanı, faydasız olanı, işe yaramaz olanı ve çürük olanı eleyerek; yani kendine ait olmayanı kesip atarak, bireyliğini derin ve kapsamlı bir şekilde dönüştürür. Faydalı bir özgürlüğü yeniden doğurur.

 

Bu yazıda verilen yıllar, o yılın tamamını değil, sadece belli bir kısmını kast etmektedir. Sizin Doğum Haritanızda Uranüs Plüto Kavuşumu var mı kontrol etmek için Doğum Haritanızı çıkarın.

 

Sizin Doğum Haritanızda Uranüs Plüto Kavuşumu var mı?

 

Hangi burçta?

Hangi evde?

Bu açıyı nasıl yaşıyorsunuz?

Bu yazının altına yorum olarak paylaşırsanız, geribildiriminizle bizleri zenginleştirebilirsiniz.

 

Fotoğraf: Woodstock 1969

 

Kaynakça

 

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

 

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004